Vi stöttar dig i en omvärld som går igenom en sanslös förändring

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Som kund kan du alltid lita på att dina pensionsmedel är placerade på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt för framtida pensioner. Av oss får du alltid en för din situation lämplig och sakkunnig service i alla frågor som gäller pensioner och ork i arbetet. Vi är beredda att stå vid din sida vid små och stora förändringar i arbetslivet och tiden efter det.

Aktuella pensionsärenden för privatperson

Hur mycket pension du har tjänat in?

Arbetspensionsutdraget ger en konkret bild av hur dina arbetspensionsavgifter påverkar din intjänade och framtida pension. I det elektroniska pensionsutdraget kan du kontrollera uppgifterna från hela din arbetshistoria. På utdraget ser du också beloppet av din intjänade pension enligt 2024 års nivå.

Läs mer om vår nyhet

Om anställningen upphör före pensionsålder

Blev du arbetslös? Hur påverkas min pension om mitt arbetsförhållande avslutas före pensionsåldern?

Läs mer om effekten av arbetslöshet på pensionsbeloppet

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst för privatpersoner kan du bl.a.

  • göra en pensionsberäkning
  • fylla i en pensionsansökan
  • följa handläggningen av din ansökan
  • läsa ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
  • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.

Logga in med dina personliga bankkoder eller Mobil ID.