Rehabiliteringsplan

Du ska göra en rehabiliteringsplan när du har fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Planen utgår från att utnyttja dina existerande kunskaper och möjligheter för att hitta arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Målet är att bevara arbetsförmågan fram till ålderspensionsåldern.

Vad omfattar rehabiliteringsplanen?

 • Rehabiliteringsform (arbetsprövning, arbetsträning, omskolning eller stöd för företagare)
 •  Rehabiliteringsarrangör (arbetsgivare eller läroinrättning)
 • Tiden för den yrkesinriktade rehabiliteringen (start- och slutdatum)
 • Kontaktpersonens uppgifter (till exempel chefen under arbetsprövningen)
 • Motiveringar för hur planen stöder dina möjligheter att återgå till eller stanna kvar i arbetslivet

En välgenomtänkt rehabiliteringsplan är en förutsättning för att vi på Varma kan bedöma om vi kan stöda de planerade åtgärderna. Du behöver emellertid inte ha en färdig rehabiliteringsplan när du ansöker om rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Det är möjligt att få hjälp med att göra planen av Varmas rehabiliteringsspecialister och Varmas rehabiliteringspartner.

Hur utarbetas rehabiliteringsplanen?

Det lönar sig att ta hjälp av andra människor när du funderar på olika alternativ. När du diskuterar med vänner, bekanta, din chef och företagshälsovården får du en bredare bild av dina egna styrkor och möjligheter och eventuellt också överraskande idéer. Du kan hitta nya idéer till exempel genom att läsa uppgiftsbeskrivningar i platsannonser eller läroinrättningars utbildningsbeskrivningar. Du kan också kontakta arbetsgivare och läroinrättningar direkt. På webben finns yrkestester som du kan göra självständigt för att väcka nya idéer. En del arbetsgivare erbjuder också coachning inriktad på arbetsförmåga via företagshälsovården som kan vara till hjälp.

Varmas rehabiliteringspartner erbjuder individuell handledning och du får tillgång till stödet på uppdrag av Varma. Detta kräver att du bedöms ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Om du behöver hjälp med att utarbeta planen kan du kontakta din rehabiliteringsspecialist. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering. Vi erbjuder gärna våra partners stöd även när du redan har en idé om hur planen kan se ut.
Lämna in rehabiliteringsplanen medan ditt förhandsbeslut är i kraft, det vill säga inom cirka 10 månader.

Du kan göra rehabiliteringsplanen via vår onlinetjänst.

Logga in på Varma onlinetjänst

Varmas rehabilitering öppnar nya stigar

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt din rehabiliteringsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering
 • göra och skicka in din rehabiliteringsplan
 • skicka bilagor
 • fylla i studieanmälan när studierna inleds och i början av varje termin i augusti–september och januari
 • kontrollera din inkomstgräns
 • skicka ett meddelande till din rehabiliteringsspecialist.