Vi stöttar dig i en omvärld som går igenom en sanslös förändring

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Som kund kan du alltid lita på att dina pensionsmedel är placerade på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt för framtida pensioner. Av oss får du alltid en för din situation lämplig och sakkunnig service i alla frågor som gäller pensioner och ork i arbetet. Vi är beredda att stå vid din sida vid små och stora förändringar i arbetslivet och tiden efter det.

Har du redan kollat ditt senaste pensionsutdrag?

Det lönar sig att regelbundet kontrollera pensionsutdraget. Det elektroniska pensionsutdraget innehåller mer omfattande uppgifter än pappersutdrag.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst för privatpersoner kan du bl.a.

  • göra en pensionsberäkning
  • fylla i en pensionsansökan
  • följa handläggningen av din ansökan
  • läsa ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
  • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.

Logga in med dina personliga bankkoder eller Mobil ID. 

Logga in på Varma Onlinetjänst