Uppsägning av FöPL-försäkring

Ansök om uppsägning av din FöPL-försäkring när ditt arbete som företagare upphör. Vid behov kan man säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt. Du kan också ansöka om uppsägning på förhand. FöPL-försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag.

Meddela oss om du vill säga upp försäkringen

När ditt arbete som företagare upphör, säga upp din FöPL-försäkring. Du kan säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt eller på förhand. Din sista arbetsdag är FöPL-försäkringens sista giltighetsdag.

Med arbete avses i det här sammanhanget ordinarie arbete som företagare och företagsverksamhet. Om du alltså avvecklar ditt företag och endast tar hand om pappersarbete i samband med avvecklingen räknas det i regel inte som företagsverksamhet.

Det enklaste sättet att ansöka om uppsägning av försäkringen är att skicka oss en ansökan i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Avsluta försäkring.  Efter att du skickat in ansökan behandlar vi ärendet och kontaktar dig vid behov för mer information. Vi skickar ett beslut om försäkringens upphörande.

Logga in på Varma Onlinetjänst och gör en uppsägningsansökan

Kom ihåg att själv meddela oss om du vill säga upp FöPL-försäkringen. Varma kan inte avsluta din FöPL-försäkring på basis av till exempel en anmälan om företagets nedläggning till Patent- och registerstyrelsen.

Om du behöver hjälp med att bestämma rätt dag för uppsägningen kan du alltid kontakta våra experter.

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

I vilka situationer ska FöPL-försäkringen avslutas?

FöPL-försäkringen upphör när ditt arbete som företagare upphör. Du kan ta en längre paus i arbetet eller lägga ner det helt. Vid behov kan du säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt.

En längre paus i arbetet

En längre paus i arbetet kan uppstå till exempel om du är föräldraledig, genomför värnplikt eller börjar studera på heltid. Ibland avbryts arbetet till exempel på grund av en lång sjukledighet.

Försäkringen kan avslutas om avbrottet varar i cirka fyra månader. När du återgår till arbetet kan du teckna en ny FöPL-försäkring från och med den dag som du börjar arbeta.

Teckna en ny försäkring

Arbetet minskar betydligt

Ibland upphör inte arbetet helt men minskar så mycket att arbetsinsatsen underskrider den lägsta FöPL-arbetsinkomsten (9 010,28 € i år 2024). Då avslutas FöPL-försäkringen på den dag när arbetsinsatsen minskat under den lägsta nivån. Observera dock att företagarens beskattningsbara inkomst, lönebeloppet som tagits ut eller att låta bli att ta ut lön inte i sig innebär att FöPL-arbetsinkomsten underskrider den lägsta nivån.

Det är på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Meddela oss om till exempel när din omsättning eller dina arbetstimmar ändras.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

Om det är osäkert om verksamheten fortsätter kan försäkringen avslutas. Ett klart tecken på att verksamheten upphör är till exempel försäljning av inventarier eller uppsägning av hyreskontraktet för affärslokalen. Om din företagsverksamhet fortsätter senare kan du teckna en ny försäkring.

Teckna en ny försäkring

Förändringar i företagets innehav

Det blir också aktuellt att säga upp försäkringen om du säljer aktieandelar i ditt företag och din ägarandel underskrider 30 procent. Om du fortsätter arbeta i företaget ska företaget teckna en ArPL-försäkring för dig.

Läs mer om FöPL-försäkring i olika företagsformer

Uppsägning av FöPL-försäkringen när du går i pension

När du går i ålderspension avslutas din FöPL-försäkring automatiskt dagen före din pension börjar. Information om detta finns på ditt beslut om ålderspension. Du behöver inte avsluta din FöPL-försäkring separat.

Om du slutar arbeta som företagare redan före du går i ålderspension är det enklast att meddela Varma innan du ansöker om pension. Om du fortsätter arbeta som företagare vid sidan av ålderspensionen kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Läs mer om att ansöka om ålderspension

Vad händer med betalda avgifter när FöPL-försäkringen avslutas?

FöPL-avgiften beräknas för den tid som försäkringen är gällande. Om du till exempel har betalat din FöPL-avgift för perioden 1.1–31.12 men din försäkring avslutas redan 30.11. returnerar vi decemberandelen av FöPL-avgiften. Kom ihåg att meddela oss ditt eller företagets kontonummer beroende på vilket konto du vill att vi returnerar beloppet till.

Om du inte har betalat alla FöPL-avgifter när försäkringen avslutas fakturerar vi dig för försäkringens giltighetstid på normalt sätt. Om du vill be om mer betalningstid för den återstående avgiften kan du göra så i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Situationer där FöPL-försäkringen inte avslutas

I vissa situationer avslutas inte FöPL-försäkringen även om det har skett betydande förändringar i din verksamhet. Det är ditt ansvar att informera oss om långvariga förändrigar i din arbetsinsats. I vissa situationer kan du utnyttja din flexrätt och minska försäkringsavgifter med 10-12 % eller ändra förfallomånaderna. Klicka på rubrikerna nedan för tips i de vanligaste situationerna.

FöPL-försäkringen är personlig och en försäkring täcker allt arbete som företagare. Du behöver bara en FöPL-försäkring även om du har flera företag. Om du slutar arbeta på ett av dina företag men fortsätter arbeta i ett annat avslutas FöPL-försäkringen inte.

FöPL-försäkringen avslutas inte heller när arbetet avbryts för en kort period till exempel under semester eller en kort sjukledighet. Även om din FöPL-försäkring inte avslutas på grund av sjukdom kan du ändå ha rätt till sjukdagpenning från FPA. Läs mer om företagarens sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Att sluta ta ut lön från företaget eller ta ut mindre lön är ingen grund för att avsluta FöPL-försäkringen. Din försäkringsskyldighet bestäms utifrån värdet på din arbetsinsats. Din beskattningsbara inkomst eller beloppet av företagets vinst eller förlust är inte den enda orsaken för att avsluta försäkringen. Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten.

Säsongsbetonad företagsverksamhet som fortsätter från år till år betraktas som fortlöpande även om verksamheten skulle avbrytas i flera månader. Till exempel en företagare som driver en kiosk på sommaren kan anses bedriva fortlöpande verksamhet.

Om du vet att företagsverksamheten fortsätter kan din FöPL-försäkring gälla året om även om du bara arbetar som företagare under en del av året. Beakta att verksamheten är säsongsbetonad när du beräknar arbetsinkomsten. Du kan också välja att försäkringsavgifterna förfaller till betalning under månaderna när arbetet utförs.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.