Ansök om pension

Det finns många former av arbetspension. Kontrollera vilken som är aktuell för dig. Fyll i en ansökan så tar vi den under behandling så snabbt som möjligt. Handläggningstiderna för olika pensionsformer varierar, men vi tar hand om ditt ärende så snabbt som möjligt för att undvika avbrott i inkomsterna. Välj att sköta dina pensionsärenden elektroniskt så har du dina beslut i säkert förvar i det elektroniska arkivet.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • fylla i en pensionsansökan 
  • fylla i en rehabilitationsansökan
  • följa handläggningen av din ansökan
  • läsa ditt beslut i det elektroniska arkivet
  • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.
Logga in på Varma Onlinetjänst