Mitä tehdä YEL-vakuutukselle, jos yritystoiminta sakkaa koronatilanteessa?

Epätietoisuus tulevasta, tyhjä kassa ja erääntyvät YEL-maksut sekä muut maksut aiheuttavat paljon kysymyksiä asiakkaidemme joukossa. YEL-vakuutettu yrittäjä, mieti ja selvitä mitkä vaihtoehtosi ovat ja mitä ne tarkoittavat. Kevein perustein YEL-vakuutusta ei kannata päättää, jos haluat säilyttää itselläsi oikeuden esim. Kelan tartuntatauti- ja sairauspäivärahoihin sekä mahdollisen tulevan oikeuden saada työttömyysetuutta.

Jos yritystoimintasi on pysähdyksissä, eikä kassavirtaa ole, ensisijaisesti voi mieleen tulla YEL-vakuutuksen irtisanominen, jotta YEL-vakuutusmaksuja ei tarvitsisi maksaa ja olisi yksi huoli vähemmän. YEL-vakuutuksen päättämisellä on kuitenkin monia kriittisiä vaikutuksia oikeuteesi erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Vain karanteenin alkaessa voimassa olevan YEL-vakuutuksen perusteella voit saada tartuntalain mukaista päivärahaa. Samoin YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa lääkärin toteamana sairastumispäivänä, jotta voit saada 9 päivän mittaiselta sairauspäivärahan omavastuuajalta YEL-päivärahaa ennen varsinaisen sairauspäivärahakauden alkamista. Lisäksi voimassa oleva YEL-vakuutuksesi vähintään 13 076 euron työtulolla v 2020 kartuttaa työttömyysturvan työssäoloaikaasi. Selvitä tarkoin YEL-vakuutuksen päättämisen vaikutus, jos olet oikeutettu aloittavien yrittäjien alennukseen. Liian hätäisesti päätetty YEL-vakuutus voi johtaa alennusajan menetykseen. 

YEL-vakuutuksen päättämisellä on monia kriittisiä vaikutuksia oikeuteesi erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla esitys, jonka mukaan voisit YEL-vakuutettuna yrittäjänä saada rajoitetun ajan työttömyysetuutta ilman yritystoiminnan lopettamista. Työttömyysetuutena on suunniteltu maksettavan Kelan maksamaa peruspäivärahaa/työmarkkinatukea lapsikorotuksineen. Yritystoimintasi tulo vähentäisi esityksen mukaan maksettavan työttömyysetuuden määrää siten kuin työttömyysturvassa yleisestikin. Asia on toistaiseksi lainvalmistelussa, mutta käytettävissä olevilla tiedoilla mahdollisuus työttömyysturvaan koskisi vain YEL-vakuutettuja yrittäjiä. Jotta et jäisi paitsi työttömyysetuudesta, älä hätäile YEL-vakuutuksen päättämisen kanssa. Toistaiseksi ei mm. ole tiedossa, asetetaanko (hallituksen esityksessä) YEL-työtulolle jotain edellytyksiä. 

Kovin kevein perustein YEL-vakuutusta ei siis kannata päättää, jos haluat säilyttää itselläsi oikeuden Kelan tartuntatauti- ja sairauspäivärahoihin sekä mahdolliseen tulevaan oikeuteesi saada työttömyysetuutta. YEL-vakuutus voidaan päättää myös takautuvasti, joten senkään vuoksi YEL-vakuutuksen päättämisellä ei ole kiire.

Mikä jää vaihtoehdoksi päättämiselle?

Muuta työtuloa

Työtulon alentaminen voi tässä hetkessä olla myös yksi ratkaisu kiperään tilanteeseen. Työtuloa voi lain mukaan muuttaa, kun työskentelyssä tapahtuu oleellinen muutos. Työn äkkinäinen ja pitkäkestoinen väheneminen on sellainen muutos. Koska työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti, muutoksen tekemistä ei kannata lykätä hamaan tulevaisuuteen, jos tarve työtulon muuttamiselle on ilmeinen. Työtulon muuttaminen ei estä pidennetyn maksuajan käyttämistä tai joustoa. Työtulon muutos ei välttämättä ehdi vaikuttaa sairauspäivärahasi määrään, sillä pääsääntöisesti se perustuu 12 kuukauden YEL-työtuloon siten, että sairastumiskuukauden tai edeltävän kuukauden työtuloa ei huomioida. Huhtikuussa 2020 alkava sairauspäiväraha määräytyy siis ajalla 1.3.2019-29.2.2020 voimassa olleeseen YEL-työtuloon.

Lisämaksuaika

Varmassa vakuutetut yrittäjät ovat saaneet automaattisesti lisää maksuaikaa 20.3. erääntyneelle YEL-maksulle. Voit hakea lisää maksuaikaa vielä 30.6. asti. Myös huhti-kesäkuussa erääntyville YEL-maksuillesi voit hakea vastaavaa lisämaksuaikaa. Ehkä kesäkuun lopulla tilanne on jo palautunut normaalimmaksi ja asiakkaasi ovat palanneet, joten sinulla on mahdollista suoriutua lykätyistä vakuutusmaksuista esim. maksusopimuksen avulla, jos lisämaksuaika on kulunut umpeen. Myös maksun eräpäivän siirto antaa aikaa seurata tilanteen kehittymistä.  

Jousto pienentää YEL-maksua

Jos et enää saa aloittavan yrittäjän alennusta, voit muiden edellytysten täyttyessä käyttää joustoa eli maksaa 10-20 prosenttia pienempää YEL-maksua, kun ilmoitat siitä meille kirjallisesti. Jouston käyttäminen vaikuttaa pienentävästi vain kyseisen vuoden eläkekarttumaasi, mutta ei Kelan päivärahoihin.

Kombinaatiosta paras ratkaisu?

Tilanteessasi paras vaihtoehto voi olla kombinaatio erilaisista vaihtoehdoista. Kun teet verkkopalvelussamme esim. työtulon muutoksen, niin ilmoita lisätiedoissa myös muista toiveistasi. Käsittelemme kaikki toiveesi kerralla. 

Valitettavasti asiakaspalvelussamme on nyt kovasti ruuhkaa. Jos olet saanut kuittauksen siitä, että viestisi/muutosilmoituksesi on saapunut, niin odota rauhassa. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pian. Samasta asiasta ei kannata laittaa useita pyyntöjä.

Lue lisää uutisistamme

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä