Minustako yrittäjä? Kolme vinkkiä oman yritysidean testaamiseen

Hyvä yritysidea perustuu asiakkaiden todelliseen tarpeeseen ja siihen ratkaisuun, jonka yrittäjä heidän tarpeeseensa tarjoaa. Kun taustatyöt tekee huolella, yritysideasta jalostuu toimiva liikeidea.

Jokaisen menestyvän yrityksen ytimessä on toimiva idea, jota yrittäjä on rohkeasti lähtenyt viemään todeksi. Sinullekin on saattanut esimerkiksi työkokemuksesi, ammattitaitosi, opintojesi tai harrastustesi kautta kertyä poikkeuksellista näkemystä ja osaamista, josta olisi hyötyä myös muille.

Ennen kuin heittäytyy koko painolla yritysunelman varaan, ideaa kannattaa kuitenkin pohtia ja testata. Siinä työssä auttavat etenkin Uusyrityskeskukset. Ne ovat Varman yhteistyökumppaneita, jotka edistävät kestävän yritystoiminnan syntymistä Suomeen ja tarjoavat maksutonta neuvontaa liikeidean jalostamiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja Ilona Ukkonen korostaa, että avoin ajattelu ja kyky reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia niin toimiville yrityksille kuin yrityksen perustamista suunnitteleville.

– Usein omaan yritysideaan ikään kuin rakastuu, koska se innostaa ja energisoi. Seuraavat askeleet kuitenkin ratkaisevat – asenne, motivaatio ja oppimishalu ovat olennaisimmat työkalut, joilla idea lähtee etenemään todeksi. Tarvitaan uteliaisuutta nähdä, miten idea alkaa elää ja muuttua, kun se kohtaa asiakkaat ja alkaa kertyä tietoa. Jotta yritysidea kehittyy oikeaan suuntaan, sitä on hyvä katsoa myös vähän objektiivisemmin ja testata mahdollisimman nopeasti, Ukkonen sanoo.

Miten se tehdään? Tässä Ukkosen vinkit yritysidean testaamiseen.

1. Kerää tietoa yritysideasi taustatueksi

– Yritysidea jalostuu tiedon ja tekemisen avulla. Tieto on monessa muodossa, sitä syntyy kokeilemalla sekä ihmisten kanssa keskustellessa. Se on sekä näkyvää että hiljaista, ja aktiivisella työllä löydettävissä. Hakutulosten, uutisartikkelien ja kirjallisuuden lisäksi tietoa voi kartuttaa tekemällä havaintoja kohderyhmästä ja kyselemällä potentiaalisilta asiakkailta, Ukkonen listaa.

Jos ei ole aiempaa kokemusta oman yritysidean toimialasta, yksi mahdollisuus on hakeutua alalle työkokeiluun tai -harjoitteluun. Silloin voi havainnoida ja oppia, miten asiat alalla toimivat käytännössä. Idean voi myös ostaa, sillä moni toimiva yritys kaipaa jatkajaa.

– Myös numerofaktaa tarvitaan aika nopeasti mukaan, sillä idean jalostamisen on syytä pohjautua tosiasioihin ja lukuihin. Tilastotietoa on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi barometrejä, toimialaraportteja ja opinnäytetöitä, toki lähdekritiikki huomioiden. Toimialaa voi tutkia numeerisesti myös esimerkiksi tilinpäätösyhteenvedoista, jotka ovat osakeyhtiöillä julkisia. Terve uteliaisuus ja havainnointikyky ovat hyviä ominaisuuksia yrittäjälle jo idean kehittämisvaiheessa.

2. Tarkastele yritysideaasi asiakkaan näkökulmasta

Hyvän yritysidean tärkeimpiä rakennusaineita on kyky nähdä, kuka asiakas on, mitä hän haluaa saada aikaan, millaisessa arjessa hän elää ja mistä voisi olla hänelle hyötyä. Tarkastele siis yritysideaasi aina asiakkaan ja hänen tarpeidensa näkökulmasta.

– Menestyäkseen tuotteen tai palvelun täytyy olla sellainen, josta asiakas on valmis maksamaan. Kannattaa ottaa huomioon myös toimialalla vallitseva kilpailutilanne. Jotkin toimialat ovat toisia kilpaillumpia, niillä menestyminen vaatii enemmän erottautumista. Mieti, mitä voit tarjota eri lailla ja paremmin kuin muut, niin että asiakas huomaa eron.

3. Kirjoita yritysideasi Ideanappi-palveluun

Uusyrityskeskusten maksuton Ideanappi-palvelu on olemassa sitä varten, että kun idea syntyy, voit testauttaa sen oman alueesi yritysneuvojalla. Verkkosivu on auki 24/7, ja siellä pyydetään vastaamaan kolmeen yrityksen kannalta perustavanlaatuiseen kysymykseen:

  1. Minkä ongelman tai selkeän tarpeen olet huomannut?
  2. Kenellä tai millaisilla ihmisillä tämä ongelma tai tarve on?
  3. Mikä on sinun ratkaisusi ongelmaan tai tarpeeseen?

Yrityksen perustaminen on nykyisin helppoa – haaste syntyy Ukkosen mukaan usein siitä, minkä verran aikaa ja rahaa kuluu, ennen kuin kysyntä kasvaa riittäväksi ja tavoitteen mukaiseksi. Keskustelemalla ulkopuolisen, yritysasiat tuntevan henkilön kanssa idea kehittyy oikeaan suuntaan ja yritystoiminnan aloittamisessa säästetään aikaa sekä resursseja.

– Vaikka itsenäinen tiedonhaku on nykyisin helpottunut, yhä voi käydä niin, ettei olennaista yrittäjyystietoa niin vain löydykään. Jos esimerkiksi etsit hakukoneen avulla faktaa siitä, millä omistusosuudella firman uusi osakas voi hakea starttirahaa, tieto ei välttämättä tule heti vastaan. Yritysneuvojilta voit kysyä tämänkin lainsäädännöstä löytyvän tiedon, monen muun asian ohella. Kannattaa siis olla meihin yhteydessä. Kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaus, ja apunasi on myös asiantuntijaverkosto, Ukkonen kannustaa.

Katso lisää vinkkejä yritysideaan Uusyrityskeskuksen Youtube-videosta Mistä idea yrittäjyyteen

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Artikkeli
Minustako yrittäjä? Neljä neuvoa matkalla liikeideasta käytäntöön
työelämä, yrittäjyys 17.11.2021
Artikkeli
Minustako yrittäjä? Hyvän liiketoimintasuunnitelman ABC
työelämä, yrittäjyys 24.11.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä