Henkilötietojesi käsittely Varmassa

Tutustu asetuksen mukaisiin selosteisiin, joissa kerromme henkilötietojesi käsittelyssä eri rooleihin pohjautuen.

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista sekä rekisteröidyn informoinnista

Kerromme tietosuoja-asetuksen mukaisilla selosteilla siitä, miten Varma käsittelee toiminnassaan mm. asiakkaidensa henkilötietoja, minkä perusteen nojalla käsittelemme tietoja, mitä tietoja käsittelemme, kauanko tietoja säilytetään ja kenelle tietoja luovutetaan ja miten käsittelyn turvallisuudesta on huolehdittu.


Valitse sopiva rekisteröidyn ryhmä, kuten esimerkiksi eläkkeenhakija, TyEL-vakuutettu tai liike- ja asuinhuoneiston vuokralainen, niin saat enemmän tietoa henkilötietojesi käsittelystä kyseiseen rooliin pohjautuen. Varman tietosuojavastaava on Jessica Aldegon.

Eläkeasiakas tai kuntoutettava
TyEL-vakuutettu
YEL-vakuutettu
TyEL-yrityksen yhteyshenkilö
Asuin- ja liikehuoneiston vuokralainen
Työnhakija
Markkinointi- ja asiakasviestintää käsittelevä tietosuojaseloste