Siirry sisältöön

Vakuuttaminen ei-sopimusmaassa

Kun henkilö lähetetään työskentelemään sellaiseen maahan, jonka kanssa Suomella ei ole voimassa olevaa sosiaaliturvasopimusta, hänen sosiaaliturvansa määräytyy sekä Suomen että työskentelymaan lainsäädännön perusteella. 

Suomalaisen työnantajan toiseen maahan lähettämä työntekijä pysyy Suomen työeläkevakuutuksessa ilman aikarajaa, jos Suomen ja työntekomaan kesken ei ole solmittu sosiaaliturvasopimusta. 
 
Suomen työeläkevakuutus on pakollinen, kun työ ulkomailla tehdään samalle suomalaiselle työnantajalle. Tällöin voi olla mahdollista, että vakuutusmaksuja maksetaan kahteen maahan, mutta työntekijä ei välttämättä saa myöhemmin eläkettä työskentelymaasta. 
 
Lähetetyn työntekijän ei tarvitse olla Suomen kansalainen, mutta työsuhteen alkaessa hänen on kuuluttava Suomen sosiaaliturvaan. Työntekijä voidaan palkata Suomessa nimenomaan ulkomaankomennusta varten. 
 
Jos työntekijän työskentelymaa vaihtuu komennuksen aikana, mutta hän pysyy alkuperäisen työnantajan palveluksessa, TyEL-vakuutus pysyy voimassa. 

Ei-sopimusmaahan lähetetyn työntekijän muistilista

  • Lähetetty henkilö vakuutetaan Suomen lisäksi myös työskentelymaassa. 
  • Vakuutuspalkka on määriteltävä kirjallisesti, jos komennus kestää yli 6 kuukautta. Lue lisää vakuutuspalkasta.
  • Työnantaja maksaa lakisääteiset työeläke- ja tapaturmamaksut sekä sosiaaliturvamaksut Suomeen vakuutuspalkan perusteella. 
  • Varma antaa pyynnöstä todistuksen eläkevakuutuksen voimassaolosta. 
  • Ulkomailla oleskelusta on ilmoitettava Kelaan. 

Vapautus vain hakemuksen perusteella 

Kun työkomennus on jatkunut kaksi vuotta, työnantaja voi hakea vapautusta TyEL-vakuuttamisvelvollisuudesta, työnantaja voi hakea vapautusta TyEL-vakuuttamisvelvollisuudesta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. 
 
Vapautuksen saamisen ehtona on, että työnantaja osoittaa järjestäneensä eläketurvan muulla tavoin siten, että se vastaa TyEL:n mukaista eläketurvaa. Korvaava järjestely voi olla pakollinen ulkomainen eläketurva tai vapaamuotoinen eläketurva Suomessa tai ulkomailla. 

Tapaturmavakuutus 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevat ulkomaantyössä pääosin samat määräykset kuin työeläkkeitä. 
 
Ei-sopimusmaahan työskentelemään lähetetty työntekijä on vakuutettava Suomessa. Jos työskentely ulkomailla ei ole enää tilapäistä ja se on jatkunut vähintään kahden vuoden ajan, työnantaja voi hakea tapaturmavakuutusyhtiöltään vapautusta pakollisesta vakuuttamisesta.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus hoidetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Ryhmähenkivakuutus on siis voimassa niin kauan kuin tapaturmavakuutus on voimassa. 

Kelan hoitama sosiaaliturva 

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta määrittelee, mitä asumisella tarkoitetaan Kelan hoitamassa sosiaaliturvassa. Tämä laki koskee sairausvakuutusta, kansaneläkettä ja yleistä perhe-eläkettä, äitiysavustusta, lapsilisää, vammaistukea, lapsen hoitotukea sekä Kelan hoitamaa kuntoutusta ja työttömyysturvaa. Kaikkien edellä mainittujen etuuksien saaminen edellyttää asumista Suomessa. 
 
Ulkomailla asuvan tai työskentelevän ei pääsääntöisesti katsota kuuluvan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. 
 
Lähetetty työntekijä säilyy yleensä alle vuoden komennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä ilman erillistä hakemusta. Ulkomailla oleskelusta on kuitenkin ilmoitettava Kelaan. Yli vuodeksi lähetetyn työntekijän on haettava päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Kelasta vuoden sisällä muutosta. Lisätietoa oikeudesta sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin ulkomailla oleskelun ajan löydät Kelan verkkosivuilta. 

Oikeus etuuksiin säilyy enintään 5 vuoden ajan. Jos työskentely ulkomailla kestää 5 vuotta, täytyy työntekijän palata Suomeen vähintään 6 kuukaudeksi, jotta oikeus Suomen sosiaaliturvaan säilyy myös mahdollisen seuraavan ulkomaankomennuksen ajan.  

Työttömyysturva 

Sopimuksettomaan maahan lähetetty työntekijä pysyy Suomen työttömyysturvassa (perusturva ja ansiosidonnainen turva) samoilla edellytyksillä kuin muissakin asumisperusteisissa sosiaaliturvaetuuksissa. 
 
Työttömyysetuuden saamiseksi työntekijän on palattava Suomeen ja oltava Suomen työmarkkinoiden käytettävissä. Työntekijän on myös pitänyt maksaa työttömyyskassan jäsenmaksut ulkomailla työskentelyn ajan. 

Ota yhteyttä Varman ulkomaanpalveluihin

Asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa ulkomaan vakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Soita meille numeroon 010 192 091 tai lähetä suojattua sähköpostia.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();