FöPL-försäkringens pris

FöPL-försäkringens pris beror på din arbetsinkomst. Om du är en nybliven företagare får du 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren. Du kan dra av FöPL-avgiften helt i beskattningen.

Hur beräknas FöPL-försäkringens pris?

FöPL-avgiften beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst. Med tanke på ditt pensions- och socialskydd är det viktigt att din FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå från första början.

FöPL-avgiften beror alltså på din arbetsinkomst. Prova på Företagarens räknare och beräkna hur din arbetsinkomst påverkar FöPL-avgifterna, socialskyddet och pensionen.

Procentsatsen för avgifterna fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet. I år 2023 är procentsatserna

  • 24,10 % i åldern 18–52 år
  • 25,60 % i åldern 53–62 år
  • 24,10 % i åldern 63–69 år

Läs tabellen över sociala avgifter och gränsbelopp

Rabatt för nya företagare i fyra år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt i fyra år (48 månader). Rabattperioden kan användas i högst två delar. Om du tecknar en FöPL-försäkring för första gången och din försäkring inledningsvis gäller till exempel i tio månader har du fortfarande kvar 38 månader av rabattperioden som du kan använda om du tecknar en andra FöPL-försäkring senare.

Kan man dra av FöPL-avgifterna i beskattningen?

FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara i beskattningen! Om du betalar dina FöPL-avgifter själv kan du dra av dem i din personliga beskattning. Om företaget betalar dina FöPL-avgifter ska du dra av dem i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndighetens anvisningar.

Granska dina FöPL-avgifter i Varma Onlinetjänst

Vi meddelar arbetsinkomsten för FöPL-försäkrade till skattemyndigheten årligen. Vi meddelar inte FöPL-avgifter till skattemyndigheten.

När förfaller FöPL-avgifterna?

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Du kan välja 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 rater om året. Man kan ändra betalningssätt under året förutsatt att hälften av avgifterna förfaller före augusti.

Testa vår praktiska företagarens räknare, som hjälper dig hitta förfallomånader som passar dig bäst!

Testa FöPL-räknaren

Varmas egna inkassorådgivare hjälper dig

Vid behov kan du ansöka om mer betalningstid i Varma Onlinetjänst. På betalningstiden tillämpas dröjsmålsränta (10,5 % i 2023). Varmas inkassorådgivare hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt betalningsläge. Tveka inte att kontakta oss! Vi tar ut en avgift på 40 euro för betalningspåminnelser.

Logga in på Varma Onlinetjänst

FöPL-räkningarna som e-faktura

Om ditt företag betalar din FöPL-avgift och företaget använder nätfakturering kan du meddela din nätfakturaadress och operatör via Varma Onlinetjänst.

Meddela din nätfakturaadress via Varma Onlinetjänst

Om du betalar din FöPL-avgift själv kan du aktivera e-fakturaavtalet i din personliga nätbank. Vi får automatiskt information om e-fakturaavtalet från banken.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst