Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke antaa joustoa elämään ja sen voi saada 61 vuotta täyttänyt. Eläkkeen voi ottaa, kun muuta omaan työhön perustuvaa eläkettä ei ole myönnetty. Työnantajan kustantama vapaaehtoinen eläke ei estä osittaisen vanhuuseläkkeen saamista.

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä

 1. Suunnittele. Arvioi eläkkeesi määrä asiointipalvelussa ratkaisusi tueksi. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa ennen alinta eläkeikääsi, eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka on pysyvä. Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle alimman eläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus, joka myös on pysyvä.
 2. Sovi. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä ei tarvitse kertoa työnantajalle, mutta jos haluat muuttaa työaikaasi, siitä on sovittava työnantajan kanssa. Jos lopetat työnteon kokonaan, irtisanoudu työstä normaalilla tavalla. Jos yrittäjänä muutat työpanostasi osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä, ilmoita uudesta YEL-työtulosta hakemuksella. 
 3. Hae. Täytä sähköinen eläkehakemus asiointipalvelussa. Tee hakemus 2 viikkoa ennen aiottua eläkkeelle siirtymistä. Kun valitset samalla sähköisen asiointitavan, saat päätöksesi sähköiseen arkistoon ja sinulle lähetetään heräteviesti, kun päätös on valmis. Käsittelyaika vaihtelee, mutta tällä hetkellä se on yksi päivä. 

Kun aikanaan siirryt kokonaan vanhuuseläkkeelle, sinun on haettava sitä erikseen.

Osittainen vanhuuseläke

Tee hakemus osittaisesta vanhuuseläkkeestä Varma Asioinnissa

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % edelliseen vuodenvaihteeseen mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa ennen alinta eläkeikääsi, otettuun eläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys. Jos osittaisen vanhuuseläkkeesi alkaa alimman eläkeikäsi täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotusta. Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa alimmassa vanhuuseläkeiässäsi, eläkkeeseen ei vaikuta varhennusvähennys eikä lykkäyskorotus.

Jos otat eläkeosuuden 25 % suuruisena, voit myöhemmin ottaa toisen 25 % osuuden. Osittaisen vanhuuseläkkeen eläkeosuutta ei voi muuttaa toiseen suuntaan eikä muilla tavoin. Huomaa, että osittaista vanhuuseläkettä ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun päätöksen antamisesta on kulunut 3 kuukautta.

Tee arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestä Varma Asioinnissa

Osittaisen vanhuuseläkkeen indeksikorotus vuodenvaihteessa 2022/2023

 • 2022 tai aiemmin alkaneen osittaisen vanhuuseläkkeen määrää korotetaan työeläkeindeksillä tammikuun alussa. Indeksikorotuksen määrä vahvistetaan lokakuun loppuun mennessä. Työeläkeindeksin korotuksen arvioitu määrä on 6,5 %.
 • 2023 alkavan osittaisen vanhuuseläkkeen määrää laskettaessa ansiot muunnetaan 2023 tasoon palkkakertoimella, jonka määrä vahvistetaan lokakuun loppuun mennessä. Palkkakertoimen korotuksen arvioitu määrä on 3,6 %.
 • Jos aiemmin myönnettyyn osittaiseen vanhuuseläkkeeseen lisätään toinen 25 %:n osuus viimeistään 1.12.2022 alkaen, koko eläkettä (50 %) korotetaan tammikuun alussa työeläkeindeksillä.  

Tutustu työeläkeindeksiin ja palkkakertoimeen

Osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja nousee

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on tällä hetkellä 61 vuotta. Eläke voi alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Sitä ei siis voi saada takautuvasti.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja tulee nousemaan. Vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja on kolme vuotta ennen omaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

Tarkista eläkelaskurilla osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussa voit mm.

 • täyttää osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksen 
 • tarkistaa hakemuksesi käsittelyvaiheen 
 • nähdä annetun päätöksen
 • käyttää eläkkeensaajan palveluja, kun eläke on alkanut
 • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.
Kirjaudu Varma Asiointiin