Miten toimin, kun haluan hakea muutosta YEL-työtulooni?

Hae muutosta työtuloon Varma Asioinnissa

Teet työtulon muutoshakemuksen helposti Varma Asioinnissa. Löydät hakemuksen kohdasta: Vakuutukset > Vakuutuksen tiedot > Hae muutosta työtuloon. Pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja.

Pääset kirjautumaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.

Otamme hakemuksesi käsittelyyn ja kysymme tarvittaessa sinulta lisätietoja. Vahvistamme sinulle työtulon ja lähetämme sinulle päätöksen.

Hae työtulomuutosta Varma Asioinnissa 

Lue lisää työtulosta ja sen määrittämisestä

Arvioi työtulon vaikutusta maksuihin ja sosiaaliturvaan YEL-laskurilla

Kuinka kauan hakemukseni käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyn kestoon vaikuttaa moni asia. YEL-työtuloa koskevat muutokset edellyttävät meiltä aina lain mukaista harkintaa. On meidän tehtävämme huolehtia, että sinulle vahvistettu työtulo vastaa työpanoksesi arvoa. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä ja pyrimme tekemään päätökset aina mahdollisimman nopeasti.

Hakemuksesi käsittelyaikaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Toisinaan saamme kerralla paljon hakemuksia, jolloin käsittelyajat voivat valitettavasti venyä.
  • Joskus joudumme kysymään sinulta lisätietoja yritystoiminnastasi ja työskentelystäsi hakemuksen käsittelyä varten. Lue lisää tiedoista, joita saatamme kysyä sinulta.
  • Jokainen antamamme päätös on valituskelpoinen. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun olet saanut päätöksen. Tämän 30 päivän aikana emme voi antaa sinulle uutta päätöstä. Jos siis olet äskettäin saanut meiltä päätöksen, joudumme odottamaan valitusajan päättymistä, ennen kuin voimme antaa uuden päätöksen.
  • Jos olet hakenut oikaisua tai tehnyt valituksen aiemmin saamastasi päätöksestä, meidän täytyy ensin käsitellä se, ennen kuin voimme antaa uuden päätöksen. Emme voi antaa uutta päätöstä myöskään silloin, jos olet valittanut saamastasi päätöksestä esimerkiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja asiasi käsittely on siellä kesken.

Miksi ehdotatte minulle muuta työtuloa kuin sen, mitä olen hakenut?

On meidän tehtävämme huolehtia, että työtulosi vastaa työpanoksesi arvoa. Jos antamillasi tiedoilla nykyinen tai hakemasi työtulo ei vastaa työpanoksesi arvoa, ehdotamme sinulle työtuloa, joka lain ja Eläketurvakeskuksen antamien soveltamisohjeiden mukaan vastaa sitä. Lue lisää työtulon määrittämisestä.

Miksi Varma kysyy minulta lisätietoja?

Joskus joudumme kysymään sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinulle oikean työtulon. Selvitämme tietoja esimerkiksi julkisista rekistereistä, mutta monet tiedot saamme nopeimmin sinulta itseltäsi. Meillä on hallintolain mukaan velvollisuus pyytää sinua täydentämään hakemustasi, jos siitä puuttuu tietoja. Lisätietojen antaminen ei ole pakollista, mutta jos tietoja ei toimita, hakemus voidaan hylätä tai jättää käsittelemättä. Lue alta, miksi kysymme eri tietoja.

Liikevaihto on yksi tekijä, joka huomioidaan YEL-työtulon kokonaisharkinnassa. Lisääntynyt tai vähentynyt liikevaihto kuvaa usein hyvin muutosta työpanoksessasi ja auttaa työtulosi oikean tason määrittämisessä. Esimerkiksi työtulon pienentämiseksi tarvitaan näyttöä siitä, että työskentelysi yrittäjänä on vähentynyt. Yksi huomioitava seikka on silloin aiempaa pienempi liikevaihto. Emme saa ajantasaista tietoa yrityksesi liikevaihdosta muualta kuin sinulta.

Työtulon vahvistamista koskevassa kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mm. Eläketurvakeskuksen (ETK) toimialakohtaiset työtulo-ohjeet. Toimialallasi on siis vaikutusta työtulon tason määrittelemisessä ja määritellyssä hyödynnetään oman alasi tai lähinnä soveltuvan alan työtulo-oppaan mukaisia työtulo-ohjeita.

Työskentelyn keskimääräinen viikkotuntimäärä kertoo työskentelysi laajuudesta ja sillä on siten vaikutusta myös työtulosi tason määrittämisessä.

Työntekijöiden määrä voi vaikuttaa YEL-vakuutuksesi voimassaoloon tai YEL-työtulosi määrään. Tieto yrityksesi työntekijöistä ja työntekijöiden lukumäärästä on yksi työtuloasi koskevassa kokonaisarviossa huomioitava tekijä. Usein esimerkiksi yrittäjän työtulo nousee sitä mukaan, kun yrityksessä työskentelevien työntekijöiden lukumäärä kasvaa.

Yrittäjän työtulo voi vain perustellusta syystä olla pienempi kuin parhaiten palkatun työntekijän vuosipalkka.