Kontaktuppgifter för medier

Våra experter står till ditt förfogande när du vill intervjua någon om ekonomi, placerande eller pensionsskydd. Ta kontakt.

Kommunikation

Katri Viippola

Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar

+358 400 129 500
katri.viippola@varma.fi

Suvi Vesterinen

Kommunikationschef

+358 40 555 8029
suvi.p.vesterinen@varma.fi

Varmas resultat, placeringar, fastigheter

Hanna Leskelä

Kommunikationschef

+358 40 703 5164
hanna.leskela@varma.fi

Varmas förvaltning, pensioner

Reetta Lehto

Kommunikationschef

+358 50 311 5085
reetta.lehto@varma.fi

Försäkring

Katariina Sillander

Hållbarhetschef

+358 40 709 9836
katariina.sillander@varma.fi

Ansvar

Ilari Takamäki

Kommunikationschef

040 502 4531
ilari.takamaki@varma.fi

Kundrelationer

Ledning

Risto Murto

Verkställande direktör

+ 358 10 244 4655

Pauli Forma

Direktör för arbetshälsofrågor

+358 40 525 4530

Suvi Hintsanen

Direktör, kundrelationer

+358 10 244 3130

Tiina Kurki

Direktör, pensionstjänster och dataadministration

+358 10 244 3147

Pasi Mustonen

Direktör, aktuariefunktionen

+358 10 244 4811

Pekka Pajamo

Direktör, ekonomi och interna tjänster

+358 10 244 3158

Reima Rytsölä

Vice verkställande direktör, placeringar

+358 10 244 3180
reima.rytsola@varma.fi

Katri Viippola

Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar

+358 400 129 500
katri.viippola@varma.fi

Sakkunniga

Jan Schugk

Överläkare

+358 40 594 1448
jan.schugk@varma.fi

Försäkringsmedicin, rehabilitering, invalidpension

Jyrki Rasi

Pensionsdirektör

+358 40 519 5150
jyrki.rasi@varma.fi

Rehabilitering, invalidpension

Elina Juth

Servicechef

+358 40 778 6916

Pensions- och rådgivningstjänster

Riikka Nivus

Direktör för försäkringsstjänster

+358 40 519 5141

ArPL-försäkring, inkomstregistret

Arja Iisakkala

Kundservicechef

+358 400 984 685

FöPL-försäkring

Jarkko Soikkeli

Placeringsdirektör

+358 50 413 2824

Investeringsmarknaden och makroekonomi

Hanna Kaskela

Director

+358 40 584 5045
hanna.kaskela@varma.fi

Responsible Investments

Timo Sallinen

Placeringsdirektör

+358 40 543 9587

Aktieplaceringar

Petri Ala-Härkönen

Placeringsdirektör

+358 50 517 5456

Ränteplaceringar

Kai Niinimäki

Fastighetschef

+358 40 729 8144

Fastigheter i Tammerfors, coworking utrymmen

Toni Pekonen

Affärslokaldirektör

+358 40 523 6610
toni.pekonen@varma.fi

Kommersiella fastigheter