Varma ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Edistämme liiketoiminnassamme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Ensisijaisesti toiminnallamme on positiivisia vaikutuksia seitsemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Alla olevassa tekstissä on kuvattu, miten näitä tavoitteita edistämme.

Ensisijaisesti toiminnallamme on positiivisia vaikutuksia seitsemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Miten edistämme Varmalle ensisijaisia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

1 Ei köyhyyttä

 • Perustehtävämme on eläkkeiden turvaaminen. Turvaamme suomalaisten toimeentuloa sekä varmistamme työeläkevakuutussuojan toteutumista.
 • Pidämme huolen siitä, että eläkkeelle siirtyvän henkilön toimeentulo ei katkea.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 • Edistämme työllisyyttä ja mielekästä työtä asiakasyrityksissämme, omassa työyhteisössämme sekä julkisen tehtävämme kautta koko yhteiskunnassa.
 • Suojaamme työelämän oikeuksia ja edistämme turvallista työympäristöä kaikille huomioimalla vaikutuksemme ihmisiin omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.
 • Tuemme yrittäjyyttä ja työpaikkojen luontia mm. huolehtimalla asianmukaisesta eläkevakuuttamisesta, varmistamalla riittävän sosiaaliturvan ja tarjoamalla yritysrahoitusta.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

 • Tarjoamme asiakkaillemme yhdenvertaista ja oikea-aikaista palvelua.
 • Huomioimme toimintamme vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin koko arvoketjussa. Tämä tarkoittaa eriarvoisuuden vähentämistä mm. sijoituskäytännöillä, jotka huomioivat sijoituskohteiden toiminnan vaikutukset ihmisiin, ja ymmärtämällä vaikutuksemme ihmisiin toimitusketjussamme ja minimoimalla negatiiviset vaikutukset.
 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa omassa työyhteisössämme.

13 Ilmastotekoja

 • Sitoudumme saavuttamaan hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä.
 • Parannamme sijoitustoimintamme kautta instituutioiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin sekä lisäämme tietämystä ilmastonmuutoksen riskeistä.
 • Sitoudumme saavuttamaan hiilineutraaliuden omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä.

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

 • Ehkäisemme korruptiota ja lahjontaa omassa toiminnassamme sekä sijoituskohteissamme.
 • Edesautamme tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittämistä sijoitustoiminnassamme.
 • Edistämme rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteiskuntia sijoitustoimintamme kautta.

12 Vastuullista kuluttamista

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä sekä jätteiden vähentämistä mm. kiertotalouden huomioivilla toimintatavoilla kiinteistösijoituksissamme ja omissa toimitiloissamme.
 • Edistämme kestäviä toimintatapoja sekä niistä raportointia sijoituskohteissamme.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

 • Edistämme henkistä terveyttä ja hyvinvointia auttamalla asiakasyrityksiämme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa, edistämällä kestävää työkulttuuria omassa työyhteisössämme sekä huomioimalla vaikutukset ihmisiin sijoitustoiminnassamme.