Tasa-arvosuunnitelma yritykselle: miksi ja miten?

Milloin laki velvoittaa yritystä tekemään tasa-arvosuunnitelman, ja miksi se kannattaa tehdä, vaikka velvoitetta ei olisi? Tasa-arvosuunnitelma on työnantajan ja työntekijän etu, sanoo Tasa-arvovaltuutetun erityisasiantuntija Pirkko Janas.

Lain mukaan vähintään 30 henkilön yritysten on laadittavat tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi. Se ei kuitenkaan estä pienempiäkin yrityksiä laatimasta omaa tasa-arvosuunnitelmaa, toteaa Pirkko Janas, Tasa-arvovaltuutetun erityisasiantuntija.

Tasa-arvosuunnitelmaa säädellään tasa-arvolailla, yhdenvertaisuussuunnitelmaa puolestaan yhdenvertaisuuslailla. Tasa-arvolaki velvoittaa jokaista työnantajaa edistämään tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

– Tasa-arvosuunnitelma on yksi osa tätä työtä. Työntekijöille tasa-arvo varmistaa tasapuolisen kohtelun ja oikeudenmukaisuuden työpaikalla, mikä lisää työhyvinvointia ja helpottaa johtamistyötä, Janas sanoo.

Suunnitelmallisella tasa-arvon edistämisellä luodaan yhteiset säännöt oikeudenmukaisesta kohtelusta ja päätöksenteosta. Janas kertoo, että laki velvoittaa laatimaan suunnitelman yhteistyössä henkilöstön edustajien eli luottamushenkilön, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun kanssa ja tiedottamaan sen toimenpiteistä muulle henkilöstölle.

– Laki edellyttää henkilöstön edustajan osallistumista tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ja koko henkilöstön tiedottamista suunnitelmaan kirjatuista asioista. Kun kaikilla on yhteinen tieto ja näkemys tasa-arvosuunnitelmasta, jokainen voi sitoutua sen toimenpiteisiin.

Mutta mitä vaiheita tasa-arvosuunnitelman tekemiseen kuuluu? Janas avaa alla suunnitelman laatimisen vaiheita lainsäädännön näkökulmasta. Tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta yrityksissä keskustellaan myös Raakaa puhetta yrittäjyydestä -podcastin kuudennessa jaksossa, jossa Ina Mikkolan vieraana ovat Riesa Consultativen perustaja ja esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen sekä Atáa Agencyn toinen perustaja Wanda Holopainen.

1. Selvitä yrityksesi tasa-arvon nykytilanne

Tasa-arvosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteitä, jotka parhaiten palvelevat yrityksesi tasa-arvon edistämistä. Ennen toimenpiteiden kirjaamista tulee siksi selvittää yrityksen tasa-arvon nykytilannetta. Selvitys sisältää ainakin erittelyn sukupuolten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoituksen eri sukupuolten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Selvityksessä kannattaa hyödyntää esimerkiksi henkilöstökyselyitä, jotta tietää, mitä tasa-arvokysymyksiä henkilöstön keskuudessa nousee, Janas sanoo.

2. Tee selvitykseen sisältyvä palkkakartoitus

Tasa-arvon nykytilan selvitykseen sisältyy kartoitus sukupuolten palkoista ja palkkaeroista, eli laki edellyttää palkkauksen tarkastelua. Janaksen mukaan kartoituksen avulla selvitetään, onko yrityksessä perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä. Kartoituksen piiriin kuuluvat yrityksen kaikki henkilöstöryhmät, ja vertailu suoritetaan muodostamalla ryhmittymiä vaativuus- tai tehtäväperusteisesti niin, että saman vaatimustason työtehtävät ovat samassa ryhmittymässä. Jos perusteettomia palkkaeroja löytyy, tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää toimenpiteitä niiden poistamiseen.

3. Luo tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet ja arvio tulevaisuudesta

Tehdyn selvityksen perusteella luodaan työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa suunnitelma toimenpiteistä, joita hyödynnetään tasa-arvon edistämisessä ja palkkauksen tasa-arvoistamisessa seuraavan kahden vuoden aikana. Janas huomauttaa, että toimenpiteiden pitäisi olla mahdollisia ja realistisia. Niitä kannattaa soveltaa yrityksen toimintaan sopiviksi, jotta tasa arvon edistäminen toimii käytännössä.

4. Arvioi aikaisempaa onnistumista

Jos jokin toimenpiteistä jää toteutumatta, kannattaa miettiä, onko taustalla selkeitä syitä vai ovatko valitut toimenpiteet olleet alkuunsakin toimimattomia, Janas sanoo. Kun yrityksessä muodostetaan uutta tasa-arvosuunnitelmaa ja uusia toimenpiteitä, tulee aikaisempien toimenpiteiden onnistumista arvioida. Arviota hyödynnetään suunnitelmallisuuden toteutumisessa ja edistymisen seuraamisessa. Sen pohjalta voidaan luoda myös uusia toimenpiteitä.

Jos tarvitset apua tasa-arvosuunnitelman tekemiseen, tutustu Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuihin tasa-arvo.fi.

Lue myös, miten Varmassa kannetaan vastuuta henkilöstöstä ja tasa-arvosta

 

Lähteet: Tasa-arvovaltuutettu: Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Tänä vuonna kuullaan raakaa puhetta yrittäjyydestä

Raakaa puhetta yrittäjyydestä on Varman podcast, joka pureutuu yrittäjän elämään sen rosoineen ja ruusuineen. Vierailevat yrittäjät ja asiantuntijat keskustelevat toimittaja Ina Mikkolan johdolla yrittäjyydestä muun muassa kasvun, tasa-arvon, ilmastokriisin ja konkurssin näkökulmista.

Jos pohdit, onko sinusta yrittäjäksi, mietit, miten kasvuyritystä luotsataan tai olet vain kiinnostunut toinen toistaan vaikuttavammista yritystarinoista, tämä podcast on juuri sinulle.

Kuuntele Spotifyssa

Kuuntele Youtubessa

Kuuntele Acastissa

Kuuntele Soundcloudissa

Kuuntele Apple Podcastissa

Podcast
Raakaa puhetta yrittäjyydestä – Jakso 6: Tasa-arvoa kiitos, mutta miten?
työelämä, vastuullisuus, yrittäjyys 06.05.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä