Yrittäjyys ei ole este perhevapaille

Voiko yrittäjä jäädä äitiyslomalle? Miten käy yrityksen ja asiakassuhteiden, kun toimintaan tulee katkos perhevapaiden vuoksi? Vaikka yrittäjillä on samanlainen oikeus perhevapaisiin kuin työsuhteessa olevilla, moni asia mietityttää heitä palkansaajia enemmän.

Varsinkin yksinyrittäjillä perhevapaan käsite joustaa, kun yritys pyörii ja asiakkaista on pidettävä huoli vapaallakin. Ei ole tavatonta, että yrittäjä piipahtaa perhevapaalta hoitamassa yrityksensä asioita ja lapsi reissaa sujuvasti mukana.

On tärkeä muistaa, että oikein mitoitettu työtulo turvaa koko yrittäjäuran ajan.

On tärkeä muistaa, että oikein mitoitettu työtulo turvaa koko yrittäjäuran ajan. Kun YEL-työtulon määrä on alusta asti kunnossa, perhevapaakaan ei aiheuta ikäviä yllätyksiä tulotasoon.

Ajan tasalla oleva työtulo on kaiken A ja O

Sairaus ja työttömyys tulevat harvoin kello kaulassa, eikä niihin voi varautua etukäteen. Siksi työtulon pitäminen ajan tasalla ja oikean suuruisena on ensiarvoisen tärkeää. Tämä pätee myös perhevapaisiin.

YEL-työtulon perustan on oltava kunnossa alusta saakka riippumatta siitä, onko perheenlisäys tiedossa etukäteen vai ei. Lapsen syntymä ei ole koskaan ollut lain mukaan riittävä peruste työtulon korottamiselle. Työtulo perustuu työpanoksen arvoon ja sitä on voinut nykyisellään korottaa kuusi kuukautta ennen äitiyslomaa vain sillä perusteella, että aiempi työtulo ei ole vastannut työpanoksen todellista arvoa tai jos työpanoksen määrä on kasvanut. Työtulo ei ole puskuri, jota säädellään tiettyä etuutta varten.

Toimeentulo perhevapaiden aikana

Äitiys- ja vanhempainvapaan pituudet ovat yrittäjällä samat kuin palkansaajillakin eli noin yhdeksän kuukautta. Tässä suhteessa molemmat ovat siis samalla viivalla.

Vaikka yrittäjällä ei useinkaan olisi mahdollista pitää yhtä pitkää vanhempainvapaata kuin palkansaajalla, hänellä on kuitenkin yhtäläinen oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Perhevapaalla työskentely voi tosin pienentää vanhempainpäivärahaetuuden minimiin, sillä päivärahaetuuden tarkoitus on korvata lapsenhoidosta aiheutuvaa ansionmenetystä. 

Jos työtulo ei ole ajan tasalla tai se on jäänyt lakisääteiseen minimiin, päivärahan pienuus aiheuttaa väistämättä ikävän yllätyksen. Päivärahaetuudet eivät perustu yrittäjän nostamaan palkkaan vaan nimenomaan YEL-vakuutuksen työtuloon.

Yleensä YEL-vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa vanhempainvapaan aikana. Jos ei työskentele, ei ole myöskään velvollisuutta vakuuttaa. YEL-vakuutus voidaan päättää, kun yritystoimintaan tulee yli neljä kuukautta kestävä katkos esimerkiksi juuri perhevapaan vuoksi. Kun paluu työelämään tulee jälleen ajankohtaiseksi, YEL-vakuutus otetaan uudelleen. On hyvä muistaa, että oikeus aloittavan yrittäjän maksualennukseen säilyy myös toisen YEL-vakuutusjakson aikana, jos alennusaikaa on vielä jäljellä. 

 

Laske työtulon vaikutus sosiaaliturvaasi ja arvioi samalla vakuutusmaksujesi suuruus. Avaa Yrittäjän YEL-laskuri.

Turvaa selustasi ja laita työntulosi ajan tasalle verkkopalvelussamme.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Palvelemme sinua vakuutusasioissa myös puhelimitse numerossa 010 192 100 tai chatissa (arkisin kello 8–17). 

Ennakkotieto: Järjestämme 15.1.2020 webinaarin, jossa kerromme Kelan päivärahauudistuksesta ja sen vaikutuksesta sairauspäivärahan määräytymiseen.

Muutoksia päivärahan laskentaan

1.1.2020 voimaan tuleva Kelan päivärahauudistus vaikuttaa myös yrittäjien vanhempainpäivärahan laskentaan.

Vuoden 2020 alusta alkaen sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat perustuvat päivärahakautta edeltävään vuosityötuloon.

Yrittäjillä vuosityötulo lasketaan edeltävän 12 kuukauden aikana voimassa olleiden YEL-työtulojen perusteella. Tähän saakka päivärahaetuudet ovat perustuneet joko viimeksi vahvistetussa verotuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon tai etuutta edeltävän 6 kuukauden YEL-työtuloon

Päivärahauudistus ei kuitenkaan tuo muutosta varsinaisen YEL-työtulon määrittelyyn, sillä sen tulee jatkossakin vastata yrittäjän ajantasaista työpanosta.

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä