Henkilökohtainen apu – työkyvyn tukimateriaali

Tutustu työkyvyn ylläpitämisen teemoihin verkkokurssin ja muiden tukimateriaaliemme avulla.

Verkkokurssi osissa ja muu materiaali

Verkkokurssi pienemmissä osissa

Voit tutustua verkkokurssikokonaisuuteen myös pienempinä kokonaisuuksina.

Tutustu verkkokurssin osiin

Tulostettava materiaali

Voit ladata koko verkkokurssin materiaalin käyttöösi tulostettavina pdf-tiedostoina.

Lataa ja tulosta verkkokurssimateriaalia

Kieliversiot

Kaikki materiaali on käytössäsi myös ruotsiksi ja englanniksi.

Materiaali ruotsiksi, materiaali englanniksi

Miten onnistun henkilökohtaisen avustajan työnantajana -verkkokurssi

Verkkokurssin avulla voit kehittää omaa yleistä osaamistasi työnantajana tai hakea apua yksittäisiin aiheisiin ja teemoihin, joita kohtaat työnantajana.

Kurssin hyötyjä

  • Saat vinkkejä sujuvan arjen rakentamiseen yhdessä avustajasi kanssa.
  • Saat konkreettisia työkaluja työnantajuutesi tueksi.
  • Löydät keinoja tunnistaa avustajasi työkykyyn liittyviä riskejä ja olla apuna näissä tilanteissa.
  • Pääset pohtimaan, kuinka onnistut avustajasi työnantajana ja hyvänä johtajana.

Siirry verkkokurssiin

Lataa kaikki työnantajan materiaalit yhtenä PDF-tiedostona

Verkkokurssi pienempinä kokonaisuuksina

Verkkokurssin Johdanto

Katso verkkokurssin osa: Johdanto

Lataa PDF: Johdanto henkilökohtaisen avustajan työnantajan tukimateriaaliin

Verkkokurssin osa 1: Minä työnantajana

Katso verkkokurssin osa: Minä työnantajana

Lataa PDF: Hyvän työnantajuuden peruspilarit

Lataa PDF: Vapaus ja vastuu, käsi kädessä

Lataa PDF: Perheen ja parisuhteen arki, monikulttuurisuus, läheiset avustajina

Verkkokurssin osa 2: Roolit henkilökohtaisen avun järjestämisessä

Katso verkkokurssin osa: Roolit henkilökohtaisen avun järjestämisessä

Lataa PDF: Henkilökohtaisen avun pelikenttä

Lataa PDF: Työnantajan tärkeimmät suhteet

Verkkokurssin osa 3: Rekrytointi ja perehdytys

Katso verkkokurssin osa: Rekrytointi ja perehdytys

Lataa PDF: Työpaikkailmoituksen tekeminen

Lataa PDF: Kattava ja rehellinen työhaastattelu

Lataa PDF: Avustajan perehdytys

Verkkokurssin osa 4: Sujuva arki ja sen johtaminen

Katso verkkokurssin osa: Sujuva arki ja sen johtaminen

Lataa PDF: Mitä kuuluu sujuvaan arkeen?

Lataa PDF: Sujuva arki –keskustelu

Lataa PDF: Sujuva arki –keskusteluväline (2 sivua)

Lataa PDF: Tätä on johtaminen (2 sivua)

Lataa PDF: Aktiivinen ote työtehtävien jakamisessa ja tarvittaessa työn suorituksen ohjeistamisessa

Lataa PDF: Minkälainen johtaja haluan olla?

Lataa PDF: Palaute ja kiitos

Verkkokurssin osa 5: Pulmat ja ristiriitatilanteet työsuhteen aikana

Katso verkkokurssin osa: Pulmat ja ristiriitatilanteet työsuhteen aikana

Lataa PDF: Huolehdi omasta jaksamisestasi ja pyydä apua

Lataa PDF: Pyri tunnistamaan oikeat hälytysmerkit

Lataa PDF: Miten ongelmista eteenpäin?

Lataa PDF: Pulmien puheeksiotto

Verkkokurssin osa 6: Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Katso verkkokurssin osa: Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Lataa PDF: Tunnista työkykyriskit

Lataa PDF: Sairastumiset

Lataa PDF: Työterveys ja työturvallisuus

Lataa PDF: Esimerkki työterveyshuollon yhteistyön etenemisestä

Verkkokurssin osa 7: Työkaluja hyvään työnantajuuteen

Katso verkkokurssin osa: Työkaluja hyvään työnantajuuteen

Lataa PDF: Mitä ajattelen työnantajuudesta?

Lataa PDF: Vinkkejä ja linkkejä

Materiaali henkilökohtaisille avustajille

Muu yleinen materiaali

Kehitämme palvelua

Verkkokurssin sisältö ja tulevat tukimateriaalit on luotu yhteistyössä Oiman ja henkilökohtaisen avun asiantuntijoiden kanssa.

Uutinen 21.12.2021: Varman ja Oiman yhteistyö parantaa kuntien ja henkilökohtaisen avun työnantajien palvelua

Uutinen 16.3.2022: Henkilökohtaisten avustajien työkykyriskit voidaan tunnistaa aiempaa nopeammin

Tulemme julkaisemaan tällä sivulla myös muuta henkilökohtaisen avun toimijoille suunnattua tukimateriaalia.

Tule mukaan kehittämään henkilökohtaisen avun palveluja

Jos haluat lisätietoa Varmasta henkilökohtaisen avun työeläkevakuuttajana tai haluat osallistua työhömme henkilökohtaisen avun palvelujen kehittämisessä, ota meihin yhteyttä.

Työkykyisenä mahdollisimman pitkään

Henkilökohtaisen avustajan työ on parhaimmillaan monipuolista ja antoisaa. Työhön voi kuitenkin liittyä myös avustajan työkykyä uhkaavia riskejä. Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi työaikajärjestelyihin, henkiseen kuormittumiseen sekä fyysiseen kuormittumiseen.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma haluaa parantaa henkilökohtaisen avun työeläkevakuuttamisen prosessia ja luoda työkaluja tukemaan työnantajia ja avustajia. Haluamme olla alan toimijoiden kanssa mukana vaikuttamassa siihen, että avustajat voivat tehdä työtään työkykyisinä mahdollisimman pitkään.

Yhteystiedot

Kirsi-Mari Karotie

Asiakkuuspäällikkö