Varma nostaa hyvän hallitustyöskentelyn ja vastuullisuuden omistajaohjauksen keskiöön

Varman keskeisin tapa vaikuttaa omistamiinsa yhtiöihin on hallituksen valinnan kautta. Omistajan näkökulmasta hallituksella on yhä tärkeämpi rooli yhtiön strategiassa, riskienhallinnassa ja toimitusjohtajan valinnassa.

Varman päivitetyissä omistajaohjauksen periaatteissa kerrotaan, mitä odotuksia Varmalla on merkittävänä osakkeenomistajana yhtiöille. Lisäksi uutena osa-alueena mukana on vastuullisuus.

– Hallituksella on nykyään entistä keskeisempi rooli yhtiöiden kehittämisessä. Yksi omistajan tärkeimmistä tehtävistä on nimittää hallitukseen yhtiön tarpeen mukaisia ja aitoa lisäarvoa tuovia jäseniä. Kiinnitämme huomiota myös hallitusten monimuotoisuuteen, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Noin 44,4 miljardin sijoituksillaan Varma on merkittävä osakkeenomistaja erityisesti suomalaisyrityksissä. Varman 16,8 miljardin osakesalkusta on sijoitettu Suomeen noin 37 %. Varma osallistuu vuosittain noin 90 yhtiökokoukseen.

– Tuemme ja kannustamme yhtiöitä menestymään, sillä se turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Päivitetyt periaatteet kertovat odotuksemme osakkeenomistajana läpinäkyvästi, ja julkaisemme myös yhtiökokousten äänestyspäätökset ensi vuodesta alkaen, Reima Rytsölä kertoo.

Vastuullisuudesta osa omistajaohjausta

Varma on jo pitkään edellyttänyt omistamiensa yhtiöiden noudattavan toiminnassaan kansainvälisiä yritysvastuun normeja ja sopimuksia mm. ihmisoikeuksien osalta. Nyt nämä vaatimukset ovat myös osa omistajaohjausta.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista.

– Jatkossa odotamme yhtiöiden raportoivan, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on niiden liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa, Reima Rytsölä sanoo.

Omistaja käy säännöllistä vuoropuhelua

Osakkeenomistajana Varma saa tietoa yhtiöiden toiminnasta useaa eri kautta, esimerkiksi vuosiraportoinnista ja yhtiökokouksista. Vuoropuhelua käydään sijoittajatapaamisissa, ja varmalaiset tapaavat yhtiöiden johtoa säännöllisesti etenkin silloin, jos omistusosuus on merkittävä. Tapaamisissa keskustellaan yhtiöiden tavoitteista, haasteista ja tarvittaessa vastuullisuudesta.

Omistajaohjauksen periaatteissa linjataan lisäksi mm. osallistumisesta yhtiökokouksiin ja äänivallan käytöstä, johdon palkitsemisjärjestelmistä, pääomarakenteesta ja varojenjaosta. Periaatteet kattavat Varman osakeomistukset Suomessa ja ulkomailla.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2017 lopussa 44,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, puh. 010 244 3180 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Timo Sallinen, osakesijoitusjohtaja, puh. 010 244 7645 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liite:
Varman omistajaohjauksen periaatteet (pdf)

Reima Rytsölän blogi: Lisää läpinäkyvyyttä omistajuuteen

Vuosikertomus

Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä