Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke, joko pysyvä tai määräaikainen eli kuntoutustuki, turvaa toimeentulosi pitkäaikaisen sairauden aikana silloin, kun et pysty palaamaan työelämään esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen avulla.

Eläkehakemusta edeltää sairauspäivärahakausi

Pitkäaikaisen sairauden ajan toimeentulonasi on yleensä Kelasta haettava sairauspäiväraha. Kela voi maksaa sitä enintään 300 arkipäivältä, eli noin vuoden ajalta. 

Sairauspäivärahakauden aikana olet jo mahdollisesti keskustellutkin lääkärisi kanssa työhön paluusta ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista. Jos aiot palata työhösi sairauspäivärahakauden aikana tai heti sen jälkeen, hae ammatillista kuntoutusta asiointipalvelussamme. Ammatillisen kuntoutuksen, esimerkiksi työkokeilun tai opiskelun ajan, maksamme sinulle kuntoutusrahaa.

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahakauden jälkeen

Jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden päättymisen jälkeenkin eikä työhön paluu edes ammatillisena kuntoutuksena ole vielä mahdollista, voit hakea

 • määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea

tai

 • työkyvyttömyyseläkettä toistaiseksi.

Myönnämme määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen, jos arvioimme, että olet työkyvytön, mutta työkykysi voi vielä palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki voi olla kestoltaan yhdestä kuukaudesta useaan vuoteen ja se voidaan myöntää useana perättäisenä jaksona. 

Myönnämme pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, kun arvioimme, että olet työkyvytön, eikä työkykysi oleteta enää palautuvan. 

Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä. Työkyvyttömyyden lisäksi arvioimme sen kestoa. Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun työkyvyttömyytesi kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Kun saavutat syntymävuoteesi perustuvan vanhuuseläkeiän, työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkettä ei siis tarvitse hakea erikseen.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, voit hakea tästä työskentelystä kertyneen uuden eläkkeen maksuun vanhuuseläkeiässä.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki osa-aikaisen työskentelyn tueksi

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen ennakkopäätöstä voit hakea, jos pystyt työskentelemään osa-aikaisesti sairaudestasi huolimatta. Voit jättää hakemuksen ollessasi vielä kokoaikatyössä eli myös ilman edeltävää sairauslomaa.

Voit hakea

 • määräaikaista osatyökyvyttömyyseläkettä eli osakuntoutustukea

tai

 • osatyökyvyttömyyseläkettä toistaiseksi.

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki voi olla paikallaan myös ammatillisena kuntoutuksena toteutuneen työkokeilun jälkeen, jos työkykysi ei vielä riitä kokoaikaiseen työskentelyyn. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, kun työkyvyttömyytesi kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla ei ole pakko tehdä ansiotyötä, joten voit saada eläkkeen, vaikka et olisikaan työssä. Osatyökyvyttömyyseläkettä ei makseta kansaneläkkeenä.

Kun saavutat syntymävuoteesi perustuvan vanhuuseläkeiän, osatyökyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, ja eläkkeen määrä kaksinkertaistuu. Jos olet työskennellyt osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla, voit hakea tästä työskentelystä kertyneen uuden eläkkeen maksuun vanhuuseläkehakemuksella, kun olet saavuttanut vanhuuseläkeikäsi.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrät ovat samansuuruisia. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi. Voit tehdä arvion eläkkeesi määrästä asiointipalvelussamme.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä kertyneestä eläkkeestä sekä usein niin sanotusta tulevan ajan eläkkeestä. Tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta ikäluokkasi alimpaan vanhuuseläkeikään. Tältä tulevalta ajalta lasketaan laskennallinen eläkekertymä, joka siis lisätään jo sinulle kertyneeseen eläkkeeseen.

Jos olet ollut alle 50-vuotias, kun sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke, eläkettä korotetaan kertakorotuksella viiden vuoden kuluttua eläkkeen alkamisesta. Korotuksen määrä riippuu eläkkeensaajan iästä.

Näin teet hakemuksen

Hakemus on hyvä tehdä noin 2–3 kuukautta ennen sairauspäivärahaoikeutesi päättymistä. Tee hakemus vasta saatuasi lääkärinlausunnon, jossa lääkäri suosittelee sinulle kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä sairauspäivärahasi jatkoksi.

Voit hakea samalla hakemuksella työkyvyttömyyseläkettä, määräaikaista kuntoutustukea, osatyökyvyttömyyseläkettä tai määräaikaista osakuntoutustukea. Jos kertyneen työeläkkeesi määrä jää pieneksi, voit hakea samalla hakemuksella myös työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkkeenä Kelasta. Tällöin välitämme hakemuksesi Kelaan.

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, voit hakea työkyvyttömyyseläkehakemuksella myös ulkomaan eläkettä. Asiointipalvelussamme olevalla U-liitteellä, Asuminen ja työnteko ulkomailla, annat tarkemmat tiedot ulkomailla olostasi, esimerkiksi tiedot työnantajasta ja ulkomaan työskentely- ja asumisajat.

Toimita hakemuksesi liitteeksi ajankohtainen lääkärinlausunto B

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten tarvitsemme ajankohtaisen, alle 6 kuukautta vanhan, lääkärinlausunto B:n, jossa lääkäri ottaa kantaa työ- ja toimintakykyysi. Halutessasi voit toimittaa meille myös muita lääketieteellisiä selvityksiä, kuten potilaskertomuksia tai kuntoutuspalautteita käydyistä kuntoutusjaksoista.

Täytä hakemuslomake ja lähetä liitteet Varmaan

Täytä työkyvyttömyyseläkehakemus ja lähetä siihen liittyvät liitteet asiointipalvelussa. 

Ota hakemusta varten esille IBAN-tilinumerosi, sitä kysytään hakemuksessa. Voit ennen täyttämistä selailla sähköistä hakemusta ja tarkistaa, mitä tietoja tarvitset.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Hakemuksen ja liitteet voit toimittaa Varmaan myös suojatulla sähköpostilla:

 1. Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi ja vastaanottajaksi skannaus(at)varma.fi
 2. Paina "Jatka" ja kirjoita aihe ja viesti sekä lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina "Lähetä".

Lähetä työkyvyttömyyseläkehakemus ja siihen liittyvät liitteet ensisijaisesti asiointipalvelun tai suojatun sähköpostin kautta.

Voit myös lähettää hakemuslomakkeen ja liitteet tarvittaessa postitse: Työeläkeyhtiö Varma, PL 3, 00098 VARMA

Työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeen (hakemus työkyvytömyyseläkkeestä) voit tulostaa työeläke.fi-sivustolta.

Tulosta hakemus työeläke.fi-sivustolta 

Hakemuksesi käsittelyn eteneminen Varmassa

Työkyvyttömyyseläkkeen käsittely kestää keskimäärin neljä viikkoa. Huomaathan, että hakemuksen käsittely voi kestää keskimääräistä kauemmin, jos joudumme odottamaan jotakin päätöksen antamista varten välttämätöntä lisätietoa.

Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä asiointipalvelussamme.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Varmassa hakemustasi käsittelee asiantuntijalääkäri yhteistyössä eläkeratkaisuasiantuntijan kanssa. Työkyvyttömyyden arvio perustuu työntekijän eläkelakiin, jonka perusteella arvioimme työ- ja toimintakykyäsi mihin tahansa sinulle sopivaan työhön. Vasta kun olet täyttänyt 60 vuotta, työkykyarvio on lievempi, eli arvioimme työkykyäsi vain suhteessa omaan työhösi ja sen vaatimuksiin.

Työkyvyttömyyden lisäksi arvioimme sen kestoa. Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, kun työkyvyttömyytesi kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Kun eläkehakemuksesi on käsitelty, saat meiltä päätöksen. Jos olet valinnut asiointipalvelussa sähköisen asioinnin, saat tekstiviestin, kun päätös on nähtävissä asiointipalvelussamme. Jos et ole valinnut sähköistä asiointia, saat päätöksen postitse kotiisi.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen liittyviä tilanteita

Jos sairauspäivärahasi ehtii päättyä ennen kuin olet saanut päätöksen Varmasta, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, vaikka työsuhteesi olisikin voimassa ja olet vielä sairauslomalla. Muistathan ilmoittautua ajoissa, sillä työnhakua ei saa voimaan takautuvasti. Ilmoittautumisen jälkeen voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassastasi tai työttömyysturvaa Kelasta toimeentulosi turvaamiseksi.

Jos olemme myöntäneet sinulle työkyvyttömyyseläkkeen määräaikaisena kuntoutustukena eikä työkykysi ole palautunut myönnetyn kuntoutustuen aikana, voit toimittaa meille uuden ajankohtaisen lääkärinlausunto B:n. Sinun ei siis tarvitse lähettää uutta hakemusta. Toimita uusi lausunto meille vähintään kuukautta ennen kuntoutustukesi päättymistä.

 • Olet saanut ennakkopäätöksen oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tai osakuntoutustukeen, kun olemme arvioineet, että työkykysi on heikentynyt riittävästi. Ennakkopäätöksessä kerrotaan eläkkeen määrä sekä ansiorajasi, eli paljonko saat ansaita eläkkeen rinnalla. Päätöksen saatuasi sinulla on 10 kuukautta aikaa sopia työnantajasi kanssa osa-aikatyöstä.
 • Sovi osa-aikainen työaika työnantajasi kanssa. Oleellista on, ettei osa-aikaisen työn palkka ylitä saamassasi ennakkopäätöksessä ilmoitettua kuukausitasoista ansiorajaa. Osa-aikaisen työn palkassa tulee ottaa huomioon se, että ansioksi katsotaan myös vuoden mittaan maksettavat lomarahat ja useat muut palkanlisät. Toisaalta esimerkiksi kilometrikorvauksia ja matkapäivärahoja ei katsota palkanomaisiksi korvauksiksi. Sinulla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei sallittu ansioraja ylity.
 • Sovittuasi työaikasi ja työtehtäväsi niin, että ansiorajasi ei ylity, täytä ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä asiointipalvelussamme kohdassa Hakemukset ja ilmoitukset tai lähetä täyttämäsi ilmoitus meille postitse. Eläke voi alkaa, kun voimme todeta saamamme eläkkeellesiirtymisilmoituksen perusteella, että osa-aikatyön ansio ei ylitä ennakkopäätöksessä mainittua ansiorajaasi.
 • Jos jatkat tai aloitat yrittäjänä osa-aikaisesti, sinun on vähennettävä yrittäjätoimintaasi ja työtuloasi enintään 60 prosenttiin kokoaikaisesta työtulosta. YEL-työtulosi voi olla siis enintään päätöksessä ilmoitetun ansiorajan suuruinen (kuukausittainen ansioraja kerrottuna kahdellatoista).

Jos ammatillinen kuntoutus ei ole vielä käynnistynyt, tai et ole vielä hakenut ammatillista kuntoutusta, arvioimme kuntoutuksen mahdollisuudet eläkehakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Siksi voitkin saada eläkepäätöksesi mukana, oli se sitten myönteinen tai hylkäävä, päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Sinulle on nimetty oma kuntoutusasiantuntija Varmassa, jonka yhteystiedot löydät päätöksestä.

 • Kela on mahdollisesti myöntänyt sinulle jo pitkään sairauspäivärahaa arvioituaan sinun olevan työkyvytön omaan työhösi tai sitä vastaavaan työhön. Kun haet eläkettä, työkyvyttömyyden arvio perustuu työntekijän eläkelakiin, jonka perusteella arvioimme työ- ja toimintakykyäsi mihin tahansa sinulle sopivaan muuhunkin työhön. Siksi on mahdollista, että hylkäämme hakemuksesi, vaikka olet saanut sairauspäivärahaa lähes vuoden ajan ja hoitava lääkärisi on arvioinut sinut edelleen työkyvyttömäksi. Vasta kun olet täyttänyt 60 vuotta, työkykyarvio on lievempi, eli arvioimme työkykyäsi vain suhteessa omaan työhösi ja sen vaatimuksiin.
 • Jos saat hylkäävän päätöksen ja sairauspäivärahasi on päättynyt, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, vaikka työsuhteesi olisikin voimassa ja olet vielä sairauslomalla. Muistathan ilmoittautua ajoissa, sillä työnhakua ei saa voimaan takautuvasti. Ilmoittautumisen jälkeen voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassastasi tai työttömyysturvaa Kelasta toimeentulosi turvaamiseksi.

Apua asiointiin

Hoida työkyvyttömyyseläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm. 

 • hakea työkyvyttömyyseläkettä ja toimittaa liitteitä
 • seurata hakemuksesi käsittelyä
 • tarkistaa ansiorajasi
 • lähettää viestin työkyvyttömyyseläkeasiaasi liittyen.