Muistilista ulkomailta tulevan kausityöntekijän palkkaamiseen ja vakuuttamiseen

Kesäsesongin koittaessa moni yrittäjä voi kaivata lisäkäsiä kiireavuksi. Mitä pitää huomioida, kun palkkaa kausityöntekijöitä ulkomailta?

Kausityöllä tarkoitetaan kausittain, yleensä kesällä tehtävää työtä, johon sovelletaan kausityölakia. Kausityöntekijällä tarkoitetaan ulkomaalaista työntekijää, jonka vakituinen asuinpaikka ei ole EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. Kausityöntekijän oleskelu ja työskentely Suomessa on nimensä mukaisesti tilapäistä. Käytännössä kausityöntekijä ei eroa mitenkään muusta työntekijästä. Työnantajan onkin tärkeä muistaa, että pääsääntöisesti samat velvoitteet koskevat niin kausityöntekijän palkkaamista kuin kenen tahansa muunkin työntekijän palkkaamista.

Lue lisää kausityölaista Finlexin sivuilta

Huomioi nämä viisi asiaa, kun palkkaat ulkomailta kausityöntekijän.

1. Sama työ, sama palkka

Ulkomaalainen kausityöntekijä tulee palkata samoilla ehdoilla ja hänelle tulee maksaa samaa palkkaa kuin vastaavaa työtä tekevälle suomalaiselle työntekijälle. Jos alalla on työehtosopimus, palkka on sen mukainen. Vaikka työntekijä tulisi ulkomaalaisen henkilöstövuokrausyrityksen kautta, hänellä on kuitenkin oikeus Suomen lakien mukaiseen palkkaan.

Jos henkilö tekee töitä työntekijänä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa eli työsuhteessa, palkanmaksua ei kannata ulkoistaa laskutusyritykselle eikä työntekijän kanssa voida sopia, että hän itse toimisi yrittäjänä ja vastaisi omasta sosiaaliturvastaan. Aiheesta voit lukea lisää artikkelistamme: Työnantaja, vakuuta kesätyöntekijäsi oikein.

2. Älä anna rajoitetun verovelvollisuuden hämätä

Kun henkilön vakituinen asuinpaikka on muualla kuin Suomessa, hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Välillä työnantajat hämääntyvät rajoitetusta verovelvollisuudesta ja luulevat, että silloin ei tarvitsisi maksaa lainkaan työnantajamaksuja. Työnantajavelvollisuudet ovat pääsääntöisesti ulkomaisten kausityöntekijöiden kohdalla samat kuin muidenkin työntekijöiden kohdalla.

Lue lisää rajoitetusta verovelvollisuudesta Veron sivuilta

  • Työnantajavelvollisuuksissa on muutamia poikkeuksia.
    Muualta kuin Pohjoismaista, EU-maista, Liechtensteinista tai Sveitsistä tulevat kausityöntekijät, joihin sovelletaan kausityölakia, eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piirissä.
  • Sairausvakuutuksen piiriin kuuluminen edellyttää tietyn vähimmäispalkan ylittämistä. Tarkista ajantasainen summa Veron sivuilta.
  • Jos kausityöntekijä työskentelee henkilöstövuokrausyrityksen kautta, työnantajavelvollisuudet ovat henkilöstövuokraajalla.
  • Jos työntekijällä on ulkomailta A1-todistus, työnantajan tulee maksaa työntekijästä lakisääteiset maksut kyseiseen maahan.

3. Suomessa tehty työ vakuutetaan Suomessa

Suomessa tehty työ vakuutetaan yleensä Suomessa riippumatta työnantajan tai työntekijän kansalaisuudesta. Lain mukaisesti työnantajan tulee ottaa työntekijälle työeläkevakuutus (TyEL) sekä sairaus-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus. TyEL-vakuutuksen on oltava voimassa viimeistään, kun palkka ilmoitetaan tulorekisteriin. Tapaturmavakuutuksen on oltava voimassa heti työsuhteen alkaessa.

Ulkomailta Suomeen lähetettyä työntekijää ei tarvitse vakuuttaa TyEL:n tai muidenkaan lakisääteisten vakuutusten mukaan, jos työntekijäsi on saanut sopimusmaasta lähetetyn työntekijän todistuksen, tai jos hän työskentelee samanaikaisesti kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa ja/tai Sveitsissä ja hänelle on myönnetty A1-todistus toisesta maasta.

Voit lukea lisää ulkomaantyön vakuuttamisesta sivuiltamme.

4. Ulkomaalaiset kausityöntekijät kuuluvat Suomen työeläkejärjestelmän piiriin

Tarvitset kausityöntekijälle TyEL-vakuutuksen, kun

  • työntekijäsi on työsuhteessa,
  • vähintään 17-vuotias ja enintään syntymävuoden perusteella määriteltävän yläikärajan
  • maksat työntekijälle palkkaa vähintään vuosittain määritettävän vähimmäismäärän

Voit tarkistaa ajantasaiset luvut TyEL-vakuutuksen sivulta.

Tiettyjen ehtojen täyttyessä voit toimia tilapäisenä työnantajana ilman työeläkeyhtiön kanssa solmittua vakuutussopimusta. Lue lisää tilapäisenä työnantajana toimimisesta. Työntekijöiden palkat on kuitenkin ilmoitettava tulorekisteriin ja maksettava TyEL-maksut. Vakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa oikeuttaa asiakashyvityksiin, jotka pienentävät vakuutusmaksuja.

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijöille, missä työeläkeyhtiössä on työntekijän eläketurva ja missä vakuutusyhtiössä on tapaturmavakuutus. Suomessa karttunutta eläkettä ei saa Suomesta mukaansa työsuhteen päätyttyä. Karttuneen eläkkeen tiedot merkitään rekisteriin ja ulkomailla asuva henkilö voi vasta eläkeiässä hakea sen maksuun Suomesta.

5. Vastuullinen työnantaja toimii käyntikorttina suomalaiseen työelämään

Ulkomailta tulevalle kausityöntekijälle olet työnantajana usein ensimmäinen kosketuspinta suomalaiseen työelämään. Eri kulttuureissa voi olla erilaisia toimintamalleja ja ulkomailta tulevalle kausityöntekijälle suomalainen sosiaaliturva- ja eläkevakuutusjärjestelmä saattaa olla vieras. Vastuullinen työnantaja miettii, miten kertoo työhön liittyvästä suomalaisesta lainsäädännöstä, järjestelmästä ja työajoista sekä huolehtii, että työntekijä saa riittävät tiedot esimerkiksi Suomen sosiaaliturvasta.

Muista myös: Varman ulkomaanpalvelut auttavat

Jos ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyvät asiat mietityttävät, asiantuntijamme auttavat sinua. Soita meille numeroon 010 192 091 tai lähetä suojattua sähköpostia.

 

Asiantuntijana artikkelissa vakuutuspalvelupäällikkö Arja Iisakkala Varmasta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä