Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag ska ta familjeledigt?

Ansök om uppsägning av din FöPL-försäkring när du tar en längre ledighet

När du inleder en längre familjeledighet och inte arbetar under ledigheten, ansök om uppsägning av din FöPL-försäkring. Kom ihåg att själv meddela oss om avbrott i ditt företagararbete, vi får ingen information om din familjeledighet från FPA eller någon annan instans.

Försäkringen kan avslutas om avbrottet varar i cirka fyra månader. Vid behov kan du säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt.

Gör en uppsägningsansökan i Varma Onlinetjänst

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

Läs mer om situationer där FöPL-försäkringen avslutas

När du återgår till arbetet kan du teckna en ny FöPL-försäkring från och med den dag som du börjar arbeta.

Teckna en försäkring