Utveckla arbetsförmågan inom din organisation med stöd av vår helt förnyade onlinetjänst

Den nya tjänsten Varma Onlinetjänst, som öppnade i maj, erbjuder Varmas kunder enkla och smidiga pensionsförsäkringstjänster på en och samma adress. Utöver försäkringstjänster hittar du i Varma Onlinetjänst även verktyg och informationsbaserat stöd för utveckling av arbetsförmågan inom din organisation.

Varma Onlinetjänsts Arbetsförmåga-del ersätter Informationstjänsten för arbetsmiljöledning. I Arbetsförmåga-delen finns också helt förnyade tjänster såsom riskkartläggning och riskanalys.

Kartlägg riskerna, läs mer om riskanalyser och planera åtgärder för att utveckla arbetsförmågan

Med hjälp av Varma Onlinetjänsts digitala tjänster kan du leda arbetsförmågan i alla skeden av arbetsförmåga och anställningsförhållanden.

Med det nya riskkartläggningsverktyget kan du kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation mer detaljerat än tidigare. Genom kartläggningen tar du reda på hur det står till med den strategiska ledningen av arbetsförmåga inom din organisation, hur verksamhetsmodeller för arbetsförmåga fungerar samt belastningsfaktorer i arbetet i olika yrkesgrupper. Kartläggningen kan uppdateras alltid när situationen i organisationen förändras. På så sätt får du alltid en aktuell analys av hur det står till med arbetsförmågan.

Verktyget Riskanalys, som innehåller mer information än tidigare, bidrar till en heltäckande helhetsbild av den aktuella situationen i fråga om arbetsförmåga och underlättar planeringen av korrekt riktade åtgärder. Ju bättre förståelse man har för eventuella risker för arbetsoförmåga, desto lättare är det att utveckla verksamheten proaktivt och effektivt.

För identifiering av risker för arbetsoförmåga kan man även använda de olika enkätverktyg som finns i onlinetjänsten. Handledning för planeringen av åtgärder kan man få i webbinlärningsmiljön Varma-Akademin, dit man enkelt kommer direkt från onlinetjänsten. I Varma-Akademin har du tillgång till innehåll för ledning av arbetsförmåga som utvecklats av våra experter: webbkurser, podcaster, webbinarier och bloggar. Det digitala innehållet betjänar organisationer i alla storlekar och inom dem såväl chefer och HR-personal som företagare som leder sitt eget företag.

Arbetsförmåga-avsnittet i Varma Onlinetjänst

Med hjälp av Arbetsförmåga-avsnittet i Varma Onlinetjänst bygger du upp en smidig process för att hantera riskerna för arbetsoförmåga med allt vad det innebär från att identifiera risker till att vidta och följa upp effekten av utvecklingsåtgärder. Tjänsten hjälper dig att identifiera riskerna för arbetsoförmåga samt förebygga och hantera dem på rätt sätt med korrekt riktade åtgärder.

I onlinetjänstens Arbetsförmåga-del kan man bland annat

  • kartlägga organisationens risker för arbetsoförmåga
  • kontrollera data och analyser om arbetsförmågan
  • granska den gamla verksamhetsplanen för ledning av arbetsförmåga eller göra en ny.

 

Logga in i Varma Onlinetjänst

Nyhet
Den nya Varma Onlinetjänsten erbjuder våra kunder smidig service och effektiva verktyg för utveckling av arbetsförmågan
pensionsskydd, arbetsmiljöledning, försäkring, om företaget 25.05.2021

Du kunde också vara intresserad av dessa