En partner som är säkert på din sida

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. I olika skeden av företagandet behöver du en partner som skyddar dig. Som din arbetspensionsförsäkrare är vi säkert på din sida.

Information om justering av FöPL-arbetsinkomsten 2024

Vi justerar i år arbetsinkomster för FöPL-försäkrade vars försäkring börjat gälla före 1.1.2023 och underskrider 25 000 euro och för vilka det har förflutit minst tre år sedan föregående justering eller väsentliga förändring av arbetsinkomsten. Justeringen görs mellan juni och oktober. Ett bra tips är att på förhand se till att den huvudsakliga branschen för ditt företag är korrekt i handelsregistret.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.