FöPL 2024

När behöver jag en FöPL-försäkring år 2024? Vad kostar en FöPL-försäkring år 2024? Hur stor är den lägsta FöPL-arbetsinkomsten år 2024? Vilka rabatter får jag på min FöPL-försäkring? FöPL-försäkringen, dvs. företagarens pensionsförsäkring, är en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare. På den här sidan hittar du nyckeltalen som gäller för FöPL-försäkringar år 2024.

FöPL-avgift 2024

FöPL-försäkringsavgiften är en procentandel av den fastställda arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring. Procentsatserna för avgiften fastställs årligen i slutet av året av Social- och hälsovårdsministeriet. År 2024 är procentsatserna för FöPL-avgiften densamma som året innan:

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–69 år

Läs mer om FöPL-avgiften

FöPL-avgiften år 2024 för nya företagare

Om du är nybliven företagare, dvs. om det är första gången du tecknar en FöPL-försäkring, är du berättigad till en rabatt på 22 procent på dina FöPL-avgifter! Rabatten på din FöPL-försäkring är i kraft de första fyra åren, dvs. 48 månader.

Teckna en FöPL-försäkring på webben

Ta hjälp av vår behändiga FöPL-räknare

Testa vår räknare för företagare! Med räknaren kan du uppskatta hur din arbetsinkomst påverkar pensionen du tjänar in, dina sociala förmåner och dina försäkringsavgifter.

Gå till FöPL-räknaren

När ska FöPL-avgiften betalas år 2024?

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Förfallodagarna för FöPL-avgiften 2024 är:

 • 22.1.2024
 • 20.2.2024
 • 20.3.2024
 • 22.4.2024
 • 20.5.2024
 • 20.6.2024
 • 22.7.2024
 • 20.8.2024
 • 20.9.2024
 • 21.10.2024
 • 20.11.2024
 • 20.12.2024

Du får välja i hur många delar du vill betala din FöPL-avgift. Du kan välja att betala i 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 delar om året. Du kan ändra betalningsmetoden när som helst så länge hälften av avgifterna förfaller senast på förfallodagen i juli dvs. 22.7.2024.

FöPL-arbetsinkomst år 2024

Minimigränsen för FöPL-arbetsinkomsten 2024 är 9 010,28 euro. Det innebär att den lägsta FöPL-arbetsinkomsten per månad är cirka 751 euro.

Den övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten 2024 är 204 625 euro.

Vi har en arbetsinkomsträknare som hjälper dig att uppskatta din arbetsinkomst. Ange din bransch och en uppskattning av årsomsättningen i räknare så får du en rekommendation som bygger på ditt företags omsättning och medianlönen i din bransch. Uppskatta din arbetsinkomst med räknaren.

Meddela oss på Varma direkt när det sker en väsentlig förändring i din företagsverksamhet eller arbetsinsats för att hålla din arbetsinkomst på rätt nivå. Det går inte att ändra arbetsinkomsten retroaktivt. Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten och hur den bestäms

Logga in på Varma Onlinetjänst

Arbetsinkomsten höjs med en lönekoefficient år 2024

FöPL-arbetsinkomsten höjs med en lönekoefficient 1.1.2024. Enligt lag ska denna indexhöjning göras varje år den 1 januari. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftade lönekoefficienten för år 2024 den 27.10.2023 och den är 1,637. År 2023 var lönekoefficienten 1,558.

Lönekoefficientshöjningen innebär i praktiken att om din fastställda FöPL-arbetsinkomst för 2023 är till exempel 30 000 euro, kommer den att vara 31 521 euro från och med 1.1.2024.

Indexhöjningen ser till att företagarens arbetsinkomst ligger i linje med den allmänna löne- och prisutvecklingen. Lönekoefficienten påverkas till 80 procent av förändringen i lönenivån och till 20 procent av förändringen i priserna.

Företagarens utkomstskydd 2024

För att omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa från och med 1.1.2024 måste din FöPL-arbetsinkomst minst uppgå till ett gränsbelopp, som år 2024 är 14 803 euro. Om din FöPL-arbetsinkomst är minst 14 803 euro har du rätt till grunddagpenning från FPA och kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten vid behov via Varma Onlinetjänst eller per telefon på 010 192 100. Det måste finnas en skälig grund till ändringen av arbetsinkomsten. Kom ihåg att även meddela din fastställda arbetsinkomst till Företagarnas Arbetslöshetskassa om du är medlem i kassan.