Vi stöttar dig i en omvärld som går igenom en sanslös förändring

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Som företagare får du alltid av oss sådan service som lämpar sig för din situation och som är sakkunnig i alla frågor som gäller pensionsförsäkring. Vi stöder dig i att växa som företagare och är beredda att stå vid din sida också vid överraskande vändningar inom företagandet.

Lagen om pension för företagare förnyades – vad är egentligen nytt?

Arja Iisakkala summerar FöPL-lagändringen i tre punkter: Din FöPL-arbetsinkomst fastställs utifrån en samlad bedömning, beslutet motiveras och arbetspensionsbolagen börjar justera arbetsinkomsterna regelbundet. Läs mer om lagändringen i Arjas blogg.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst