FöPL-räknare

Beräkna hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar dina sociala förmåner och uppskatta försäkringsavgifternas storlek med vår FöPL-räknare.

FöPL-räknare | Företagarens pensionräknare

I uträkningen av skyddet används bl.a. följande antagna värden:

 • Skyddskalkylerna grundar sig endast på denna försäkring och är riktgivande.
 • FöPL-arbetsinkomsten har varit i kraft i 2 år.
 • I uträkningen av utkomstskyddet för arbetslösa antas att personen inte har barn att försörja.
 • Villkoret för inkomstrelaterad dagpenning är att företagaren är medlem i en arbetslöshetskassa.
 • I kalkylen ingår inte arbetspensionsindexet eller lönekoefficienten.
 • Personen är bosatt i Finland.
 • Pensionskalkylerna beräknas i dagens värde i fråga om köpkraft.
 • I kalkylen ingår en uppskattning av livslängdskoefficientens inverkan.
 • Pensionen är ålderspensionen enligt den arbetsinkomst du anger, från idag till den pensiosnåldern som räknaren visar. Din intjänade pension räknas med om du matar in den.
 • Pensionåldern är räknat bara framåt. Räknaren antar att du har inte gått i pension i din lägsta pensionålder.

Så här använder du räknaren: fem tips för företagare

 1. Allt börjar med arbetsinkomsten. Fyll i din arbetsinkomst i fältet Årlig arbetsinkomst. FöPL-arbetsinkomst är en uppskattning av värdet på dina årliga arbetsinsatser. Den måste motsvara den lön som skulle utbetalas för samma arbete till en person med samma yrkeskunskaper som du har. Med vår arbetsinkomsträknare får du en arbetsinkomstrekommendation baserad på din bransch och på ditt företags omsättning.
 2. Om du vill beakta pensionen du tjänat in hittills hittar du en beräkning av din intjänade arbetspension i ditt arbetspensionsutdrag som du kan ange i fältet Intjänad pension. Du kan kontrollera ditt arbetspensionsutdrag när som helst i Varma Onlinetjänst. Om du inte ännu är vår kund ser du utdraget på Arbetspension.fi.
 3. Kom ihåg att FöPL-arbetsinkomsten förutom pensionen också påverkar dina sociala förmåner medan du arbetar, till exempel sjukdagpenning, arbetslöshetsskydd och föräldradagpenning. Med FöPL-räknaren kan du testa hur din arbetsinkomst påverkar din pension och dina sociala förmåner.
 4. Glöm inte att du kan dra av FöPL-avgiften helt och hållet i beskattningen! FöPL-avgiftsräknaren hjälper dig att välja ett lämpligt antal delbetalningar. Om du är nybliven företagare får du automatiskt 22 % rabatt under de fyra första åren.

Viktigt om FöPL-försäkringen

Som företagare ansvarar du själv för ditt pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad FöPL-försäkring. Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare eller lättföretagare i minst fyra månader och det uppskattade värdet på dina arbetsinsatser är minst 8 575,45 euro om året (2023).

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen bygger på FöPL-arbetsinkomsten som är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper.

Läs mera om att fastställa arbetsinkomsten

FöPL-försäkringsavgiften är en viss procent av din FöPL-arbetsinkomst. År 2023 är avgiftsprocenten 24,10 % för företagare mellan 18–52 år eller över 63 år. För 53–62-åringar är avgiftsprocenten 25,60 %. Som nybliven företagare får du automatiskt 22 % rabatt på avgiften under de fyra första åren!

Läs mer om FöPL-avgiften

Förutom din pension påverkar FöPL-arbetsinkomsten även din sociala trygghet medan du arbetar som företagare. Om du får barn och tar familjeledigt kommer FPA att beräkna din föräldradagpenning utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om du blir sjuk kommer din sjukdagpenning från FPA likaså att beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om din arbetsinkomst är minst 14 088 euro om året (2023) kan du gå med i Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Ändra din arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst

Det är enkelt att teckna FöPL-försäkring på webben eller per telefon

Du kan snabbt teckna en FöPL-försäkring på webben. För försäkringsansökan behöver du bara:

 • 2–5 minuter
 • nätbankskoder eller Mobilcertifikat.

Om du redan har en FöPL-försäkring någon annanstans säger vi upp den åt dig.

Om du är ny företagare får du automatiskt 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren.

Teckna en FöPL-försäkring

Du kan också teckna en FöPL-försäkring per telefon. Ring oss på 010 192 100 så går vi igenom din situation tillsammans. Vi kan sköta allt som berör FöPL-försäkringen åt dig.

Du når vår kundtjänst från måndag till fredag klockan 8–16.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst