Varma-Akademin

I Varma-Akademin hittar du innehåll och färdiga studievägar som hjälper dej att leda och utveckla arbetsförmågan. Innehållet är inriktat för chefer, HR och personal. Varma-Akademin är en lärmiljö som är utvecklad för våra försäkringskunder.

Varma-Akademin som stöd för hela personalens arbetsförmåga

Varma-Akademin är en inlärningsmiljö där vi erbjuder våra kundföretag stöd för att utveckla arbetsförmågan.

Det är enkelt att använda Varma-Akademin: du behöver bara logga in för att få tillgång till alla webbkurser, poddar, inspelade webbinarier samt aktuella bloggar och artiklar. Varma-Akademin går att använda både på dator och mobila enheter. Du kan också ladda ner kurser direkt till företagets inlärningsmiljö.

Det är enkelt att hitta nyttigt innehåll för din arbetsroll eller om något särskilt tema. En stor del av kurserna lämpar sig för alla, dessutom finns det helheter för t.ex. chefer, företagare och HR-ansvariga. Varma-Akademin finns på finska, svenska och engelska.

På startsidan i Varma-Akademin hittar du enkelt de senaste kurserna och på sidan Mina studier kan du följa din egen inlärningsväg.

Logga in på Varma-Akademin

Dra nytta av de nyaste kurserna

Nya kurser eller nytt innehåll publiceras i Varma-Akademin ungefär en gång i månaden. Innehållet avspeglar arbetslivets utveckling och våra kunders behov och önskemål.

Kolla in dessa kurser

Kom igång! - Mot en starkare arbetsförmåga

På kursen lär du dig vad din egen arbetsförmåga består av, vad som påverkar den och varför det är viktigt att ta hand om sin arbetsförmåga. På kursen kan du reflektera över just din egen arbetsförmåga och lämpliga metoder som stärker den. 

Skapa en arbetskultur som välkomnar diskussion

Kursens mål är att hjälpa dig med att bygga en arbetskultur där diskussion om arbetsförmågan är en del av vardagen. Under kursen granskas arbetsförmågan och arbetsgemenskapens betydelse i att stöda den, samt diskussionens betydelse för att bygga en bra arbetsförmåga och arbetskultur. 

Chefen som byggare av arbetsförmågan

Förman, stanna upp och fundera på din egen arbetsförmåga med hjälp av den här kursen. Du får dessutom tips och verktyg för att leda arbetet med arbetsförmåga.

Varma-Akademin gav Finsk Energiindustri verktyg för att diskutera svåra saker

Finsk Energiindustri sysselsätter drygt 50 personer, varav största delen är experter inom energisektorn. Arbetet är väldigt självständigt och kräver att man själv strukturerar och styr det med stöd från chefen.

– Den höga arbetsbelastningen bland våra specialister är något vi varit medvetna om länge, men under coronatiden började situationen bli oroväckande, säger ekonomi- och administrationschef Marketta Eggleton från Finsk Energiindustri rf som även ansvarar för bland annat personalfrågor. En revision av ledningssystemet och en personalenkät gjorda 2021 visade att en del av personalen har utmaningar med att hantera arbetsbelastningen, prioritera uppgifter och fördela resurserna som används för arbetet. Man bestämde sig för att göra något åt saken. En av åtgärderna var en utbildning om ämnet riktad till både cheferna och personalen.

Självständiga studier och erfarenhetsutbyte

Varma föreslog lämpligt innehåll från Varma-Akademin och sammanställde en inlärningsväg för Finsk Energiindustri. Efter en inledande diskussion hölls tre diskussionstillfällen för hela personalen varannan vecka under den två månader långa inlärningsvägen. Samtidigt studerade medarbetarna på egen hand olika ämnen med hjälp av Varma-Akademins webbinarier, poddar och övriga innehåll.

– Jag tyckte modellen funkade bra. Sparrningarna med kollegorna var ett bra tillägg vid sidan av studierna på egen hand, säger Eggleton.

Varma-Akademin och inlärningsvägen hjälpte Finsk Energiindustri att lyfta fram frågor som inte annars kommit upp till diskussion i det dagliga arbetet. Många önskade sig motsvarande diskussioner även i framtiden. Personalenkäten i slutet av 2022 kommer att visa om inlärningsvägen har påverkat personalens upplevelser kring att hantera arbetsbelastningen.

Nu när Varma-Akademin är bekant för och har använts av hela personalen är det enligt Eggleton lättare att själv söka hjälp för ett specifikt behov eller rekommendera något avsnitt för medarbetarna.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.