Paljonko työntekijä maksaa yritykselle?

Kuinka paljon työnantaja maksaa työntekijästä? Mitä kaikkea pitää laskea mukaan työntekijän kustannuksiin rahapalkan lisäksi? Kokosimme muistilistan erilaisista työnantajamaksuista, jotka työntekijän palkkaavan on muistettava – oli sitten yrittäjä tai yksityishenkilö.

Työntekijän palkkaamiseen ei riitä pelkästään kuun viimeisenä päivänä tilille maksettava palkka, vaan se tarkoittaa työnantajalle myös pakollisia palkan sivukuluja, kuten erilaisia vakuutus- ja sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän hinta työnantajalle voi siis yllättää, sillä palkan päälle saattaa muodostua useita satoja euroja työnantajamaksuja. On myös hyvä muistaa, että samat työnantajamaksut koskevat niin yrittäjää, joka palkkaa töihin vakituisen työntekijän tai kiireapulaisen, kuin yksityishenkilöä, joka työllistää kotiinsa vaikkapa siivoojan tai lastenhoitajan.

Listasimme tärkeimmät työnantajamaksut, jotka työnantajan tulee maksaa rahapalkan lisäksi. Voit arvioida palkan sivukuluja helppokäyttöisen laskurimme avulla.

Mitä työnantaja maksaa työntekijästä palkan lisäksi?

Paljonko työnantaja maksaa työntekijästä työeläke- eli TyEL-vakuutusmaksua?

Kun yrittäjä tai yksityishenkilö palkkaa työntekijän, hän on velvollinen järjestämään työntekijälle eläketurvan. Käytännössä työnantaja ottaa työntekijöille TyEL-vakuutuksen ja maksaa koko eläkevakuutusmaksun valitsemaansa työeläkeyhtiöön. Työntekijä osallistuu eläkevakuutusmaksuun omalla osuudellaan, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. TyEL-vakuutus tarvitaan 17 vuotta täyttäneelle työntekijälle, joka on työsuhteessa ja hänelle maksetaan palkkaa vähintään vuosittain määritettävä vähimmäismäärä. Tarkista TyEL-vakuutuksen sivulta, paljonko summa on tänä vuonna.

TyEL-vakuutuksen hinta perustuu työnantajan maksamiin palkkoihin sekä siihen, onko työnantaja tilapäinen vai sopimustyönantaja. Katso tilapäisen ja sopimustyönantajan TyEL-maksuprosentit sekä työntekijän osuudet eläkevakuutusmaksusta sivuiltamme.

Sopimustyönantaja saa TyEL-maksuista alennusta asiakashyvityksinä. Mitä pidempään vakuutus on voimassa Varmassa ja mitä enemmän palkkoja maksetaan, sitä enemmän maksuista saa asiakashyvityksiä.

Kuinka suuri on työnantajan sairausvakuutusmaksu?

Nimensä mukaisesti työnantajan sairausvakuutus korvaa sairaudesta aiheutuvia kuluja ja sillä turvataan vakuutetun oikeus saada korvaus sairauden hoidon aiheuttamista kustannuksista sekä lyhytaikaisen työkyvyttömyyden, raskauden tai lapsen hoidon aiheuttamasta ansiomenetyksestä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan 16–67-vuotiaasta työntekijästä, joka on vakuutettu Suomessa sairausvakuutuslain mukaisesti. Työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksun Verohallinnolle samalla, kun tilittää palkansaajan ennakonpidätyksen.

Katso Kelan sivuilta, kuinka paljon sairasvakuutusmaksuprosentti on tänä vuonna.

Milloin työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöille työtapaturmavakuutuksen?

Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöille työtapaturmavakuutuksen, jos se maksaa työstä palkkaa vuoden aikana yli vuosittain muuttuvan rajan.

Työtapaturmavakuutuksella työntekijä vakuutetaan töissä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien sekä työn aiheuttamien ammattitautien varalta. Vakuutusmaksu vaihtelee vuosittain ja eri ammattialoittain, joten maksun suuruus tulee tarkistaa vahinkovakuutusyhtiöstä.

Tutustu yhteistyökumppanimme Ifin työtapaturmavakuutukseen

Miten paljon työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmaksua?

Työttömyysvakuutus on yksi työnantajan pakollisista vakuutusmaksuista, joka tulee maksaa, kun 18–64-vuotiaalle työntekijälle maksettava palkka ylittää tietyn rajamäärän kalenterivuoden aikana. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun vaikuttaa se, miten paljon työnantaja maksaa yhteensä palkkoja. Voit katsoa työttömyysvakuutusmaksun rajamäärän ja maksuprosentit Työllisyysrahaston sivuilta.

Työnantaja huolehtii maksun suorittamisesta Työllisyysrahastolle, joka rahoittaa työttömyysvakuutusmaksuilla muun muassa työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea ja eläke-etuuksia.

Mitä työterveyshuolto maksaa työnantajalle?

Työterveyshuollon kustannukset vaihtelevat sen mukaan, miten laajasti työnantaja tarjoaa työntekijöilleen työterveyden palveluja. Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon järjestämisen kustannuksista, kun työterveyshuoltoon pätevöitynyt henkilöstö on tuottanut palvelut laissa määritetyllä tavalla.

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille, joita työturvallisuuslaki koskee. Työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka työnantajan palveluksessa olisi vain yksi työntekijä ja vaikka työntekijällä olisi työterveyshuolto myös toisen työnantajan kautta.  
 
Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää muun muassa työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset, työpaikan terveysvaarojen selvittämisen työpaikkaselvityksen avulla sekä monia muita työntekijän terveyttä ja työkykyä edistäviä toimenpiteitä. On hyvä huomioida, että työterveyshuolto ei sisällä automaattisesti sairaanhoitoa, vaan sen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Työnantaja voi halutessaan hankkia työterveyshuollon julkisen tai yksityisen palveluntuottajan kautta tai järjestää palvelut itse.

Lue lisää työterveyshuollon järjestämisestä Työsuojeluhallinnon sivuilta

Mitä ovat muut palkan sivukulut?

Pakollisten vakuutusmaksujen lisäksi palkan päälle saattaa tulla seuraavia kuluja:

  • Ryhmähenkivakuutus (pakollinen, jos sitä edellytetään työehtosopimuksessa)
  • Muut vapaaehtoiset henkilövakuutukset
  • Työkalukorvaus
  • Päivärahat ja kilometrikorvaukset
  • Luontoisedut, kuten matkapuhelinetu ja ravintoetu

Laske laskurillamme, paljonko työntekijän palkkaaminen maksaa.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Oletko palkkaamassa työntekijää?

Olemme keränneet työntekijän palkkaamisen tietopakettiin kattavasti tietoa helpottamaan työntekijän palkkaamiseen liittyvien asioiden hoitamista.

Tutustu työntekijän palkkaamisen tietopakettiin

Artikkeli
Työnantajan pakolliset vakuutukset – mitä ne ovat?
vakuuttaminen, yrittäjyys 17.04.2024
Artikkeli
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen mietityttää? Muistilista työvoimaa tarvitsevalle yrittäjälle
työelämä, yrittäjyys 18.04.2024

Voisit olla kiinnostunut myös näistä