FöPL-justeringarna för 2024 sätter igång – här är tydliga anvisningar för justeringen av arbetsinkomsten

Varma inleder årets FöPL-justeringar i juni. Justeringarna utförs fram till utgången av oktober. Om du ingår bland de cirka 8 000 företagare vars arbetsinkomst kommer att justeras i år, har du fått information om detta under våren. Om vår bedömning visar att din arbetsinkomst ska ändras, kan du enkelt sköta ärendet via Varma Onlinetjänst.

Arbetspensionsbolagen justerar i år arbetsinkomster för FöPL-försäkrade vars försäkring börjat gälla före 1.1.2023 och underskrider 25 000 euro, och för vilka det har förflutit minst tre år sedan föregående justering eller väsentliga förändring av arbetsinkomsten. Vi justerar arbetsinkomsterna med hjälp av Pensionsskyddscentralens beräkningstjänst för rekommenderad arbetsinkomst samt registeruppgifter, som beskrivs närmare i ett brev som skickas till de kunder vars FöPL-arbetsinkomst justeras.

Vi börjar att skicka ut justeringsbrev i juni, men en del av kunderna kan få sitt brev först i oktober. Tyvärr kan vi inte ge någon exaktare tidtabell avseende enskilda justeringar.

Så gör du i samband med FöPL-justeringen

Om din FöPL-arbetsinkomst ligger på den nivå som lagen förutsätter enligt de uppgifter vi har tillgång till, det vill säga motsvarar den lön eller ersättning som skulle betalas till en utomstående person för det arbete du utför, eller om den skulle ändras med högst fem procent från den nuvarande, får du bara ett meddelande om att justeringen är klar och att din arbetsinkomst inte ändras.

Om din arbetsinkomst inte ligger på den nivå som lagen förutsätter, föreslår vi en ökning av arbetsinkomsten med högst 4 000 euro jämfört med nuvarande nivå.

  • Om du godkänner den föreslagna arbetsinkomsten krävs inga åtgärder från dig.
  • Om du inte håller med om vårt förslag eller om du upptäcker fel i uppgifterna som ligger till grund för justeringen, vänligen skicka oss en redogörelse inom två veckor där du anger din egen uppfattning om storleken på din FöPL-arbetsinkomst och faktorer som påverkar värdet på din arbetsinsats, som till exempel antalet arbetstimmar, företagarverksamhetens omfattning samt dina arbetsuppgifter och yrkesskicklighet. Om du i din redogörelse hänvisar till en förändring i företagarverksamhetens omfattning, behöver vi även omsättnings- eller faktureringsuppgifter för din företagsverksamhet från innevarande år.
  • Om du vill att din arbetsinkomst höjs med mer än 4 000 euro kan du välja en lämplig arbetsinkomst åt dig själv inom det rekommenderade variationsintervallet via Varma Onlinetjänst.

Du får alltid ett överklagbart beslut gällande förändringen av din arbetsinkomst.

En eventuell höjning av arbetsinkomsten gäller från och med början av den andra kalendermånaden efter att justeringen inletts. Till exempel kan arbetsinkomsten ändras från och med 1.8.2024 om justeringen av arbetsinkomsten har inletts i juni.

Obs! Om du ansöker om ändring av din arbetsinkomst innan justeringen inleds, har Varma skyldighet att genast justera din arbetsinkomst till den nivå som lagen förutsätter. Arbetsinkomsten som fastställs för dig kan då avvika från den du ansökt om, och din arbetsinkomst kan då höjas med mer än 4 000 euro. Läs mer: Vad händer om jag ändrar min FöPL-arbetsinkomst före justeringen?

Instruktionsvideon på denna sida ger dig en snabb översikt över justeringsprocessen. (1 min.)

Skicka tilläggsuppgifter smidigt i Varma Onlinetjänst

Om du har valt inställningen elektronisk ärendehantering under Mina uppgifter i Varma Onlinetjänst får du kommande justeringsrelaterade dokument elektroniskt. Om du inte har ställt in elektronisk ärendehantering kontaktar vi dig per post.

Vid behov kan du lämna in din egen redogörelse i Varma Onlinetjänst. Du hittar Varma Onlinetjänst genom att gå till varma.fi och klicka på ”Logga in”. När du har loggat in i onlinetjänsten, gå till Försäkringsuppgifter > Arbetsinkomst och förfallomånader > Svara.

I Varma Onlinetjänst är din datasäkerhet garanterad. Du kan använda tjänsten via dator, surfplatta eller telefon när det passar dig bäst. Du behöver bara dina nätbankskoder eller mobilcertifikat för att logga in.
Alternativt kan du även lämna in din redogörelse via skyddad e-post eller per post. Läs mer om ämnet på vår webbplats på adressen varma.fi/justering-av-arbetsinkomsten.

Hjälp finns på sidan Justering av FöPL-arbetsinkomsten

Vi ser till att justeringen är så enkel som möjligt för dig, men det kan ändå hända att olika frågor uppkommer. Det snabbaste sättet att få hjälp är vår sida med vanliga frågor, som vi uppdaterar med nya svar under hela justeringsåret. Öppna sidan Justering av FöPL-arbetsinkomsten.

 

Tidigare nyheter på varma.fi
Information till kunder vars FöPL-arbetsinkomst ska justeras under perioden juni–oktober 2024

Vanliga frågor om justeringen av FöPL-arbetsinkomsten

Förra året ändrades lagen om pension för företagare (FöPL), som förpliktigar arbetspensionsbolagen att följa arbetsinkomsternas utveckling och justera företagarnas arbetsinkomster vart tredje år. Grubblar du över något om justeringen eller behöver du mer information?

Läs våra svar på de vanligaste frågorna på varma.fi. Öppna sidan Justering av FöPL-arbetsinkomsten

Du kunde också vara intresserad av dessa