IPS-toimintamalli tuottaa tulosta työeläkekuntoutuksessa

Varman ja Spring Housen IPS-pilottihankkeen alustavat tulokset ovat lupaavia. Pilottihankkeessa mukana olevat mielenterveyskuntoutujat ovat työllistyneet vertailuryhmää paremmin. Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Varma käynnisti valmennusyhtiö Spring Housen kanssa syksyllä 2020 työeläkekuntoutuksen pilotin, jossa kokeilemme uudenlaista lähestymistapaa tukea mielenterveyskuntoutujien työhön paluuta. Pilotissa toteutetaan vahvaa tutkimusnäyttöä saanutta, yhdysvaltalaislähtöistä IPS-mallia (Individual Placement and Support). Hanke tukee kuntoutujien mahdollisimman nopeaa työn löytämistä avoimilta työmarkkinoilta, ja keskiössä ovat kuntoutujan omat toiveet ja tavoitteet, eivät terveydelliset rajoitteet.

Pilotti toteutetaan Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, ja mukaan on saatu tavoitemäärä asiakkaita eli 40. Hankkeessa tutkitaan IPS-pilotin vaikutuksia, ja pilottiryhmän tilannetta verrataan verrokkiryhmäläisiin. Lähtötilanteessa osallistujien tilanne on varsin samankaltainen. Kaikilla on työkyvyttömyyden uhkaa aiheuttava sairaus, joka liittyy mielenterveyteen. Ryhmien keski-iät eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Lisäksi itse arvioitu työkyky on varsin samalla tasolla. IPS-pilottilaisten työkyvylleen antama keskiarvo on 5 ja verrokkiryhmään osallistuvilla 4,7 (asteikolla 0–10). Koettua työkykyä arvioitiin Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisarilla.

IPS-pilottihankkeessa mukana olevat työllistyneet vertailuryhmää paremmin

Alustavat tulokset näyttävät lupaavilta työllistymisen näkökulmasta. Kuusi kuukautta mukana olleista IPS-pilottilaisista 20 prosenttia oli solminut palkallisen työsuhteen. Verrokkiryhmässä palkkatyösuhde oli puolestaan syntynyt 6,5 prosentille. IPS-toimintamalli näyttääkin edistävän nopeampaa palkkatyöhön pääsyä, mikä on toimintamallin tavoite. Kun tarkastellaan sitä, kuinka moni on päässyt ylipäänsä mukaan työelämään puoli vuotta palvelussa oltuaan - toisin sanoen kuinka monen kohdalla on järjestynyt palkaton työkokeilu- tai työhönvalmennuspaikka - tämäkin kääntyy IPS-pilottilaisten eduksi luvuin 53 ja 35 prosenttia. Kaikista tutkimuksessa mukana olevista asiakkaista on tällä hetkellä työllistynyt IPS-palvelussa 40 prosenttia ja vertailuryhmässä 15 prosenttia.

Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka, ja tulokset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuodesta 2022 tarkastelemme tilannetta myös 12 kuukautta kuntoutuksen aloittamisesta. 

– Tässä vaiheessa näyttää siltä, että IPS-toimintamallilla päästään parempiin tuloksiin perinteiseen kuntoutuksen malliin verrattuna, mikä kannustaa jatkamaan mallin laajentamista työeläkekuntoutuksen puolella, toteaa palvelupäällikkö Anne Korhonen Varmasta.

 – IPS-toimintamallin mukainen vahva työelämäkeskeisyys tuottaa selkeästi vaikuttavampia tuloksia perinteiseen työeläkekuntoutukseen verrattuna. Tarvittavan tuen tarjoaminen kuntoutujan lisäksi myös työnantajalle ja työyhteisölle sekä työsuhteen vakiinnuttamiseen ovat keskeisiä menestystekijöitä onnistuneen työn ja tekijän kohtaamisessa, arvioi Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Uutinen
Varman ja Spring Housen yksilöllisen työssävalmennuksen IPS-pilotti jatkuu ja laajenee
kuntoutus 23.03.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä