Mihin YEL vaikuttaa yrittäjän elämässä?

Tiedätkö, mihin muuhun YEL vaikuttaa kuin eläkkeeseen? Kokosimme tähän artikkeliin tietoa, miten YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon elämän eri käänteissä.

Eläkeasiat eivät välttämättä ole aina yrittäjällä päällimmäisenä mielessä. Vaikka eläkevuosiin varautuminen ei tuntuisi nyt ajankohtaiselta, oletko miettinyt, miten pärjäät taloudellisesti, jos sairastut, menetät työkykysi, saat lapsen tai jäät työttömäksi? Yrittäjän tärkein keino varautua yllätyksiin ja turvata toimeentulonsa on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Se on nimestään huolimatta paljon muutakin kuin eläkettä, sillä YEL-vakuutuksen työtuloon pohjautuu myös yrittäjän muu sosiaaliturva.

Mutta mihin kaikkeen YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa yrittäjän elämässä?

1. Sairauspäiväraha

Jos sairastut, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa korvaamaan sairastumisen aiheuttamaa ansionmenetystä. Yrittäjänä olet oikeutettu sairauspäivärahaan ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen, jos olet sairauden takia työkyvytön ja ollut vähintään kolme kuukautta ennen työkyvyttömyyttä ansiotyössä työntekijänä tai yrittäjänä. Muussa tapauksessa sairauspäivärahaa voi saada vasta, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 10 päivää. Kela käyttää sairauspäivärahan laskemiseen vuosituloa, jonka pohjalla on yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo.

2. Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutus

Jos sairaus pitkittyy etkä voi palata työhön, YEL-vakuutus auttaa. Yrittäjänä voit saada määräaikaista kuntoutustukea tai pysyvää työkyvyttömyyseläkettä, kun et pysty palaamaan työelämään esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen avulla. YEL-työtulosi suuruus vaikuttaa tuen ja eläkkeen määrään.

3. Työttömyysetuudet

Myös yrittäjä voi kohdata työttömyyttä, jolloin YEL-vakuutus vaikuttaa työttömyysturvaan. Kun YEL-työtulosi ylittää niin sanotun työttömyysturvarajan, voit olla oikeutettu Kelan peruspäivärahaan. Jos YEL-työtulosi on tätä pienempi, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Kun pidät YEL-vakuutuksesi työtulon ajan tasalla ja liityt työttömyyskassan jäseneksi, voit olla työttömyyden sattuessa oikeutettu ansiotasoosi perustuvaan työttömyyskorvaukseen.

Tarkista ajantasainen työttömyysturvaraja sivuiltamme

4. Vanhempainpäiväraha

YEL-vakuutus vaikuttaa toimeentuloon myös perhevapaiden aikana. Kelan vanhempainpäivärahoihin kuuluvat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha, joiden kaikkien perusteena Kela käyttää yrittäjän YEL-työtuloon pohjautuvaa vuosituloa.

Jos et työskentele yrittäjänä perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivääsi. Kun palaat töihin yritykseesi, ota uusi vakuutus. Jos taas työskentelet perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. On kuitenkin paikallaan tarkistaa YEL-työtulosi, jos työpanoksesi yrityksessä vähenee perhevapaan aikana.

5. Tapaturmavakuutus

Kun sinulla on YEL-vakuutus, voit ottaa itsellesi myös yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, jonka vuosityöansio määräytyy YEL-työtulosi perusteella. YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta mahdollisesti seuraaviin ansionmenetyskorvauksiin ja eläkkeisiin.

6. Työ- ja perhe-eläke

YEL-työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen lisäksi muihin työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin. Yrittäjälle karttuu työeläkettä 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta. Poikkeuksen tekevät 53–62-vuotiaat YEL-vakuutetut, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana 2017–2025.

Jos perheenhuoltaja menehtyy, YEL-vakuutus tarjoaa turvaa.

Lue lisää perhe-eläkkeestä eli lapsen- ja leskeneläkkeestä

Varma on mukana Eläketurvakeskuksen ja työeläkeyhtiöiden yhteisessä YEL-kampanjassa, joka kertoo oikeiden suomalaisyrittäjien tarinoita elämän käännekohdista.

Mitä sinun pitäisi tietää yrittäjän työttömyysturvasta?

Webinaarissamme avaamme sinulle selkeällä kielellä yrittäjän työttömyysturvajärjestelmän pykäläviidakkoa! Katso webinaarin tallenne ja opi, miten yrittäjä huolehtii työttömyysturvastaan. Puhumassa Yrittäjäkassan työttömyysturva-asiantuntija Teemu Ariluoma ja lakiasiantuntija Mirella Vaaramaa Varmasta.

Katso Mitä sinun tulisi tietää yrittäjän työttömyysturvasta -webinaarin tallenne

Artikkeli
Onko YEL-vakuutus kunnossa?
vakuuttaminen, yrittäjyys 20.01.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä