Gör en uppskattning om ArPL-avgiften år 2022 i vår avgiftsprognostjänst – ange bara lönesumman

ArPL-avgiftsprognostjänsten i Varma Onlinetjänst är allt nyttigare för företagen i en föränderlig ekonomisk situation. I tjänsten kan du följa upp och göra uppskattningar av företagets ArPL-avgift med olika lönesummor för innevarande och nästa år. Tjänsten beaktar ArPL-avgiftsprocenterna för år 2022, som preciseras under hösten.

Utnyttja avgiftsprognostjänsten för år 2022

Som kund hos oss kan du planera ekonomin och följa upp budgeten när det gäller arbetspensionsavgifter noggrannare och smidigare genom att utnyttja Varmas tjänst. För att göra en prognos behöver du bara en uppskattning om nästa års lönesumma. Om den uppskattade lönesumman för nästa år förändras eller om du vill testa hur olika lönesummor påverkar ArPL-avgiften, kan du alltid göra en ny uppskattning i tjänsten.

Tjänsten använder alltid den senaste prognosen om nästa års ArPL-avgiftsprocenter, och följaktligen preciseras de uppskattade avgifterna under hösten.

Återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen höjer avgiften år 2022

Arbetsgivarens pensionsavgift stiger nästa år, om avgiftsnivån förblir oförändrad till övriga delar, eftersom arbetsgivarna börjar betala tillbaka den nedsättning som beviljades i fjol på grund av coronaläget. Det har avtalats att nedsättningen betalas tillbaka åren 2022–2025, vilket enligt den nuvarande uppskattningen höjer avgiften med i genomsnitt 0,4 procentenheter. Arbetsmarknadsorganisationerna beslutar om avgiftsnivån senare under hösten.

– ArPL-avgiften år 2022 förändras på grund av återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen och förändringar i kundåterbäringsnivån. Tjänsten möjliggör allt enklare och noggrannare sätt för dig att uppskatta företagets ArPL-avgift, eftersom den alltid använder den senaste prognosen om följande års ArPL-avgiftsprocenter, konstaterar utvecklingschef Riitta Karppinen på Varmas aktuarie- och försäkringstjänster.

Kundåterbäringarna återgår till det normala

Kundåterbäringarna som betalas ut nästa vår och som sänker ArPL-avgiften återgår till normal nivå. Kundåterbäringarna som insamlats på grund av den tillfälligt nedsatta avgiften år 2020 och som utbetalades våren 2021 var i alla arbetspensionsbolag begränsade till en tredjedel av det normala.

Under den första hälften av år 2021 gjorde vi det bästa halvårsresultatet i placeringsverksamhet i vår historia. Som kund hos oss gynnas du av vår allt starkare soliditet och utmärkta effektivitet. De ökar avsevärt kundåterbäringarna som betalas ut våren 2022, om den positiva trenden håller i sig och fortsätter till slutet av året. För ert företag innebär detta lägre ArPL-avgifter.  

Tjänsten använder den noggrannaste uppskattningen av avgiftsprocenterna för 2022

I avgiftsprognostjänsten används alltid den senaste och noggrannaste uppskattningen av nästa års ArPL-avgiftsprocenter. Uppskattningen baserar sig på Pensionsskyddscentralens senaste prognos om avgiftsnivå på kort sikt. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-avgiften för år 2022 senare under hösten. När de slutgiltiga avgiftsprocenterna har fastställts, beaktar tjänsten dem i de nya prognoserna. 

Avgiftsprognostjänsten hjälper dig också för år 2021

Du kan också använda vår tjänst för att följa upp budgeten för ArPL-avgifterna för i år och uppskatta beloppet på ArPL-avgifterna för resten av året genom att ge en uppskattning om lönerna för helåret 2021. Avgiftsprognosen beaktar automatiskt de ArPL-löner som anmälts till inkomstregistret och avgifter som betalats för dem samt innehåller en uppskattning om avgifterna för hela året, ArPL-avgiftsprocenten och om de anställdas avgiftsandel.

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–17 per telefon på nummer 010 192 100 och via chatten.

Till Varma Onlinetjänst

Så här gör du en avgiftsprognos

Det är lätt att göra en ArPL-avgiftsprognos. Logga bara in till Varma Onlinetjänst och ange en uppskattning om nästa års lönesumma i tjänsten. Avgiftsprognosen beaktar automatiskt de nyaste ArPL-avgiftsprocenterna.


I ArPL-avgiftsprognosen får du en uppskattning av ditt företags

  • ArPL-avgift för hela året i euro samt
  • ArPL-avgiftsprocent och om de anställdas avgiftsandel.


Om din uppskattade lönesumma för nästa år förändras eller om du vill testa olika lönesummor, kan du alltid göra en ny prognos i tjänsten. Du kan också göra en prognos för innevarande år.

Har du redan provat?

Varma Onlinetjänst tar tjänsterna som Varma erbjuder många digitala språng framåt. Nu går det ännu smidigare att sköta ärenden hos arbetspensionsbolaget – på en och samma adress, oavsett tid och plats och lika enkelt med smartmobil som med dator.
Den nya Varma Onlinetjänsten erbjuder våra kunder smidig service och effektiva verktyg för utveckling av arbetsförmågan

Du kan logga in i Varma Onlinetjänsten på adressen www.varma.fi genom att klicka på ”Logga in”.

Du kunde också vara intresserad av dessa