Minustako yrittäjä? Hyvän liiketoimintasuunnitelman ABC

Hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentelemään liikeideaa. Samalla se avaa rahoittajillekin, miten idea on käytännössä tarkoitus jalostaa menestyväksi liiketoiminnaksi.

Kun uusi yritysideasi on testattu ja hyväksi havaittu, ja kun työt idean toteuttamiseksi on käynnistetty, yritysunelma on jo ottanut ensiaskeleensa kohti toteutumista. Seuraavaksi on aika viedä suunnitelmat yksityiskohtaisemmalle tasolle. Se tehdään yleensä liiketoimintasuunnitelman avulla.

Mitä hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa pitää ainakin olla?

– Liiketoimintasuunnitelma avaa toiminnan tavoitteet. Se kertoo tahtotilan, jonka yritys haluaa saavuttaa. Parhaimmillaan se kertoo myös yrityksen arvot. Mutta erityisesti se kertoo, mitä yrittäjä ja hänen mahdollinen tiiminsä tulevat aktiivisesti tekemään tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tuodaan esiin sekä kirjallisesti että kassavirta- ja muilla laskelmilla. Numerot eivät valehtele, kun niitä tulkitaan oikein ja verrataan toimenpiteisiin, linjaa Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja Ilona Ukkonen.

Yrittäjän tarkistuslista

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentelemään liikeideaa ja kertoo, miten liikeidea on käytännössä tarkoitus toteuttaa. Siitä muodostuu yrittäjälle ikään kuin tarkistuslista, jonka kohtia selvittämällä ja toteuttamalla voi edetä kohti tavoitetta.

Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi liikeidean vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Siinä arvioidaan myös valitun toimialan kysyntää, asiakastarpeita ja kilpailutilannetta sekä suunnitellaan käytettäviä myyntikanavia ja markkinointikeinoja. On hyödyllistä pohtia, mitä kaikkea teet itse, mitä taas olisi syytä ulkoistaa. Entä tarvitsetko uusia työvälineitä tai toimitiloja?

– Yrittäjyyttä suunnittelevan kannattaa kirjata liiketoimintasuunnitelmaan kaikki tekemänsä taustatyö. Joskus sieltä saattaa jäädä sellaisia asioita pois, joista esimerkiksi rahoittaja on kiinnostunut. Kaikki ne elementit, joita olet tehnyt idean kehittämiseksi, on siis hyvä tuoda tiivistetysti esiin myös liiketoimintasuunnitelmassa. Samalla liikeideakin jalostuu.

Talouden tiekartta

Numerotieto ja taloudelliset mittarit kulkevat liiketoimintasuunnitelmassa kiinteästi toiminnan suunnittelun rinnalla. Kassavirta- ja muut taloudelliset laskelmat ja ennusteet selventävät esimerkiksi, paljonko yritykselläsi on oltava myyntiä, jotta se pystyy toimimaan kannattavasti.

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää tietyt taloudelliset tunnusluvut, joita esimerkiksi pankit ja rahoituslaitokset vaativat ennen lainan myöntämistä. Numerotietoa tarvitaan myös starttirahan hakemista varten. Starttiraha on yrityksen perustamisvaiheen tuki, joka myönnetään yrittäjälle henkilökohtaisesti. Se turvaa aloittavan yrittäjän toimeentuloa, kun yritystoiminta on vasta käynnistymässä eikä kassavirta ole vielä vakiintunut.

– Vaikka starttirahaa ei ole tarkoitettu varsinaiseen liiketoiminnan pyörittämiseen, alkuvaiheessa se voi silti muodostaa karkeasti ottaen neljäsosan yrittäjän toimeentulosta. Jos haluat hakea starttirahaa päätoimiseen liiketoimintaan, kannattaa ottaa yhteyttä TE-palveluihin jo ennen yrityksen rekisteröintiä tai mitään myynti- ja markkinointitoimenpiteitä, Ukkonen neuvoo.

Taloudellisten tunnuslukujen ja rahoituksen lisäksi tulevan yrittäjän on hyvä käyttää hetki myös riskienhallinnan suunnitteluun. Yritystoiminnassa riskit voidaan jakaa esimerkiksi strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin sekä vahinkoriskeihin, joita ovat omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit. Vakuuttaminen on riskienhallinnan keino, jolla voit siirtää riskejä yritykseltäsi vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Lue lisää aloittavan yrittäjän pakollisista ja suositeltavista vakuutuksista.

Tutustu Uusyrityskeskusten liiketoimintasuunnitelmatyökaluun, joka sisältää kyselymuotoisen liiketoimintasuunnitelman, aloittavan yrittäjän muistilistan sekä linkit kannattavuuslaskelmiin.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Artikkeli
Minustako yrittäjä? Kolme vinkkiä oman yritysidean testaamiseen
työelämä, yrittäjyys 09.11.2021
Artikkeli
Minustako yrittäjä? Neljä neuvoa matkalla liikeideasta käytäntöön
työelämä, yrittäjyys 17.11.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä