Kotitalous työnantajana – muista nämä työnantajan tehtävät

Kun kotitalous palkkaa työntekijän, sen täytyy hankkia työntekijälleen TyEL-vakuutus sekä muut pakolliset vakuutukset ja ilmoittaa palkka tulorekisteriin. Lue kotitaloustyönantajan muistilista.

Siivooja, lastenhoitaja, remontoija, rakentaja, puutarhuri, vanhustenhoitaja tai au pair – jos palkkaat kotiisi työvoimaa, työnantajana toimii kotitalous. Kun kotitalous palkkaa työntekijän, sen on huolehdittava myös työnantajavelvoitteista, kuten vakuutuksista.

Mitä kaikkea kotitalouden tai yksityishenkilön tulee työnantajana huomioida? Kokosimme listan tärkeistä muistettavista asioista kotitaloustyönantajalle.

1. Tee työsopimus

Tee työsuhteen alussa perusteellinen työsopimus, josta käyvät ilmi työsuhteen ehdot ja yksityiskohdat, kuten palkkaus ja työn kesto.

Lisäohjeita työsopimuksen tekoon Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta

2. Muista TyEL, lakisääteinen työeläkevakuutus

Muiden työnantajien tapaan myös kotitaloustyönantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä eläketurvasta ja ottaa TyEL-vakuutus, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta ja hänelle maksetaan palkkaa vähintään vuosittain määritettävä vähimmäismäärä. Tarkista ajantasainen summa TyEL-vakuutuksen sivulta.

Jos työnantaja ei ole tehnyt sopimusta työeläkeyhtiön kanssa, se lasketaan tilapäiseksi työnantajaksi. TyEL-vakuutussopimus tulee tehdä työeläkeyhtiön kanssa, mikäli sinulla on yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai työntekijöillesi maksettava palkkasumma ylittää puolen vuoden aikana vuosittain tarkistettavan rajamäärän. Lue lisää TyEL-vakuuttamisvelvollisuudesta sivuiltamme. Sopimusasiakkaana saat hyviä etuja: saat käyttöösi sähköisen asiointipalvelumme Varma Asioinnin kattavat palvelut ja asiakashyvityksiä eli alennusta TyEL-maksuihisi. TyEL-vakuutuksen ottaminen käy helposti verkossa ja voit irtisanoa sen heti, kun viimeiset palkat on maksettu.

Ota TyEL-vakuutus

3. Varmista tarvittavat lakisääteiset vakuutukset

Jos kotitalous työnantajana maksaa työntekijöille palkkaa kalenterivuoden aikana yhteensä yli tietyn euromäärän, sen on otettava työntekijöille työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Voit tarkistaa ajantasaisen summan Ifin sivuilta. Vakuutuksen tulee olla voimassa heti työntekijän ensimmäisenä työpäivänä.

Vakuutusmaksun määrä riippuu työn luonteesta. Maksettavaksi saattaa tulla tapauksesta riippuen myös ryhmähenkivakuutus. Lisätietoa vakuutuksista saa vahinkovakuutusyhtiöistä.

Yleensä kotitaloustyönantajan tulee maksaa työntekijästään myös työttömyysvakuutusmaksua. Jos työntekijä on alle 18-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta tai jos kotitalouden kalenterivuoden aikana maksamat palkat eivät ylitä tiettyä euromäärää, työttömyysvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa. Työllisyysrahasto saa tiedot maksetusta palkasta tulorekisteristä ja laskuttaa työttömyysvakuutusmaksut niiden perusteella.

Lue lisää työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta Työllisyysrahaston sivuilta

Kotitaloustyönantaja on vastuussa myös työntekijänsä sairausvakuutusmaksuista. Kotitalouksille on kuitenkin säädetty siihen liittyen huojennuksia, eikä sairausvakuutusmaksua tarvitse kaikissa tapauksissa toimittaa.

Lue lisää ennakonpidätyksestä kotitalouden osalta Verohallinnon sivuilta

Lue lisää työnantajan pakollisista vakuutuksista artikkelistamme

4. Muista palkanmaksu, ilmoitus tulorekisteriin ja palkkalaskelma

Palkanmaksuun kuuluu kolme vaihetta:

  1. Maksa työntekijän ansaitsema palkka hänen tililleen
  2. Hoida tarvittavat tilitykset sekä ilmoitukset eri tahoille
  3. Toimita palkkalaskelma työntekijälle

Kotitaloustyönantajana voit laskea palkan ja sen sivukulut esimerkiksi maksuttomassa, pientyönantajille suunnatussa Palkka.fi-palvelussa tai maksullisessa palvelussa, kuten Palkkaus.fi. Palvelu hoitaa puolestasi työnantajan velvollisuuden ilmoittaa maksettu palkka tulorekisteriin.

Esimerkiksi Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja vakuutusyhtiöt saavat tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä. Kotitaloustyönantajan velvollisuus on ilmoittaa tulorekisteriin työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Lue tulorekisterin ohjeista, mitä kotitalouden täytyy ilmoittaa tulorekisteriin ja milloin

Yleensä palkanmaksaja toimittaa työsuhteessa maksetuista palkoista ennakonpidätyksen Verohallinnolle. Kotitaloustyönantajille on kuitenkin säädetty siihen liittyen huojennuksia, eikä ennakonpidätystä tarvitse kaikissa tapauksissa toimittaa. Verohallinto ohjeistaa ennakonpidätyksestä kotitalouden osalta.

Työntekijälle annetaan palkkalaskelma maksetusta palkasta. Palkkalaskelman saat myös Palkka.fi-palvelusta.

Lue lisää palkkojen ilmoittamisesta sivuiltamme

5. Hae kotitalousvähennystä

Voit hakea kotitalousvähennystä työntekijän tekemästä työstä tai yritykseltä ostamastasi työstä, jos kotitalousvähennyksen ehdot täyttyvät.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Milloin TyEL-vakuutusta ei tarvita?

Voisit olla kiinnostunut myös näistä