Vad ska jag göra om jag ska lägga ner företagsverksamheten?

Avsluta din FöPL-försäkring när ditt arbete upphör

Om du inte längre alls arbetar som företagare kan du avsluta din FöPL-försäkring. Din sista egentliga arbetsdag blir den dag då försäkringen avslutas. Åtgärder för att avsluta ett företag, såsom de sista pappersjobben, anses inte vara egentligt arbete.

Fyll i anmälan för att avsluta FöPL-försäkringen i Varma Onlinetjänst. Vi tar upp ditt ärende till behandling och ber vid behov om mer information. Vi skickar beslutet till dig efter att försäkringen har avslutats.

Logga in i Varma Onlinetjänst och meddela om uppsägningen

Läs mer om uppsägning av FöPL-försäkringen

Om du fortsätter att arbeta som företagare i ett annat företag, säg inte upp din FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är personlig och samma försäkring täcker allt arbete som företagare. Om du vill att ett annat företag i fortsättningen betalar din FöPL-avgift, meddela oss om detta i Meddelanden-avsnittet i Varma Onlinetjänst.

Skicka ett meddelande i Varma Onlinetjänst

Avsluta ArPL-försäkringen när sista löner har betalats

När du har betalat alla slutlön till dina anställda och anmälat lönerna till inkomstregistret kan du säga upp ArPL-försäkringen i Varma Onlinetjänst. Se till att ge oss bankkontouppgifter för eventuella återbetalningar och återbäringar.

Logga in i Varma Onlinetjänst