Työeläkekuntoutuksen IPS-pilotin myönteinen kehitys jatkuu – 64 prosenttia kuntoutujista on työllistynyt palkkatyöhön

Varman ja Spring Housen yksilöllisen työssävalmennuksen (IPS) pilotin tuoreiden väliaikatulosten mukaan IPS-toimintamalli on vaikuttava keino mielenterveyskuntoutujien työllistämisessä. Pilotissa mukana olevista 64 prosenttia on työllistynyt palkkatyösuhteeseen, mikä on vertailuryhmää selkeästi enemmän.

Varma ja valmennusyhtiö Spring House käynnistivät syksyllä 2020 työeläkekuntoutuksen pilotin, jossa mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuta tuetaan uudenlaisella IPS-toimintamallilla.

Tuoreiden väliaikatulosten mukaan 64 prosenttia kuntoutujista on solminut pilotin aikana palkkatyösuhteen. Vertailuryhmässä palkkatyöhön on päässyt 38 prosenttia. Koko pilotin ajan IPS-kuntoutujien työllistymisen tulokset ovat olleet huomattavasti paremmat verrattuna perinteiseen ammatilliseen kuntoutukseen.

IPS-pilotissa mukana olevien kuntoutujien keski-ikä on noin 40 vuotta, 60 prosenttia heistä on naisia ja valtaosalla on takanaan työhistoriaa yli 10 vuotta. Pilotin aikana työllistyneiden työt ovat monipuolisia vaihdellen avustavista tehtävistä asiantuntijatyöhön ja yrittäjyyteen.

Tavoitteena IPS-toimintamallin käytön laajentaminen

Varma tähtää IPS-toimintamallin jatkamiseen pilotin jälkeen. Työeläkekuntoutuksen kehittämiseen on pitkään toivottu uusia ratkaisuja, ja IPS vaikuttaa sopivan hyvin työeläkevakuuttajan tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen palveluksi.

– Haluamme Varmassa olla vahvasti mukana kehittämässä ammatillista kuntoutusta paremmin mielenterveyskuntoutujille sopivaksi. Koemme tärkeäksi nopean työhön palaamisen mahdollistamisen tarjoamalla kattavaa tukea. IPS-toimintamallin tavoitteena on tukea kuntoutujaa palkkatyöhön pääsyssä niin, että työstä muodostuu keskeinen osa kuntoutumista. Olemme halukkaita edistämään IPS-mallin käytön laajentamista työeläkekuntoutuksen toimintatapana, palvelupäällikkö Anne Korhonen sanoo.

– Laatukriteereihin perustuva IPS-toimintamalli on osoittanut, että haastavistakin tilanteista huolimatta mahdollisuus työhön pääsemiseen on, kunhan sopiva työ ja työssä pysymisen tuki ovat tarjolla. Uskomme IPS-toimintamallin avulla syntyvän vaikuttavia tuloksia ja olemme lähteneet laajentamaan IPS-osaajiemme joukkuetta, jotta pystymme tulevaisuudessa vastaamaan valtakunnalliseen tarpeeseen haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä, toteaa Spring Housen täsmätyöllistämisen palveluiden liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Kuntoutujan oma halu päästä työelämään ratkaisee

Varman ja Spring Housen pilotin lisäksi käynnissä on useampi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan Sijoita ja valmenna -kehittämishankkeeseen liittyvä IPS-kokeilu, joiden asiakkaista 44 prosenttia on työllistynyt.

IPS-toimintamallissa kuntoutujan oma halu päästä työelämään ratkaisee, ja töiden aloittamista tavoitellaan jo heti valmennuksen alussa. Palkkatyötä haetaan työssävalmentajan avulla avoimilta työmarkkinoilta. Pilotissa on mukana 40 asiakasta, ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Toteutamme pilotista vertailevan tutkimuksen, jossa selvitämme IPS-mallin vaikutuksia kuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä.

Lue lisää IPS-pilotista

Artikkeli
Kuntoutuja sai kuluttavan työtahtinsa kuriin työssävalmentajan avulla
kuntoutus 30.05.2023

Voisit olla kiinnostunut myös näistä