ArPL-räknare

Hur stor är arbetsgivarens arbetspensionsavgift? Använd vår räknare för att kolla hur mycket en ArPL-försäkring kostar. På denna sida hittar du mer information om obligatoriska arbetsgivaravgifter som du måste ta hand om.

Beräkna kostnader för att anställa

Räknarens ArPL-avigft är en genomsnittlig uppskattning. Den exakta ArPL-avgiftsprocenten varierar enligt arbetspensionsbolag. Räknaren tar inte hänsyn till arbetspensionsbolagspesifika kundåterbäringar eller eventuella semesterersättning.

Behöver du ArPL-försäkring för dina anställda? Teckna försäkring enkelt på webben!

Teckna ArPL-försäkring

Hur mycket kostar en ArPL-försäkring?

Företagare eller privatpersoner som anställer arbetstagare är skyldiga att ta hand om deras pensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring. En ArPL-försäkring behövs för alla arbetstagare med anställningsförhållande som fyllt 17 år och som får minst 68,57 euro lön i månaden (år 2024).

ArPL-avgiften är 25,12 procent av lönesumman (2024) och till den läggs en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader. Arbetsgivaren betalar hela arbetspensionsavgiften till sitt arbetspensionsbolag. Arbetstagaren deltar med sin andel av arbetspensionsavgiften, som arbetsgivaren drar av från lönen i samband med löneutbetalningen.

Arbetstagarens andel av ArPL-försäkringsavgiften

Arbetstagarna betalar själv en del av ArPL-avgiften. Som arbetsgivare drar du deras andel från lönen.

Arbetstagarens andel är:

 • 7,15 % av lönen i åldern 17–52 år
 • 8,65 % av lönen i åldern 53–62 år
 • 7,15 % av lönen för personer som har fyllt 63 år

Kan man få rabatt på ArPL-avgiften?

ArPL-försäkringens slutgiltiga pris beror på lönerna som betalats ut av arbetsgivaren samt på om man är en tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare. En avtalsarbetsgivare har tecknat försäkringsavtal med Varma och får en kundåterbäring som sänker ArPL-avgiften. Alla kunder som tecknat en ArPL-försäkring hos Varma får dra nytta av kundåterbäringar ända från kundrelationens början.

Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och våra kundåterbäringar är därför utmärkta. Ju längre försäkringen är i kraft hos Varma och ju mer lön som betalas ut, desto större blir kundåterbäringen. Varma har betalat de bästa kundåterbäringarna i 17 års tid!

Läs mer om Varmas kundåterbäringar

Andra lönebikostnader

Förutom ArPL-avgiften finns även andra bikostnader, varav vissa är obligatoriska.

Obligatoriska är till exempel:

 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Företagshälsovård

Se vår tabell med avgiftsprocentsatser och gränsbelopp

Förutom de obligatoriska försäkringsavgifterna kan dessutom följande utgifter tillkomma:

 • Grupplivförsäkring (obligatorisk om en sådan krävs i kollektivavtalet)
 • Andra frivilliga personförsäkringar
 • Verktygsersättning
 • Dagpenning och kilometerersättning
 • Naturaförmåner, t.ex. mobil- och kostförmån

ArPL-försäkring enkelt på webben eller per telefon

Du kan snabbt teckna en ArPL-försäkring på webben. För din försäkringsansökan behöver du bara:

 • 2–5 minuter
 • nätbankskoder eller Mobilcertifikat.

Om du redan har en ArPL-försäkring någon annanstans säger vi upp den åt dig.

Teckna en ArPL-försäkring

Du kan också teckna en ArPL-försäkring per telefon. Ring oss på 010 192 101 så går vi igenom din situation tillsammans. Vi sköter allt som rör ArPL-försäkringen åt dig.

Du når vår kundtjänst från måndag till fredag klockan 8–16.