Palkkojen ilmoittaminen

Ilmoita työntekijöittesi palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Me Varmassa saamme tulorekisteristä tarvitsemamme tiedot vakuutusmaksun ja eläkkeiden laskemista varten.

Minne ilmoitan maksamani palkat?

Ilmoita palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Sinun ei tarvitse ilmoittaa palkkoja erikseen Varmaan. Saamme tarvitsemamme tiedot TyEL-vakuutuksen maksujen ja eläkkeiden laskemista varten suoraan tulorekisteristä.

Näin ilmoitat palkat tulorekisteriin

 1. Hanki Suomi.fi-valtuudet. Varmista, että nimenkirjoitusoikeudet ovat oikein kaupparekisterissä. Lue lisää valtuuttamisesta Verohallinnon sivuilta. Jos ilmoitat palkkatiedot suoraan palkkajärjestelmästä, tarvitset myös varmenteen tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöön. Lue lisää varmenteesta Verohallinnon sivuilta.
 2. Ota meiltä TyEL-vakuutus. Kun ilmoitat palkkoja, käytä Varman eläkejärjestelynumeroa eli vakuutusnumeroa. Se alkaa 55- ja siinä on 11 merkkiä.
 3. Ilmoita ansiotiedot tulorekisteriin sähköisesti viimeistään viisi päivää palkanmaksun jälkeen. Lue lisää ilmoittamisesta tulorekisterin sivuilta.
 4. Jos palkkoja täytyy korjata, tee korjaukset suoraan tulorekisteriin. Tulorekisterillä tai Varmalla ei ole oikeutta korjata työnantajan ilmoittamia tietoja. Ilmoita Varmaan ainoastaan ne korjaukset, jotka koskevat ennen vuotta 2019 maksettuja ansioita.

Milloin minun pitää ilmoittaa palkat?

Ilmoita palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Palkkapäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin palkka on työntekijän tilillä. Voit ilmoittaa palkat tulorekisteriin myös etukäteen, aikaisintaan 45 päivää ennen palkkapäivää.

Viiteen päivään lasketaan mukaan lauantait, sunnuntait ja muut pyhäpäivät. Jos ilmoituksen määräpäivä sattuu lauantaille, sunnuntaille tai muuhun pyhäpäivään, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Ilmoituksen myöhästyminen voi kerryttää TyEL-vakuutuksen maksulle vakuutusmaksukorkoa (4,10 % vuonna 2024). Verohallinto määrää 1.1.2021 alkaen myöhästymismaksun, jos palkkatietoilmoitus tulorekisteriin tehdään myöhässä.

Lue lisää myöhästymismaksusta Verohallinnon sivuilta

Miten ilmoitan luontoisedut?

Katso Verohallinnon ohjeista, miten ilmoitat luontoisedut tulorekisteriin:

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamiseen

Pitääkö minun ilmoittaa vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymispäivä?

Muista ilmoittaa tulorekisteriin myös eläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymispäivä. Jos ilmoitat vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän palkkoja useamman kerran kuukauden aikana, merkitse työsuhteen päättymispäivä jokaiseen ilmoitukseen. Tarvitsemme Varmassa aina tiedon työsuhteen päättymispäivästä, jotta voimme myöntää vanhuuseläkkeen.

Saamme eläkkeelle jäävän työntekijän palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Palkkaa ei tarvitse ilmoittaa erikseen Varmaan.

Miten vanhuuseläkkeelle siirtyminen ilmoitetaan tulorekisteriin?

Myös tilapäinen työnantaja ilmoittaa palkat tulorekisteriin

Tilapäiseksi työnantajaksi kutsutaan työnantajaa, joka ei tarvitse TyEL-vakuutussopimusta.

Vakuutussopimusta ei tarvitse tehdä, jos työnantaja

 • ei työllistä ketään vakituisesti ja
 • maksaa palkkoja alle 9 822 euroa puolen vuoden aikana (2024).

Työntekijöiden palkat ilmoitetaan kuitenkin tulorekisteriin, ja niistä maksetaan TyEL-maksu. Voit ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin esimerkiksi maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa tai kaupallisessa palkkapalvelussa kuten Palkkaus.fi.

 • Jos käytät ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua tai lähetät palkat suoraan palkkajärjestelmästä, ilmoita Varman yhtiötunnus 55 ja tilapäisen työnantajan eläkejärjestelynumero 55-3999990D.
 • Jos käytät Palkka.fi-palvelua, valitse verkkolomakkeen valikosta yhtiöksi Varma. Sinun ei tarvitse erikseen kirjoittaa yhtiötunnusta tai eläkejärjestelynumeroa.

Lähetämme TyEL-maksusta laskun tekemäsi ilmoituksen perusteella.

Lue lisää tilapäisen työnantajan palkkailmoituksista tulorekisterin sivuilla

TyEL-palkkaa vai ei?

Perusperiaate on, että ansio on TyEL-palkkaa, kun se on korvausta työstä. Yleensä työntekijäsi TyEL-palkka on sama kuin ennakonpidätyksen alainen ansio. Katso alta tyypillisimmät esimerkit. Jos olet epävarma, onko korvaus TyEL-palkkaa, ota meihin yhteyttä ja tarkista, kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu. Jos ansio ei ole TyEL-palkkaa, se ei kerrytä työntekijän eläkettä.

TyEL-palkkaa ovat esimerkiksi:

 • peruspalkka, kuten kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka
 • luontoisedut, kuten asunto-, ruoka- ja autoetu
 • bonus ja tulospalkkio
 • irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta
 • vuosilomapalkka ja -korvaus
 • vakuutuspalkka
 • työnantajan maksama sairausajan palkka
 • luottamustoimipalkkio, jos henkilö on työsuhteessa maksajaan
 • työpanososinko, joka maksetaan 1.1.2021 jälkeen.

Lue Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelusta tarkemmin, mikä on TyEL-palkkaa

TyEL-palkkaa eivät ole:

 • verottomat matkakorvaukset
 • verottomat päivärahat
 • henkilökuntaedut, kun ne koskevat koko henkilöstöä
 • irtisanomisajan palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta
 • korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana
 • kustannusten korvaukset, kuten työväline- ja kilometrikorvaukset
 • osingonjako tai voitto-osuus
 • vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Lue lisää aiheesta:

Uutinen: Työntekijän veronalaiset oikeudenkäyntikulut eivät ole TyEL-ansiota

Blogi: Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät ja TyEL

 

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • tarkastella ilmoitettuja palkkoja työntekijöittäin
 • selata laskuja ja laskuerittelyjä
 • arvioida TyEL-maksuja
 • tulostaa raportteja kirjanpidon avuksi.
Kirjaudu Varma Asiointiin