Koronavirus haastaa työyhteisöt

Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa työyhteisöihin ja työn tekemiseen ja haastaa työkykyä. Kuormitusta ja huolta aiheutuu lyhyessä ajassa tapahtuneesta muutoksesta ja sen tuomasta vaikutuksesta elämäämme. Huolet omasta terveydestä, läheisistä, taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta vaikuttavat työkykyyn.

Varman asiantuntijat - työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Sonja Salo, tutkimuspäällikkö Auli Airila ja palvelupäällikkö Anne Korhonen - ovat koonneet ohjeita, joiden avulla työyhteisöt voivat suunnistaa eteenpäin haastavassa tilanteessa.

1. Johda muutostilanteessa 

Turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen sekä myönteisyyden ylläpitäminen on keskeistä. Välittäminen, kuunteleminen ja tavoitettavissa oleminen on tärkeää. Ole läsnä ja anna aikaa. 

2. Työskentely jatkuu muuttuneessa ympäristössä 

Moni meistä jatkaa työskentelyä entiseen totuttuun tapaan, vaikka ympärillä olevat muutokset vaikuttavat työyhteisöihin ja yksilöihin. Huomioidaan ja tuetaan toisiamme ja pidetään myönteisyyttä yllä. 

3. Uudet työskentelytavat ovat mahdollisuus omaksua uutta 

Etätyössä yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös digitaalisesti esimerkiksi viettämällä yhteisiä virtuaalisia kahvihetkiä ja jakamalla iloja ja huolia erilaisilla digitaalisilla alustoilla.

4. Huolehditaan itsestämme ja toisistamme 

Työkyvyssä on vaihtelua ja syklisyyttä. Tällä hetkellä ympäristömme haastaa jokaisen työkykyä. On luonnollista, että reagoimme nopeasti muuttuviin olosuhteisiin eri tavoilla. Jokaisen on tärkeää huolehtia riittävästä palautumisesta sekä työstä ja uutisvirrasta irrottautumisesta.  

Jos tunnistamme yksilöllistä tarvetta lisäapuun muutoksen käsittelyssä, sitä tarjoaa esimerkiksi työterveyshuolto. Tukea voi saada myös vapaaehtoisjärjestöiltä kuten Mieli ry:n kriisipuhelimesta. Palveluissa suositaan ensisijaisesti etäyhteyksiä. 

Luotetaan tulevaisuuteen ja siihen, että selviämme yhdessä vaikeuksista huolimatta. Lisätietoa työkyvyn syklisyydestä saat Pauli Forman blogista. Lue myös Varman ylilääkärin Jan Schugkin neuvot työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

5. Sopeuttamistilanteissa varmista ammattimainen eteneminen

Varmista sopeuttamistilanteissa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa ammattimainen eteneminen.  

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulla työntekijällä on oikeus käyttää työterveyshuollon palveluja 6 kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.  

Tunnistetut työkykyriskissä olevat työntekijät voi ohjata työterveyshuollon arvioon ja tekemään suunnitelman etenemisestä. Tarvittaessa tehdään lausunnot muun muassa työhallintoa varten. 

6. Eläke- ja etuuspäätökset normaalisti voimassa 

Eläkevakuuttajan antamat eläke- ja etuuspäätökset, esimerkiksi kuntoutuspäätökset, ovat henkilökohtaisia ja ne ovat normaalisti voimassa. 

Jos koronaviruksesta aiheutuu muutoksia meneillään olevaan kuntoutukseen, saat lisätietoa erillisestä uutisesta. Lyhyellä, alle kuukauden kestävällä kuntoutuksen keskeytyksellä ei ole vaikutusta etuuksien maksamiseen. 

Kuntoutus- ja eläkepäätöksiin liittyvissä kysymyksissä autamme arkisin klo 8-17, puh. 010 192 100.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä