Teemu-Ville - scrum master

Teemu-Ville Ahokas on työskennellyt scrum masterina Varman digipalveluissa vuodesta 2017 lähtien.

Millaisten polkujen kautta olet tullut töihin Varmaan?

Valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääsin töihin Eläketurvakeskukseen EU-eläkekäsittelijäksi. En ole kouluttautunut it-alalle, mutta hyvin nopeasti päädyin kuitenkin tekemään töitä tietojärjestelmien testaajana ja sen jälkeen suunnittelijana tietojärjestelmäprojekteissa. Eläketurvakeskukselta siirryin Kelaan erilaisiin tietojärjestelmiä koskeviin kehittämis- ja testaustehtäviin.

Kiinnostuin Varmasta työpaikkana, sillä Varmalla on hyvä maine sosiaaliturva-alalla ja se on myös yhteiskunnallisesti merkittävä toimija. Vuonna 2016 siirryin Varmaan testausvastaavaksi, eli vastuullani oli tietojärjestelmien testaus ja testausten organisoiminen. Lisäksi toimin projektipäällikkönä. Vuodesta 2017 lähtien olen työskennellyt Varmassa scrum masterina.

Mitä työhösi scrum masterina kuuluu?

Scrum masterina tärkein tehtäväni on ohjata tiimin työtä ja poistaa esteet työnteolta. Vastaan kahdesta tiimistä, joista toinen kehittää ja ylläpitää Varman verkkosivuja ja toinen rakentaa uutta digitaalista asiointipalvelua yritys- ja henkilöasiakkaillemme. Teemme töitä ketterällä toimintamallilla, jossa työt tehdään kolmen viikon kehitysjaksoissa eli sprinteissä. Kehitystyöt tulevat Varman liiketoiminnoista tuoteomistajilta, kuten varma.fi-sivustosta vastuussa olevalta varmalaiselta. Suunnittelemme työt yhdessä tuoteomistajien kanssa kolmen viikon kehitysjaksoille sen mukaan, mikä on töiden prioriteetti ja paljonko resursseja meillä on käytettävissä tiimeissä. Tehtäväni on sen jälkeen pitää huolta, että tiimi pystyy toteuttamaan työt suunnitelmien mukaisesti. Tiimeille kuuluu myös järjestelmien ylläpito, eli virhetilanteiden ratkaiseminen ja kehitysehdotusten esittäminen. Tehtäväni on myös priorisoida näitä tehtäviä yhdessä tuoteomistajan kanssa.

Tiimien sisällä ei ole tarkkaan rajattuja rooleja, ja tiimiläisillä voi olla useita erilaisia rooleja ja työtehtäviä. Tämä koskee myös minua, joten teen muutakin kuin seuraan ja suunnittelen töiden etenemistä. Esimerkiksi testaus ja määrittelytyöt ovat osa työpäiviäni tilanteen mukaan.

Scrum masterina työskentelyn lisäksi minulle kuuluu myös toimintamallien kehittäminen digipalveluissa.

Mikä on työssäsi parasta?

Meillä työskennellään monitoimittajatiimeissä eli tiimeissä työskentelee varmalaisten lisäksi myös ohjelmistokehittäjiä ja testausasiantuntijoita muista yrityksestä. Pääsen tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa ja tiimeistä löytyy hirmu erilaista osaamista. Erilaisten osaajien joukossa oppii paljon itsekin. Varmassa työskentelen ensimmäistä kertaa monitoimittajatiimeissä ja pidän tästä toimintamallista todella paljon. Tiimeissä on myös hyvä tunnelma ja työnteko tiimiläisten kanssa on kivaa.

Haluan nostaa esiin myös työnteon ketteryyden. Olen aikaisemmin tehnyt enemmän perinteistä projektityötä, joten ketterä scrum-malli on ollut mielestäni mielenkiintoinen projektinhallinnan menetelmä. Varmassa oikeasti mietitään, miten töitä voitaisiin tehdä paremmin. Tekemiseen pääsee myös itse vaikuttamaan.

Yksi työni parhaita puolia on myös se, kun näkee konkreettisesti tiimin työn jäljen. Vastaamme liiketoiminnoilta tuleviin tarpeisiin, ja kun toteutuksen jälkeen näkee lopullisen tuotteen tai toiminnallisuuden käytössä, niin on se siistiä. Emme siis pelkästään ylläpidä järjestelmiä, vaan luomme myös uusia juttuja.

Millainen Varman työkulttuuri on mielestäsi?

Paljon on muuttunut neljän vuoden aikana, kun olen työskennellyt Varmassa. Mielestäni Varma on muuttunut perinteisestä organisaatiosta ketteräksi ja kokeilunhaluisemmaksi. Toimintakulttuuri ja -tavat ovat moderneja ja niitä yritetään jatkuvasti kehittää. Isosta eläkeyhtiöstä saattaa olla kankea mielikuva, mutta meillä tekemistä uudistetaan ja uudistaminen on nopeaa. Esihenkilöni on minulle ennemmin kollega ja sparraaja, ja Varmassa pystyy itse vaikuttamaan siihen, mitä tekee ja miten tekee. Osaamisen jakaminen on myös osa työkulttuuriamme.

Mitä on scrum?

  • Ketterän kehittämisen menetelmä
  • Töitä tehdään sprinteissä eli kehitysjaksoissa, jonka aikana sovitut tehtävät suoritetaan valmiiksi
  • Scrum-mallissa on kolme roolia: tuotteen omistaja, scrum master ja tiimi
  • Kehitystehtävät tulevat tuoteomistajalta, joka vastaa tuotteen ominaisuuksista
  • Scrum master vastaa siitä, että tiimi voi työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla
  • Tiimi koostuu osaajista, joiden työpanoksella saadaan työtehtävät suoritettua sprintin aikana