Tuhat tarinaa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Varma selvitti viime keväänä syitä osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen. Lähes tuhannesta avoimesta vastauksesta paljastui laaja kirjo syitä siihen, miksi tämä eläkemuoto kiinnostaa.

”Todella hieno mahdollisuus! Olen sairastellut vakavasti jonkin verran ja osittainen vanhuuseläke on mahdollistanut töiden vähentämisen ja taloudellisen pärjäämisen.” Näin kertoi eräs asiakkaamme. Monia tämänkaltaisia, mutta myös ihan erilaisia tarinoita saimme lukea alkukesällä, kun yli 5 000 asiakastamme vastasi osittaista vanhuuseläkettä koskevaan kyselyymme. Selvitimme kyselyllä mm. syitä osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisen taustalla ja työskentelyä eläkkeen aikana.

– Saimme kyselyn kautta myös lähes tuhat avointa kommenttia. Ne ovat olleet kyselyn todellinen helmi: palautetta parhaimmilta kokemusasiantuntijoiltamme. Kommenttien avulla olemme päässeet kurkistamaan konepellin alle, syihin ja asiakkaiden ajatuksiin, miksi tämä eläkemuoto on niin kiinnostava ja tarpeellinen, palvelupäällikkö Elina Juth kertoo.

Vuodenvaihteen indeksikorotus ja mediahuomio lisäsi suosiota

Jo eläkemuodon syntyajoista, vuodesta 2017 lähtien, osittainen vanhuuseläke on ollut eläkevaihtoehtona kiinnostava. Sen suosio kasvoi uusiin ulottuvuuksin viime vuoden lopussa, kun vuodenvaihteen 2022–2023 poikkeuksellisen suuri indeksikorotus sai monet ottamaan osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun viime vuoden puolella. Indeksikorotuksesta halusi hyötyä moni, joka ei välttämättä olisi eläkettä muuten vielä hakenut.

Suomessa alkoi viime vuonna lähes 35 000 osittaista vanhuuseläkettä, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

– Asiakkaidemme kertomuksista kävi kuitenkin esille, että monelle perimmäinen syy hakea osittaista vanhuuseläkettä on ollut ihan jokin muu kuin pelkkä indeksikorotus. Korotus on ollut hyvä lisä ja ehkä kimmoke juuri siinä kohtaa eläkkeen ottamiselle, mutta usein taustalta löytyy paljon muutakin, Elina Juth korostaa.

Osittainen vanhuuseläke jaksamisen tai terveydellisten haasteiden tukena

Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa työuran viimeisiin vuosiin, jos eläkkeen turvin on voitu vähentää työaikaa. Lainsäätäjän tavoitteena on alun perin ollutkin, että joustava eläkemuoto mahdollistaisi työnteon ja osittaisen eläkkeen yhdistämisen.

– Eläke toimii monelle hyvinvoinnin lisääjänä tai terveyteen liittyvien haasteiden tukena, Elina Juth sanoo.

Työn keventäminen on auttanut jaksamaan esimerkiksi raskaassa työssä. Vuorotyö on saattanut kuormittaa tai työ on muuten ollut henkisesti tai fyysisesti raskasta. Lyhennetty työviikko tai esimerkiksi palkattomien vapaapäivien pitäminen on helpottanut stressiä ja jaksamista. ”Todella hyvä vaihtoehto, auttaa huomattavasti työssä jaksamisessa, etenkin kun itse teen kolmivuorotyötä hoitoalalla.”

Joillekin eläkkeen nostaminen on ollut pakkotilanne terveydellistä syistä.

– Osa-aikatyön tekeminen on monella mahdollistanut ylipäätään työelämässä jatkamisen, jos terveydentila ei mahdollista enää kokoaikatyön tekemistä tai esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen edellytykset eivät täyty.

Osa on joutunut lopettamaan työt kokonaan, jos osa-aikatyötä ei ole ollut tarjolla.

– Asiakkaiden kommenteissa nousi esille eläkemuodon tarjoaman turvan merkitys, Elina Juth painottaa.

Joillekin jo pelkästään maksussa oleva eläke tuo turvaa, ja auttaa henkisesti jaksamaan, kuten eräs vastaaja totesi: ”Tervetullut takaportti vähentää työaikaa, kun siltä rupeaa tuntumaan.” Moni vastaaja on jatkanut vielä kokoaikatyössä, mutta tietää eläkkeen mahdollistavan osa-aikatyöhön siirtymisen, jos esimerkiksi vuorotyössä ei enää jaksakaan eläkeikään saakka.

– Saimme kyselyn kautta lähes tuhat avointa kommenttia. Ne ovat olleet kyselyn todellinen helmi, palautetta parhaimmilta kokemusasiantuntijoiltamme, palvelupäällikkö Elina Juth kertoo.

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla nautitaan vapaammista työvuosista tai harjoitellaan eläkeaikaa

Monella yli 60-vuotiaalla on takanaan pitkä työura, ja tässä vaiheessa elämää halutaan hieman höllätä. Työelämässä on vielä mahdollista olla mukana, mutta ei välttämättä enää kokoaikaisesti. Halutaan lisää vapaata. Sen voi mahdollistaa osittainen vanhuuseläke ja lyhyempi työaika. Osa on lopettanut työt kokonaan, jolloin eläkkeen rinnalla voi olla omia säästöjä tai maksussa vaikkapa jokin vapaaehtoinen eläke. ”Tämä sopii minulle erittäin hyvin. Nyt on aikaa itselle ja läheisille. Aikaa toteuttaa haaveita.”

– Uudenlainen näkökulma on myös se, että osittaisen vanhuuseläkkeen avulla harjoitellaan tulemaan toimeen pienemmillä tuloilla. Osittainen vanhuuseläke auttaa valmistautumaan pienempään tulotasoon ennen varsinaista eläkkeelle jääntiä, Elina Juth kertoo.

”Nyt on tilaisuus sopeuttaa oma kuluttaminen vaiheittain, eikä lopullinen eläkkeelle jääminen aiheuta jyrkkää tulotason pudotusta”, totesi eräs asiakkaamme. Eläkkeelle jääntiä ikään kuin harjoitellaan etukäteen.

Ratkaisu taloudellisiin ongelmiin tai säästöksi tulevaisuuteen

Monelle tärkeä syy ottaa eläke viime vuonna tai tämän vuoden alussa oli yleinen hintatason nousu.

– Kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi nostaneensa eläkettä, koska halusi lisätuloja muuhun elämiseen. Tämä korostui etenkin vuoden 2023 alussa alkaneissa eläkkeissä. Syynä mainittiin muun muassa energian ja asumiskustannusten nousu, Elina Juth kertoo.

Myös työttömyys on ollut monelle taloudellinen syy ottaa eläke. Osittainen vanhuuseläke on mahdollista ottaa työttömyyspäivärahan rinnalle, ja lähes viidennes vastaajista niin tekikin. Eräs vastaaja kertoi, että osittainen vanhuuseläke on ”hyvä lisä pieneen työttömyyskorvaukseen, on voinut elää kuin olisi työelämässä”.

Osa vastaajista koki, että työllistyminen yli 60-vuotiaana on haastavaa ja ratkaisuna oli päätetty ottaa eläke maksuun. ”Ikäni vuoksi en pidä työnsaantimahdollisuuksia kovinkaan realistisina, joten OVE on hyvä taloudellinen lisäturva.” Työelämän muutokset, kuormittava työ tai vaikkapa muutosneuvottelut ovat voineet olla kimmokkeena eläkkeen ottamiselle. Silloin on voitu osittaisen eläkkeen turvin poistua työelämästä kokonaan.

Toisaalta moni eläkkeen taloudellisista syistä valinnut on työelämässä edelleen.

– Isot menoerät halutaan eläkkeen turvin hoitaa kuntoon ennen lopulliselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä, jolloin eläkkeestä saatua lisätuloa käytetään esimerkiksi lainojen maksamiseen tai remontteihin.

Eläkettä on voitu käyttää myös matkusteluun tai johonkin muuhun konkreettiseen, vaikkapa sähköautoon tai taloyhtiöremonttiin.

Kun osa hakee eläkkeen käyttääkseen sen menoihin, osa säästää sen tulevaisuutta varten. Eläke saatetaan jopa sijoittaa, kuten muutama vastaaja totesi.

Epävarmuus tulevasta saa hakemaan osittaista vanhuuseläkettä

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että halusi nostaa eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista, koska elinikää ei tiedä. Tätä mieltä olivat etenkin nuorimmat, vuosina 61–62-syntyneet eläkkeensaajamme. Suurin osa (57 prosenttia) näin vastanneista jatkoi myös normaalisti kokoaikatyössä.

– Motiivina eläkkeen ottamiselle voi olla elämän rajallisuuden pohtiminen, huoli tulevaisuuden terveydentilasta tai ylipäätään halu saada kertynyttä eläkettä mahdollisimman ajoissa maksuun. Myös julkinen keskustelu eläkevaihtoehdon tulevaisuudesta sai jotkut mietteliääksi ja nostamaan eläkettä, Elina Juth listaa.

Osittainen vanhuuseläke työurien pidentäjänä?

Vastauksista käy ilmi se, että osittaisen vanhuuseläkkeen turvin moni kokee ylipäätään voivansa jatkaa työelämässä eläkeikään saakka.

– Kun työtä on voinut keventää ja jaksaminen on lisääntynyt, voi työssä jatkamista harkita jopa yli alimman eläkeiän.

12 prosenttia vastaajistamme kertoi, että osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen ennen vanhuuseläkettä saattaa myöhentää heidän lopullista eläkkeelle siirtymistään. ”Olen harkinnut, josko jatkaisin työssä vuoden pitempään saadakseni kompensoitua osittaisen vanhuuseläkkeen aiheuttaman loven varsinaiseen eläkkeeseeni.”

Kyselyymme vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä eläkemuotoon ja tekemästään valinnasta. Kritiikkiä nousi korkeasta verotuksesta ja jonkin verran varhennusvähennyksen pienentävästä vaikutuksesta eläkkeeseen.

– Kysely lisäsi ymmärrystämme siitä, minkälaisiin elämäntilanteisiin eläkemuodolla on joustoa haettu. Asiakkaidemme jakamat kokemukset ovat arvokkaita ja herättävät varmasti kiinnostusta myös niissä, jotka eläkkeen ottamista tulevaisuudessa pohtivat, Elina Juth toteaa.

Hyvä työuran loppukaarteen työelämä ja mahdollisuus työelämän joustoille korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus jatkaa työelämässä viimeiset vuodet ja virtaa riittäisi vielä eläkkeellekin.

”Osittainen vanhuuseläke on hyvä vaihtoehto työuran lopulle. Ylipäätään pitäisi lisätä joustoa ja kevennystä työuran loppupuolelle. Kaikki eivät halua maksimaalista eläkettä, vaan mieluummin enemmän aktiivisia eläkevuosia.”

Uutinen
Varman kysely: lisätulot, työkyvyn haasteet ja epävarmuus tulevaisuudesta saavat hakemaan osittaista vanhuuseläkettä
eläketurva 12.06.2023

Voisit olla kiinnostunut myös näistä