Förändringar i pensionerna vid årsskiftet

I det här nyhetsbrevet berättar vi om de ändringar som sker i pensionerna vid årsskiftet.

Nya åldersklasser för pensionsslagen

Personer födda 1958 får möjlighet till ålderspension när de uppnår sin lägsta pensionsålder på 64 år. För personer födda 1959 är den lägsta pensionsåldern 64 år och 3 månader.

Personer födda 1961 får möjlighet till partiell ålderspension när de fyller 61 år.
Arbetslivspension är möjlig för personer födda 1959 från 63 års ålder. Man kan ansöka om ett förhandsbeslut om arbetslivspension tre månader innan man planerar att gå i pension.

Information om olika pensionsslag

Familjepensionsskyddet utökas

Genom en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2022 ändras familjepensionen för både barn och efterlevande makar. Lagen ändrar inte efterlevandepensioner som redan beviljats. De fortsätter betalas ut som tidigare.

Pensionsskyddet för barn förbättras. Den ålder till vilken barnpension betalas ut stiger från 18 till 20 år. Åldern till vilken barnpension betalas ut höjs för unga som fyller 18 år efter att lagen trätt i kraft.

Från och med den 1 februari 2022 är efterlevandepension möjlig även efter ett samboförhållande, om även ett minderårigt barn till parterna är förmånstagare. Pension efter äktenskap för efterlevande födda 1975 eller senare beviljas för viss tid. Pensioner för efterlevande födda före 1975 beviljas tills vidare. Efterlevandepension är föremål för villkor gällande bland annat tidpunkten för parförhållandets början och parförhållandets längd.

Läs mer om familjepensionsskyddet

Pensionerna höjs med 2,28 procent från årets början

Arbetspensioner som betalas ut höjs år 2022 genom arbetspensionsindexet med ca 2,28 procent jämfört med år 2021. Lönekoefficienten som används för beräkningen av arbetspensionen stiger med ca 2,46 procent.

Livslängdskoefficienten har fastställts för personer födda 1960. Koefficienten 0,94659 används för att anpassa pensionsbeloppet till den stigande livslängden.

Brev till pensionstagare vid årsskiftet

Vi skickar brev till våra pensionstagarkunder vid årsskiftet, men breven finns redan tidigare tillgängliga i vår onlinetjänst. I brevet anges beloppet för nästa års pension och betalningsdagarna för pensionerna. Brevet innehåller också information om det totala beloppet för de utbetalda pensionerna och det innehållna skattebeloppet. Pensionstagare som är bosatta utomlands får anvisningar i brevet för hur de ska bekräfta sin boendeanmälan.

Läs mer om webbtjänsterna för pensionstagare

Beskattning av pension

Skatteförvaltningen skickar skatteprocenten för år 2022 till Varma automatiskt. Våra pensionstagare behöver alltså inte skicka sina skattekort till oss. Våra rehabiliteringskunder måste årligen begära ett nytt skattekort, och skattemyndigheten skickar skattekortet till Varma.

Från ingången av februari kommer vi att innehålla skatt på pensioner enligt den skattesats för 2022 som skattemyndigheten uppgett. Det pensionsbelopp som betalas in på kontot kan därför ändras i början av februari. Du kan kontrollera det pensionsbelopp som kommer att betalas in till ditt konto i februari i vår onlinetjänst.

Om du vill höja den skatteprocent som skattemyndigheten angett kan du göra det själv då du loggar in i vår onlinetjänst. Du kan också meddela om höjningen genom att ringa till vår pensionsutbetalning. Meddela om ändringen senast den 24 januari 2022 så att den hinner tillämpas på pensionen för februari.

Beskattningen av pensionstagare bosatta i Spanien ändras från och med den 1 januari 2022

Finland har från och med den 1 januari 2022 beskattningsrätt för nästan alla pensioner som betalas från Finland till Spanien, då övergångsbestämmelsen i skatteavtalet mellan Finland och Spanien upphör att tillämpas. Våra pensionstagare som är bosatta i Spanien bör kontrollera på vero.fi hur beskattningsavtalet påverkar beskattningen av pensioner och vid behov beställa ett nytt skattekort för utbetalningen av pensionen.

Läs mer om förändringen i beskattningen på vero.fi

 

Pensionsavgifterna för arbetstagare förblir oförändrade

Pensionsavgiftsprocenten för arbetstagare är år 2022

  • 7,15 % för personer under 53 år
  • 8,65 % för 53–62-åringar
  • 7,15 % från 63 år.

Du kunde också vara intresserad av dessa