Osittainen vanhuuseläke (ove)

Osittainen vanhuuseläke (ove) antaa joustoa elämään ja sen voi saada 61 vuotta täyttänyt. Eläkkeen voi ottaa, kun muuta omaan työhön perustuvaa eläkettä ei ole myönnetty. Työnantajan kustantama vapaaehtoinen eläke ei estä osittaisen vanhuuseläkkeen saamista. Osittainen vanhuuseläke voi olla varhennettu tai lykätty sen mukaan minkä ikäinen olet.

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä

  1. Suunnittele. Arvioi eläkkeesi määrä asiointipalvelussa ratkaisusi tueksi. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa ennen alinta eläkeikääsi, eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka on pysyvä. Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle alimman eläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus, joka myös on pysyvä.
  2. Sovi. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä ei tarvitse kertoa työnantajalle, mutta jos haluat muuttaa työaikaasi, siitä on sovittava työnantajan kanssa. Jos lopetat työnteon kokonaan, irtisanoudu työstä normaalilla tavalla. Jos työskentelyssäsi yrittäjänä tapahtuu muutos, voit ilmoittaa muutoksesta Varma Asioinnissa. 
  3. Hae. Täytä sähköinen eläkehakemus asiointipalvelussa. Tee hakemus 2 viikkoa ennen aiottua eläkkeelle siirtymistä. Kun valitset samalla sähköisen asiointitavan, saat päätöksesi sähköiseen arkistoon ja sinulle lähetetään ilmoitus, kun päätös on valmis. Käsittelyaika vaihtelee, mutta tällä hetkellä se on kaksi päivää. 

Kun aikanaan siirryt kokonaan vanhuuseläkkeelle, sinun on haettava sitä erikseen.

Webinaaritallenteemme kertoo kaiken olennaisen ovesta 

Osittainen vanhuuseläke

Tee hakemus osittaisesta vanhuuseläkkeestä Varma Asioinnissa

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % edelliseen vuodenvaihteeseen mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa ennen alinta eläkeikääsi, otettuun eläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys. Jos osittaisen vanhuuseläkkeesi alkaa alimman eläkeikäsi täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotusta. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa alimmassa vanhuuseläkeiässäsi, eläkkeeseen ei vaikuta varhennusvähennys eikä lykkäyskorotus.

Jos otat eläkeosuuden 25 % suuruisena, voit myöhemmin ottaa toisen 25 % osuuden. Osittaisen vanhuuseläkkeen eläkeosuutta ei voi muuttaa toiseen suuntaan eikä muilla tavoin. Huomaa, että osittaista vanhuuseläkettä ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun päätöksen antamisesta on kulunut 3 kuukautta. 3 kuukauden aika lasketaan eläkepäätöksen antopäivästä.

Tee arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestä Varma Asioinnissa

Tutustu työeläkeindeksiin ja palkkakertoimeen 

Tarkista kymmenen faktaa ovesta, Elina Juth bloggaa 

Osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja nousee

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on tällä hetkellä 61 vuotta. Eläke voi alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Sitä ei siis voi saada takautuvasti.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja tulee nousemaan. Vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja on kolme vuotta ennen omaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

Tarkista eläkelaskurilla osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussa voit mm.

  • täyttää osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksen 
  • tarkistaa hakemuksesi käsittelyvaiheen 
  • nähdä annetun päätöksen
  • käyttää eläkkeensaajan palveluja, kun eläke on alkanut
  • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.
Kirjaudu Varma Asiointiin