Att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering när du har utrett att det är ett alternativ i din situation samt den lämpligaste och mest aktuella lösningen till exempel i stället för FPA:s partiella sjukdagpenning. Du kan ha rätt till rehabilitering trots att du inte arbetar för tillfället. Du kan till exempel vara arbetslös arbetssökande eller få sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd. Fyll i rehabiliteringsansökan, bifoga ett B-läkarutlåtande och protokollet från ett eventuellt nätverksmöte. Det är enklast att fylla i och skicka ansökan via våra onlinetjänster.

Förutsättningar för att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering om:

 • en sjukdom eller skada medför risk för arbetsoförmåga under de närmaste åren
 • rehabilitering ger möjlighet att stanna kvar i arbetslivet
 • du har yrkesbehörighet genom arbete eller utbildning
 • dina totala förvärvsinkomster för de fem senaste åren uppgår till minst 41 143,38 euro (2024 års nivå)
 • du har inkomster under de föregående 36 månaderna eller har under denna period varit ledig från förvärvsarbete för vård av ett barn under 3 år eller ett adoptivbarn över 3 år
 • du inte har uppnått den lägsta pensionsåldern
 • du vill diskutera dina rehabiliteringsmöjligheter med din läkare och på arbetsplatsen, till exempel vid ett nätverksmöte
 • du är beredd att skaffa ett B-läkarutlåtande före rehabiliteringsansökan
 • du är beredd att presentera en plan för din återgång till arbetet
 • du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering med anledning av en trafikskada eller ett olycksfall.

Vi behandlar din ansökan inom cirka tre veckor efter att vi har mottagit den inklusive nödvändiga bilagor.

Ta reda på din pensionsålder:

Pensionsräknaren

Prognos för arbetsförmåga

Prognosen för arbetsförmåga berättar hur stor risk en arbetstagare löper för att förlora arbetsförmågan inom de följande 10 åren. Med prognosen är det också möjligt att prova hur ändringar i arbetsförhållandena och levnadssätten skulle påverka antalet friska år i arbetslivet framöver.

Testa din arbetsförmåga på Arbetshälsoinstitutets webbplats

Fyll i ansökningsblanketten och skicka bilagorna till Varma

Fyll i rehabiliteringsansökan och skicka tillhörande bilagor i Varmas onlinetjänst. Du kan sköta alla ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering i vår onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Du kan också skicka rehabiliteringsansökan och bilagor till Varma via skyddad e-post:

 1. Ange din e-postadress som avsändare och skannaus(at)varma.fi som mottagare.
 2. Klicka på ”Fortsätt", skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Skicka".

Skicka i första hand in rehabiliteringsansökan och tillhörande bilagor via Varma onlinetjänst eller skyddad e-post.

Vid behov kan du också skicka ansökningsblanketten och bilagorna per post: Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, PB 3, 00098 VARMA

Du kan skriva ut rehabiliteringsansökan (ansökan om arbetspensionsrehabilitering) på Arbetspension.fi.

Skriva ut rehabiliteringsansökan på Arbetspension.fi

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina rehabiliteringsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering och skicka bilagor
 • göra och skicka in din rehabiliteringsplan
 • ansöka om reseersättningar under arbetsprövning och rehabilitering
 • kontrollera din inkomstgräns
 • skicka ett meddelande till din rehabiliteringsspecialist.