Vad ska jag göra om min arbetsförmåga försämras?

Är du fundersam kring dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension och vill diskutera din situation med en expert? Har du redan fått ett beslut?

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension?

Du når våra specialister per telefon på 010 192 100 (öppen mån–fre kl. 9–15).

Du kan även skicka ett meddelande till specialisterna via vår onlinetjänst.

Om du har fått ett rehabiliteringsbeslut hittar du kontaktuppgifterna för din rehabiliteringsspecialist i beslutet.

Logga in på vår onlinetjänst för att kontrollera hur långt handläggningen av din pensions- eller rehabiliteringsansökan har kommit.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Vanliga frågor bland företagare

  • Din FöPL-försäkring måste vara gällande den dag när du insjuknar för att du ska vara berättigad till FöPL-dagpenning. Om sjukledigheten pågår i minst fyra månader kan du säga upp försäkringen.
  • Vi behöver en skriftlig anmälan för att säga upp försäkringen. Försäkringen sägs upp från och med dagen du insjuknade eller den sista arbetsdagen innan dess.
  • Säg inte upp din försäkring förrän du fått ett beslut om dagpenning från FPA, för som företagare har du kortare självrisktid.

 

Om du blir beviljad invalidpension och din FöPL-försäkring är i kraft säger vi upp försäkringen från och med dagen för pensionsfallet, det vill säga dagen du insjuknade.
FöPL-avgifterna du betalat efter detta datum återbetalas till dig.

Låt din FöPL-försäkring vara i kraft medan du deltar i ett rehabiliteringsprogram i samband med din företagarverksamhet. FöPL-försäkringen ska tecknas ända från företagsverksamhetens början.