Vesa - analyytikko

Vesa Syrjäläinen on aloittanut Varmassa vastuullisen sijoittamisen analyytikkona vuonna 2017.

Millaisten polkujen kautta olet tullut Varmaan töihin?

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta, missä opiskelin pääaineenani rahoitusta. Jo opintojen alussa minulle tuli selväksi, että sijoittaminen kiinnostaa minua. Suurimmaksi mielenkiintoni aiheeksi nousi se, miten sijoituksilla pystytään vaikuttamaan myös muihin kuin taloudellisiin asioihin. Tein vuonna 2015 graduni vastuullisesta sijoittamisesta, joka ei vielä tuolloin ollut kovin suosittu aihe. Valmistumisen jälkeen pääsin Varman sijoitustoimintoon töihin back officen puolelle, missä työskentelin noin puolitoista vuotta. Vuoden 2017 alussa siirryin toiseen työpaikkaan, mutta saman vuoden syksynä Varmassa aukesi vastuullisen sijoittamisen analyytikon paikka, joka vastasi hyvin koulutustani ja omia kiinnostuksen kohteitani. Palasin takaisin Varmaan, ja paluun teki helpoksi mukavat ja tutut työkaverit, jotka odottivat työpaikalla.

Mitä työhösi analyytikkona kuuluu?

Tehtäväni on kehittää vastuullista sijoittamista kaikissa omaisuuslajeissa yhdessä vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa. Omaisuuslajista riippuen kehitän salkunhoitajille erilaisia työkaluja ja prosesseja, jotta he voisivat varmistaa vastuullisuuden sijoitustoiminnassa ja -päätöksissä. Toimin myös asiantuntijana ja tukena salkunhoitajille vastuullisuusasioissa. Kehitän yhdessä tiimini kanssa Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja. Tällä hetkellä isoin asia, jonka parissa työskentelen, on Varman uudistetun ilmastopolitiikan vieminen käytännön tasolle.

Pidän myös huolta, että vastuullisuuteen liittyvä data on ajan tasalla ja käytettävässä muodossa. Lisäksi koostan erilaisia raportteja salkunhoitajille ja muille varmalaisille käytettäväksi. Työtehtäviini kuuluu myös edustaa Varmaa erilaisissa tilaisuuksissa ja toimia vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana esimerkiksi asiakastapaamisissa. Lisäksi koordinoin keväisin yhtiökokouksia.

Työssäni olennaista on jatkuva oppiminen, eikä tässä tehtävässä voi tuudittautua tekemään töitä samoilla tiedoilla ja osaamisella. Työssäni tulee olla koko ajan kartalla siitä, mitä maailmassa tapahtuu, miten tieto vastuullisuuden ympärillä muuttuu ja mitä kaikista parhaat toimijat tekevät vastuullisuuden saralla. Resurssit huomioiden tehtäväni on tehdä mahdolliseksi se, että myös meillä Varmassa on parhaat tiedot ja työkalut vastuullisuuden sulauttamiseksi osaksi sijoituspäätöksiä.

Mikä on työssäsi parasta?

Kaikista parasta työssäni ovat vapaus ja luovuus, joita tässä työtehtävässä tarvitaan. Vastuullisessa sijoittamisessa ei voi paljoakaan ottaa mallia muista alan toimijoista, vaan keinot täytyy keksiä itse. Ala myös kehittyy hurjaa vauhtia. Eläkeyhtiöt ovat vastuullisessa sijoittamisessa maailman kärkeä, ja tuntuu merkitykselliseltä olla mukana vastuullisen sijoittamisen huipulla.

Työssäni on myös hienoa sen monipuolisuus ja vaihtelevuus. Tässä työssä pääsen tekemään töitä asioiden parissa, kuten parantamaan vastuullisuusdatan käytettävyyttä ja suunnittelemaan, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää sijoituspäätöksissä. Toisaalta pääsen tekemään töitä myös paljon ihmisten kanssa. Teen yhteistyötä eri omaisuuslajien parissa työskentelevien varmalaisten kanssa, jolloin minulla täytyy olla ymmärrystä eri omaisuuslajien yksityiskohdista ja ominaisuuksista.

Minua motivoi työssäni se, että pääsen tekemään jotain ihan uutta ja jättämään oman käden jälkeni asioihin, jotka näkyvät koko sijoitustoimintojen tasolla.

Miten olet viihtynyt Varman työkulttuurissa?

Olen viihtynyt todella hyvin. Varmassa työ ja vapaa-aika kohtaavat hyvin ja työkaverit ovat mukavia. Sen näkee, että muutkin viihtyvät täällä hyvin, ja se heijastuu myös minun hyvinvointiini töissä. Iloiset työkaverit saavat minutkin hyvällä tuulelle.

Ketteryys ja rohkeus näkyvät työssäni jatkuvana uuden oppimisena ja tekemisen kehittämisenä. Varmassa hyvät ideat eivät jää vain pohdinnan tasolle, vaan niitä viedään myös käytäntöön, mikä on todella palkitsevaa. Oma esihenkilöni myös mahdollistaa asioiden ja ideoiden eteenpäin viemisen.

Arvostan Varmassa myös sitä, että täällä kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään omaa osaamista. Olen juuri suorittanut töiden ohella kolmen vuoden pituisen kansainvälisen rahoitusalan tutkinnon, jonka suorittamisen Varma mahdollisti.