Varman tutkimus: Työkykytiedon tuottaminen organisaatioissa hyvällä tasolla, kehitettävää etenkin tiedon vaikuttavassa hyödyntämisessä

Selvitimme kyselytutkimuksella asiakasyritystemme työkyvyn tiedolla johtamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tulosten mukaan työkykyyn liittyvää tietoa osataan tuottaa, mutta sen hyödyntämisessä työkyvyttömyysriskien hallinnassa on kehitettävää.

Työkykytiedon tuottaminen on vastaajaorganisaatioissa varsin hyvällä tasolla. Kaikissa yrityksissä kerättiin säännöllisesti ainakin jotakin työkykyyn liittyvää tietoa. Useimmin tietoa kerättiin sairauspoissaoloista ja niiden syistä, työterveyshuollon kustannuksista sekä työtapaturmista.

Datan hyödyntämisessä ennakoivassa ja ohjailevassa analytiikassa oli kuitenkin kehittämisen paikkoja.

– Ainoastaan noin puolet vastaajista arvioi, että toiminnan vaikuttavuutta seurataan. Lisäksi esimerkiksi systemaattinen koneoppimisen hyödyntäminen ja tiedon louhinta työkyvyttömyysriskien ennustamisessa oli hyvin vähäistä, tutkimuspäällikkö Auli Airila kertoo.

Hyvin harva vastaaja oli täysin tyytyväinen yrityksensä käytössä oleviin työkyvyn tiedolla johtamisen mittareihin tai yrityksen työkyvyn tiedolla johtamisen tasoon kokonaisuudessaan. Isommissa organisaatioissa valmiudet työkyvyn tiedolla johtamiseen näyttäytyivät paremmilta kuin pienemmissä organisaatioissa.

Vaikuttava työkykyjohtaminen edellyttää tiedon ymmärtämistä, selkeitä tavoitteita ja niiden seurantaa

Parhaimmillaan työkyvyn tiedolla johtaminen on osa organisaation päivittäistä johtamista ja prosesseja. Tällöin se on myös vaikuttavampaa.

– Kyselyn tulokset kertovat, että yrityksissä ymmärretään varsin hyvin työkykyasioiden ja työkyvyn tiedolla johtamisen merkitys yhtenä menestystekijänä. 60 prosenttia vastaajista arvioi, että työkyvyn tiedolla johtaminen on osa yrityksen strategiaa, Auli Airila sanoo.

Työkyvyn tiedolla johtaminen edellyttää yrityksen johdon ymmärrystä tiedolla johtamisen tärkeydestä, ajantasaista ja luotettavaa dataa sekä ennakoivaa otetta.

–Tarvitaan ennen kaikkea tiedon ymmärtämistä. Vaikuttava työkyvyn tiedolla johtaminen edellyttää myös selkeitä tavoitteita ja niiden seurantaa. Olennaista on myös varmistaa riittävä osaaminen ja resurssit. Moni organisaatio voisi hyötyä myös työkyvyn tiedolla johtamisen benchmarking-tiedosta, jota voisi hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä, Auli Airila kertoo.

– Dataa työkyvyn tiedolla johtamisen pohjaksi on saatavissa aikaisempaa kattavammin ja mahdollisuudet sen analysointiin ovat parantuneet. Varmalle eläkevakuuttajana syntyy perustoimintansa myötä oleellista dataa. Haluamme, että asiakkaamme voivat hyödyntää dataamme yhä paremmin, ja kehitämme tähän uusia palveluita. Osallistumme myös aktiivisesti yhteiskehittämiseen ja datan vaihdantaan tietosuojaa tarkasti noudattaen, työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma sanoo.

Työkyvyn tiedolla johtamisen sähköiseen kyselyyn vastasi 141 HR-alan ammattilaista ja johdon edustajaa Varman asiakasyrityksistä. Kysely toteutettiin syys-lokakuussa yhteistyössä Aula Researchin kanssa.

Lisätietoja:

Auli Airila, tutkimuspäällikkö, puh. 050 545 2101
Pauli Forma, työkykypalveluista vastaava johtaja, puh. 040 525 4530
Hanna Leskelä, viestintäpäällikkö, puh. 040 703 5164

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi.

Tietoa kyselytutkimuksen tuloksista

Tutustu tutkimustoimintaamme.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä