Kundåterbäringar

Kundåterbäringen sänker försäkringsavgifter. Den betalas ut en gång om året på våren. Alla kunder som tecknat en ArPL-försäkring hos Varma får dra nytta av kundåterbäringar ända från kundrelationens början. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och våra kundåterbäringar är därför utmärkta.

Kundåterbäringen sänker din försäkringsavgift

Kundåterbäringen är en årlig rabatt på dina försäkringsavgifter. I 2022 betalades rekordstora kundåterbäringar ut den 7 mars. Kundåterbäringen vanligen dras av från kommande fakturor. Om du vill kan vi också betala in kundåterbäringen på företagets konto. Enklast kontrollerar du din kundåterbäring via Varma Onlinetjänst.

Alla kunder som tecknat en ArPL-försäkring hos Varma drar nytta av kundåterbäringarna ända från kundrelationens början. Det lönar sig att ha en långvarig kundrelation med Varma. Ju längre försäkringen är i kraft hos Varma och ju mer lön som betalas ut, desto högre kundåterbäring får du.

Kontrollera din kundåterbäring i Varma Onlinetjänst

Vi är ett väldigt effektivt pensionsbolag

Varma använder den minsta andelen av försäkringsavgifterna som reserverats för omkostnader. Varmas andel av omkostnaderna år 2021 är den minsta, Elos andel är den näst minsta och Ilmarinen kommer på tredje plats. Veritas använder den högsta andelen av försäkringsavgifter som reserverats för omkostnader.

Ovan ser du andelen av avgifterna reserverade för omkostnader som olika pensionsbolag använder. Vi har betalat ut de högsta kundåterbäringar varje år mellan 2007 och 2021. Vi har goda förutsättningar för att betala ut utmärkta kundåterbäringar även i fortsättningen, för vi är det mest solventa pensionsbolaget.

Pålitlig jämförelse av kundåterbäringar

Varmas kundåterbäringsprocent har varit konsekvent högre än Ilmarinen, Elo och Veritas sedan 2012. Varmas kundåterbäringsprocent är den högsta, Ilmarinens näst och Elos tredje. Veritas kundrabattprocent är den lägsta.

När du jämför kundåterbäringar är det viktigt att veta hur jämförelsen har gjorts och vilka antaganden som använts i beräkningen. Jämförelsekalkylerna kan skilja sig avsevärt från varandra beroende på vilka antaganden om till exempel löne- eller solvensutvecklingen som har använts. I jämförelsen kan man antingen använda sig av den genomsnittliga återbäringsnivån för ett visst år eller av de genomsnittliga återbäringarna för en viss period. År 2020 begränsades kundåterbäringarna enligt lag till en tredjedel på grund av den tillfälliga rabatten på ArPL-avgiften.

  • Om man jämför den genomsnittliga återbäringsnivån har Varma betalat ut den bästa kundåterbäringen fortfarande 2021.
  • Om du jämför kundåterbäringar för en viss period har Varma betalat ut den bästa kundåterbäringen under perioden 2007–2021.

Återbäringar vid överföring av en försäkring

När du överför din ArPL-försäkring till Varma betalar vi den första kundåterbäringen på våren året därpå. Återbäringen grundar sig på fjolårets betalda försäkringsavgifter och antalet fondandelar. Därför betalas de ut från det bolag till vilket försäkringsavgifterna betalades föregående år.

ArPL-försäkring som överförs i början av året

Om du till exempel blev kund hos Varma 1.1.2022 betalar vi ut din första kundåterbäring på våren 2023. I år 2022 betalade ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäringen som grundade sig på försäkringsavgiferna för 2021.

Ditt tidigare pensionsbolag kan också betala ut återbäring i efterskott i tre år efter att försäkringen har överförts. För att få återbäring i efterskott krävs att försäkringspavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

ArPL-försäkring som överförs under året

Om du överför din ArPL-försäkring till Varma under året betalar både Varma och ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäring för året. Därutöver betalar ditt tidigare pensionsbolag ut återbäring i efterskott för de två åren efter överföringen. Ditt tidigare pensionsbolag betalar bara ut kundåterbäring och återbäring i efterskott om försäkringsavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst