Varma mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Varma on liittynyt mukaan mielenterveyden haasteita taklaamaan perustettuun Mielenturvaa-verkostoon. Mielenterveyden haasteet ovat jatkuvasti yleistyneet, ja etenkin nuorilla ne ovat suurin syy pitkille sairauspoissaoloille. Varma on kestävän työelämän suunnannäyttäjä, joka tukee omalla toiminnallaan mielenterveyden edistämistä työelämässä.

Mielenturvaa-verkoston yhtenä tavoitteena on tehdä mielenterveydestä näkyvää kaikilla työpaikoilla. Me Varmassa haluamme tukea tätä tärkeää tavoitetta omalla panoksellamme. Tarjoamme asiakkaillemme mielenterveysteemaan liittyvää tutkimustietoa, asiantuntijapalveluita ja Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä rakennettuja digitaalisia koulutussisältöjä sähköisessä oppimisympäristössämme Varma Akatemiassa.

Lue tarkemmin Varman tutkimustoiminnasta

Tutustu Varma Akatemiaan

– Varman asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa mielenterveyden haasteet, niiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy puhuttaa laajalti. Tästä aiheutuvat kuormitustekijät tuntuvat koskevan nykyisin yhä useampaa toimialaa ja ammattiryhmää. Varmaan vuonna 2022 tulleissa uusissa työkyvyttömyyseläkehakeuksissa mielenterveyden häiriöt olivat yleisin työkyvyttömyyden syy. Mielenterveysperusteisuus korostuu erityisesti naisten ja alle 35-vuotiaiden nuorten hakemuksissa, sanoo Varman työkykyjohtaja Pia Kontti.

Mielenterveyden edistäminen on luonnollisesti tärkeää Varmalle myös omassa työyhteisössämme.

– Omassa työyhteisössämme keskitymme erityisesti oman työn hallinnan ja sujuvuuden kokemuksen vahvistamiseen. Tässä tärkeään rooliin ovat nousseet esimerkiksi joustava hybridityöskentely, itsensä- ja yhdessä johtamisen taidot, avoin vuorovaikutus esihenkilön kanssa, aktiivinen palautekulttuuri, riittävä palautuminen ja työn tauottaminen sekä helposti tavoitettava ammattilaisten ennaltaehkäisevä tuki. Tärkeä tekijä mielenterveyden ja hyvinvoinnin taustalla on työkulttuuri, jossa jokainen voi kokea voivansa olla oma itsensä myös töissä, sanoittaa Varman HR-päällikkö Eeva Reponen.

Mielenturvaa-verkosto on työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja mielenterveyden toimijoiden perustama verkosto, joka taklaa konkreettisilla ratkaisuilla työelämän mielenterveyskriisiä.

Lue lisää Mielenturvaa-verkostosta osoitteessa mielenturvaa.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä