Hyresbostäder

Varma är en inhemsk hyresvärd, fastighetsplacerare och byggherre. Vi äger för närvarande ungefär 4 200 hyresbostäder på olika håll i Finland och bygger hela tiden fler. De flesta av våra bostäder finns i huvudstadsregionen och i Tammerfors, men även i Jyväskylä, Åbo, Träskända, Lahtis och Uleåborg kan du hyra en bostad av oss.

En ansvarsfull hyresvärd

Som en ansvarsfull fastighetsägare säkerställer Varma energieffektiviteten i sina bostadshus bland annat genom att ingå miljövänligare elavtal, öka användningen av solenergi och jordvärme samt tillämpa principen om cirkulär ekonomi i nybyggen.

För närvarande pågår en omfattande energirenovering, som kommer att halvera utsläppen från Varmas bostäder före år 2023. 36 bostadshöghus förses med värmepumpar och solpaneler, och i vissa höghus ersätts fjärrvärmen helt av jordvärme. Detta ger utsläppsminskningar som motsvarar användningen av över 1 700 bensindrivna personbilar i ett år eller 7 600 tur-och-retur-resor med flyg mellan Helsingfors och Spanien!

Vi tar väl hand om våra fastigheter, så att det är bekymmersfritt och tryggt att bo i dem. Genom att bygga nytt och placera ansvarsfullt tryggar vi framtidens pensioner i Finland.

Läs mer om ansvarsfullhet i Varmas fastigheter (på finska)

Uthyrning av bostäder och disponenttjänster

Newsec Kodisto ansvarar för uthyrningen av Varmas bostäder och för disponenttjänsterna. Varma hyr ut bostäder i Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo, Lahtis, Uleåborg, Jyväskylä och Träskända.

Kontakta Newsec Kodistos kundtjänst:

Bostadsuthyrning
asunnot@newsec.fi
tfn 010 389 6049 (mån–fre kl. 8.30–16.00)

Disponenttjänster
isannointi@newsec.fi
tfn 010 389 6002 (mån–fre kl. 8.00–16.00)

Samtalspriser: från en fast telefonanslutning 5,59 c/min. + lna och från en mobilanslutning 11,17 c/min. + msa.

Newsecs hyresgästportal (på finska och engelska)

Newsec Kodisto ansvarar för de tekniska disponenttjänsterna. Kontaktuppgifter till husbolagets disponent och fastighetsskötare finns på anslagstavlan i trapphuset och i intranätet för invånare.