Työeläkekuntoutuksen IPS-pilotin tulokset yli odotusten – 59 prosenttia kuntoutujista on työllistynyt

Varman ja Spring Housen pilotin tähänastisten tulosten mukaan IPS-toimintamalli on vaikuttava keino mielenterveyskuntoutujien työllistämisessä. Pilotissa mukana olevista on työllistynyt palkkatyösuhteeseen 59 prosenttia, mikä on vertailuryhmää selkeästi paremmin.

Varma ja valmennusyhtiö Spring House käynnistivät syksyllä 2020 työeläkekuntoutuksen pilotin, jossa mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuta tuetaan uudenlaisella IPS-toimintamallilla.

IPS-malli toimii perinteistä ammatillista kuntoutusta vaikuttavammin

IPS-pilotin tähänastiset tulokset ovat perinteiseen ammatilliseen kuntoutukseen verrattuna huomattavasti parempia: 12 kuukauden kuluttua alkamisesta IPS-pilotissa mukana olevista kuntoutujista jo 40 prosenttia on palkallisessa työsuhteessa. Verrokkiryhmässä osuus on 25 prosenttia. Ilman ajallista rajausta IPS-pilotissa mukana olevista kuntoutujista on työllistynyt palkkatyösuhteeseen 59 prosenttia, kun vertailuryhmän osuus on 28 prosenttia.

– On tärkeää löytää nykyistä vaikuttavampia toimintatapoja ammatillisen kuntoutuksen toteuttamiseksi. IPS-pilotin kokemukset ovat osoittaneet mallin todella toimivan myös työeläkekuntoutuksessa, arvioi Varman kuntoutuspäällikkö Anne Korhonen.

Kuntoutujan oma halu päästä työelämään ratkaisee

Perinteisessä ammatillisessa kuntoutuksessa asiakasta ensin valmennetaan ja vasta sitten haetaan töitä. IPS-mallissa järjestys on päinvastainen. Kuntoutujan oma halu päästä työelämään ratkaisee, ja töiden aloittamista tavoitellaan jo heti valmennuksen alussa.

Kuntoutujan motivaation ja kiinnostuksen mukaista työtä haetaan työssävalmentajan avulla avoimilta työmarkkinoilta, ja valmennus jatkuu työsuhteen aikana. Myös kuntoutujan verkosto otetaan mukaan tukemaan työelämätavoitteiden saavuttamista. Työssävalmentajan työssä korostuu työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö muun muassa sopivia työllistymismahdollisuuksia kartoittamalla ja niistä työnantajien kanssa keskustelemalla. Työnantajayhteistyölle on sisällölliset ja määrälliset tavoitteet.

– Mahdollisuus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden haaste ole este työnteolle. Työllistyminen omien toiveiden ja tavoitteen mukaiseen työhön tukee kuntoutumista, painottaa Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

IPS-pilotti on käynnissä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, ja mukana on tavoitemäärä asiakkaita eli 40. Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Toteutamme pilotista vertailevan tutkimuksen, jossa selvitämme IPS-mallin vaikutuksia kuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä. Lähtötilanteessa tutkimukseen osallistuvien tilanne oli varsin samankaltainen. Kaikilla oli työkyvyttömyyden uhkaa aiheuttava sairaus, joka liittyy mielenterveyteen.

 

Lisätietoa IPS-pilotista aiemmista uutisista:

Kuntoutussäätiön laadunarviointi: Varman ja Spring Housen IPS-pilotti täyttää IPS-kriteerit

IPS-toimintamalli tuottaa tulosta työeläkekuntoutuksessa

Varma pilotoi yhteistyössä Spring Housen kanssa mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta (IPS)

Yhteystiedot medialle:

 • Palvelupäällikkö Anne Korhonen, puh. 0400 341 399, sähköposti anne.korhonen2[at]varma.fi
 • Liiketoimintajohtaja Sanna Salminen, puh. 050 599 3671, sähköposti sanna.salminen[at]springhouse.fi
 • Tutkimuspäällikkö Minna Savinainen, puh. 045 651 4765, sähköposti minna.savinainen[at]varma.fi
 • Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164, sähköposti hanna.leskela[at]varma.fi
Palkkatyösuhteessa olevien osuus IPS-pilottiin osallistuneiden joukossa oli 2022 marraskuussa 59 % (verrokkiryhmä 28 %). 6 kk palvelun käynnistymisen jälkeen heidän osuutensa oli ollut 16 % (verrokki 8 %) ja 12 kk palvelun käynnistymisen jälkeen 40 % (verrokki 25 %). Palkattomassa työkokeilussa tai -valmennuksessa heistä oli 12 kk palvelun käynnistymisen jälkeen 23 % (verrokki 19 %).

Tietolaatikko

 • IPS (Individual Placement and Support) on tieteelliseen näyttöön perustuva valmennusmalli, joka on käytössä muun muassa Yhdysvalloissa, Norjassa ja Ruotsissa.
 • IPS on työssävalmennusta, jossa lähtökohtana ovat henkilön osaaminen, kiinnostus ja vahvuudet.
 • IPS-malli on osoittautunut tuloksekkaaksi tavaksi tukea mielenterveyskuntoutujien, mutta myös muiden vaikeasti työllistyvien ihmisten, työhönpaluuta.
 • Eurooppalaisten tutkimusten mukaan IPS-valmennukseen osallistuneista 37 % on työllistynyt:
  Selvitys sijoita ja valmennamallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta (kuntoutussaatio.fi) (s.11)
 • Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa alueellisia IPS-kokeiluja (Individual Placement and Support) vuosina 2020–2022 osana Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa:
  IPS-hankkeet – THL
 • Varman ja Spring Housen IPS-pilotti on itsenäinen kokonaisuus, ja se toteutetaan osana Varman ammatillisen kuntoutuksen toimintaa:
  Yksilöllinen työssävalmennus (IPS) – Varma

Voisit olla kiinnostunut myös näistä