TyEL-maksut ja maksaminen

TyEL-maksu perustuu maksettuihin palkkoihin. Saamme palkkatiedot tulorekisteristä ja laskemme TyEL-maksun niiden mukaan. Varmasta saat kilpailukykyisen asiakashyvityksen, koska olemme vakavaraisin eläkeyhtiö. Asiakashyvitys alentaa TyEL-maksua.

Paljonko on TyEL-maksu 2024?

Sopimustyönantajien TyEL-perusmaksu vuonna 2024 on 25,12 % työntekijöiden palkoista, ja siihen lisätään työeläkeyhtiökohtainen hoitokustannusmaksu.

Tilapäisten työnantajien maksu on 26,12 % palkoista.

Osan TyEL-maksusta maksaa työntekijä itse. Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan. Työntekijän osuus työeläkemaksusta on:

  • 17–52-vuotiailla 7,15 % palkasta
  • 53–62-vuotiailla 8,65 % palkasta
  • 63 vuotta täyttäneillä 7,15 % palkasta.

Työntekijä maksaa korotettua maksua työntekijän 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

Oman yrityksesi maksuprosentin löydät Varma Asioinnista: Vakuutukset > Ennusteet ja raportit > Tee uusi ennuste.

Sosiaalivakuutusmaksut 2024

Sosiaalivakuutusmaksut päivittyvät vuosittain. Katso taulukko, johon olemme koonneet vuoden 2024 sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät.

Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät 2024 -taulukko

Hoitokustannusmaksu

TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvällä hoitokustannusmaksulla katetaan vakuutusten ja eläkkeiden hoidosta syntyvät liikekulut. Kukin työeläkeyhtiö on vuodesta 2023 alkaen itse määrittänyt oman hoitokustannusmaksunsa, jonka tasoon vaikuttaa työeläkeyhtiön toiminnan tehokkuus. Laskemme entuudestaankin kilpailukykyistä hoitokustannusmaksuamme vuodelle 2024. Asiakkaamme hyötyvät tästä pienempänä TyEL-maksuna.

Hoitokustannusmaksuprosentti määräytyy yrityksen koon mukaan. Vuoden 2024 aikana koon arvioinnissa käytetään kulloinkin viimeisimpiä saatavissa olevia 12 kuukauden (marraskuu 2023–lokakuu 2024) keskikuukausiansioita.

Hoitokustannusmaksuprosentti tarkentuu lopulliseen määrään vuoden viimeisen palkanmaksun yhteydessä. Hoitokustannusmaksu vuodelta 2024 määräytyy vuonna 2024 vakuutettujen ansioiden mukaan.

Jos yritys kuuluu Varmassa vakuutettuun konserniin, maksuprosentti määräytyy konsernin koon perusteella. Maksuprosentti on sitä pienempi, mitä suuremmat konsernin Varmassa vakuutetut palkat ovat. Varman hoitokustannusmaksu on edullinen myös pienimmille työnantajille.

Hoitokustannusmaksu sisältyy tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella laskettuun TyEL-maksuun ja se huomioidaan jokaisella TyEL-laskulla.

Vuoden 2023 alusta alkaen erillistä hoitokustannusalennusta ei enää ole, sillä suurempien työnantajien matalampi hoitokustannusmaksuprosentti huomioidaan laskutettavissa maksuissa mahdollisimman ajantasaisesti.

Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvä hoitokustannusmaksu määräytyy jatkossakin samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Tilapäisten työnantajien maksu vuonna 2024 on 26,12 % palkoista, ja se sisältää hoitokustannusmaksun.

Varmassa sopimustyönantajan TyEL-maksu on edullisempi vaihtoehto. TyEL-perusmaksu vuonna 2024 on 25,12 % työntekijöiden palkoista, ja siihen lisätään työeläkeyhtiökohtainen hoitokustannusmaksu. Lisäksi sopimustyönantaja saa vuosittain alennusta vakuutusmaksuista asiakashyvitysten muodossa. Jos haluat siirtyä sopimusasiakkaaksi, täytä vakuutushakemus verkossa tai pyydä meiltä tarjous.

Jos vakuutettujen palkkojen määrä vaihtelee eri kuukausina, myös hoitokustannusmaksuprosentissa on pientä vaihtelua kuukausien välillä. Jos palkat eivät muutu, hoitokustannusmaksuissa ei ole vaihtelua.

Vuoden 2024 aikana yrityksen koon arvioinnissa käytetään viimeisimpiä saatavissa olevia 12 kuukauden keskikuukausiansioita. Viimeisimmät saatavissa olevat keskikuukausiansiot ovat palkanmaksukuukautta edeltävältä toiselta kalenterikuukaudelta. Esimerkiksi, jos palkkaa maksetaan toukokuussa 2024, käytetään keskikuukausiansioita ajalta huhtikuu 2023–maaliskuu 2024. Käytettävät keskikuukausiansiot tarkentuvat siis kuukausittain.

Uuden vakuutuksen osalta käytetään alussa vakuutushakemuksen palkkasummasta laskettua keskikuukausiansiota, kunnes saadaan todelliset vakuutetut ansiot.

Mitkä ovat TyEL-maksun maksutavat?

TyEL-vakuutusmaksujen maksutavat ovat hetilasku ja koontilasku. Maksutapa kannattaa valita sen mukaan, kuinka monta kertaa kuussa palkkoja maksetaan.

Hetilasku on hyvä vaihtoehto, jos palkkoja maksetaan kerran kuukaudessa. Lähetämme laskun heti kun olemme saaneet palkkatiedot tulorekisteristä. Laskun eräpäivä on 21 päivää laskun lähetyspäivästä.

Koontilasku on järkevin tapa, jos palkkoja maksetaan useita kertoja kuukaudessa. Lähetämme laskun kerran kuukaudessa yhden kuukauden aikana ilmoitetuista palkkatiedoista. Esimerkiksi tammikuun aikana maksetuistua palkoista lähetämme laskun helmikuun alkupuolella. Laskun eräpäivä on 21 päivää laskun lähetyspäivästä.

Näet nykyisen maksutavan Varma Asioinnissa. Siellä voit myös muuttaa maksutapaa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

TyEL-laskut sähköisesti

Jos haluat TyEL-laskun yrityksellesi verkkolaskuna, ilmoita yrityksesi verkkolaskuosoite ja -operaattori meille Varma Asioinnissa: Vakuutukset > Vakuutuksen tiedot > Laskutustiedot > Muokkaa.

Ilmoita verkkolaskuosoite Varma Asioinnissa

Voit saada TyEL-laskut myös sähköpostitse. Ilmoita sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa laskut, Varma Asioinnissa : Vakuutukset > Vakuutuksen tiedot > Laskutustiedot > Muokkaa.

Ilmoita sähköpostiosoite Varma Asioinnissa

Kotitaloustyönantajana tai yksityishenkilönä voit tilata TyEL-laskut e-laskuina henkilökohtaiseen verkkopankkiisi. E-laskun tilaaminen tapahtuu omassa verkkopankissasi. Hae e-laskujen lähettäjistä Varma ja valitse TyEL-vakuutus. Tilaamiseen tarvitset TyEL-vakuutusnumeron ja laskunumeron. Tarkemmat ohjeet e-laskun tilaamiseen juuri sinun verkkopankkisovelluksessasi saat omasta pankistasi.

Voinko saada maksuaikaa TyEL-laskulle?

Tuemme sinua elämän sekä yrityksesi muuttuvissa ja yllättävissä käänteissä. Jos olet joustavien maksuaikajärjestelyjen tarpeessa, voit hakea laskulle maksuaikaa Varma Asioinnissa. Maksuaika on viivästyskorollista (12,5 % vuonna 2024). Varman omat perintäneuvottelijat hakevat kanssasi parhaan ratkaisun maksutilanteeseesi. Ota rohkeasti ajoissa yhteyttä! Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme 40 euron perintäkulun.

Hae maksuaikaa Varma Asioinnissa

Voinko saada alennusta TyEL-maksuun?

Saat TyEL-maksusta alennusta asiakashyvitysten muodossa. Asiakashyvitystä kertyy jokaiselle TyEL-asiakkaallemme vakavaraisuutemme ansiosta. Varman asiakashyvitykset ovat alan parhaimmistoa, sillä olemme vakavaraisin työeläkeyhtiö. Saat siis Varmasta edullisen TyEL-vakuutuksen.

Maksoimme vuoden 2024 TyEL-vakuutusmaksujen asiakashyvitykset 12.3.2024. Asiakashyvitykset käytetään tavallisesti tuleviin TyEL-maksuihisi. Näet Varma Asioinnissa asiakashyvityksesi määrän ja miten se on käytetty.

Lue lisää asiakashyvityksistä

Tarkastele asiakashyvityksiäsi Varma Asioinnissa

Miten voin seurata ja ennustaa TyEL-maksuja?

Varma Asioinnin työkalujen avulla voit esimerkiksi ennustaa tulevia TyEL-maksuja ja seurata toteutuneita maksuja kirjanpidon tukena. Selkeä ja helppokäyttöinen Varma Asiointi on aina avoinna.

Varma Asioinnin Ennusteet ja  raportit -osiossa voit arvioida tulevaa TyEL-maksua ja koota tiedot esimerkiksi tilinpäätöstä varten. Tiedot tilinpäätökseen -välilehdeltä saat helposti tiedot TyEL-vakuutusmaksuista ja -laskutuksesta kirjanpidon avuksi. Voit hyödyntää niitä esimerkiksi kuukausittaisessa täsmäytyksessä tai välitilinpäätöksessä. Palvelusta näet TyEL-maksutiedot edellisen vuoden ja kuluvan vuoden osalta. Näet myös laskutettujen TyEL-laskujen ja maksettujen suoritusten yhteissumman.

Vuositason tiedot -välilehdellä voit seurata budjetin toteutumista ja tehdä loppuvuodesta arvion tilinpäätöstä varten. Palvelusta näet kuluvan vuoden TyEL-palkat ja -maksut. Voit tehdä arvion koko vuoden TyEL-maksusta ja maksuprosentista. Palvelusta näet myös asiakashyvityksen.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Viisi syytä valita Varman TyEL-vakuutus

1. Edullinen TyEL-vakuutus

Saat Varmasta edullisen TyEL-vakuutuksen, sillä olemme vakavaraisin työeläkeyhtiö. Tämän vuoksi pystymme antamaan erinomaiset alennukset TyEL-maksuihin.

2. Helppokäyttöinen asiointipalvelu

Varman asiakkaana saat käyttöösi selkeän ja helppokäyttöisen Varma Asioinnin, joka on aina auki. Yhdessä palvelussa hoidat näppärästi sekä TyEL-vakuuttamiseen ja -maksuihin että työkykyjohtamiseen liittyvät asiat vaikka älypuhelimellasi silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on myös Varman YEL-vakuutus, hoidat siihen liittyvät asiat kätevästi samassa palvelussa.

3. Asiantunteva palvelu

Asiakkaidemme palkitsemat asiantuntijamme tukevat sinua yrityksesi muuttuvissa ja yllättävissä käänteissä. Ystävällinen asiakaspalvelumme on helposti ulottuvillasi puhelimessa, chatissa ja Varma Asioinnissa.

4. Joustavat maksuaikajärjestelyt

Varmalla on omat asiantuntevat perintäneuvottelijat, jotka saavat jatkuvasti valtavan paljon kiitosta asiakkailtamme. Jos sattuisit joskus olemaan joustavien maksuaikajärjestelyjen tarpeessa, voit huoletta olla yhteydessä. Löydämme yhdessä ratkaisun tilanteeseesi!

5. Vastuullinen toimija

Varmassa työeläkemaksusi ovat erinomaisessa hoidossa, sillä sijoitustoimintamme on tuottavaa ja turvaavaa. Varma on vastuullisuuden edelläkävijä. Voit luottaa siihen, että samalla kun pidämme huolta sinun ja työntekijöidesi eläketurvasta, huomioimme niin ympäristön, työntekijämme kuin tulevat sukupolvetkin.

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • tarkastella TYEL-vakuutuksen laskuja ja laskuerittelyjä
  • tarkastella ansioita työntekijöittäin
  • lähettää meille viestejä ja liitteitä suojatussa yhteydessä
  • tehdä arvioita TyEL-maksuista.
Kirjaudu Varma Asiointiin