Työnantajan pakolliset vakuutukset – mitä ne ovat?

Mitä vakuutuksia työnantaja tarvitsee? Mitä pakolliset vakuutukset työntekijälle kattavat? Mistä ne voi ottaa ja mitä ne maksavat? Keräsimme yhteen tietopaketin työnantajan pakollisista vakuutuksista.

Olipa kyse työntekijän palkkaavasta yrittäjästä tai tilapäisesti siivoojan työllistävästä kotitaloudesta, työnantajan velvollisuus on järjestää ja maksaa työntekijälleen pakolliset vakuutukset. Työntekijän ikä tai maksetun palkan määrä voivat vaikuttaa vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen.

1. Työnantajan eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus

Mikä on TyEL-vakuutus? Työnantajan velvollisuus on ottaa työntekijälle TyEL-vakuutus eli työnantajan eläkevakuutus, joka turvaa työntekijän eläkkeen. Työnantaja tarvitsee TyEL-vakuutuksen, kun 17 vuotta täyttänyt työntekijä on työsuhteessa ja ja hänelle maksetaan palkkaa kuukaudessa vähimmäismäärä, joka vaihtelee vuosittain. Voit tarkistaa ajantasaisen summan TyEL-vakuutuksen sivuilta. TyEL-vakuutus tarvitaan myös silloin, kun yksityishenkilö työllistää esimerkiksi lastenhoitajan tai siivoojan.

Mistä TyEL-vakuutuksen saa? TyEL-vakuutuksen saa työeläkevakuutusyhtiöstä.

Ota Varman TyEL-vakuutus helposti verkossa!

Mitä TyEL-vakuutus maksaa? TyEL-vakuutuksen hinta perustuu työnantajan maksamiin palkkoihin sekä siihen, onko työnantaja tilapäinen vai sopimustyönantaja. Sopimustyönantaja on tehnyt TyEL-vakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa, ja tilapäinen työnantaja maksaa TyEL-maksut ilman sopimusta.

TyEL-maksun suuruus on niin tilapäisellä kuin sopimustyönantajallakin tietty prosenttiosuus palkkasummasta. Tarkista TyEL-maksuprosentit verkkosivuiltamme. Oman yrityksesi maksuprosentin löydät Varma Asioinnista: Vakuutukset > Ennusteet ja raportit > Tee uusi ennuste.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Sopimustyönantaja saa alennusta TyEL-maksuista asiakashyvitysten muodossa. Työeläkeyhtiö saa sekä tilapäisen että sopimustyönantajan ilmoittamat palkkatiedot tulorekisteristä ja laskee TyEL-maksun niiden mukaan.

Työntekijä osallistuu eläkevakuutusmaksuun omalla osuudellaan, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työntekijän prosenttiosuus eläkevakuutusmaksusta vaihtelee iän mukaan.

2. Työtapaturmavakuutus

Mikä on työtapaturmavakuutus? Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijän turvaksi myös työtapaturmavakuutuksen, jolla työntekijä vakuutetaan töissä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien sekä työn aiheuttamien ammattitautien varalta. Työtapaturmavakuutus on pakollinen, jos työnantajan maksama palkkasumma ylittää kalenterivuoden aikana tietyn euromäärän. Voit tarkistaa ajantasaisen summan Ifin sivuilta.
 
Mistä työtapaturmavakuutuksen saa? Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä.

Tutustu Varman kumppanin Ifin työtapaturmavakuutukseen
 
Mitä työtapaturmavakuutus maksaa? Työn tapaturmariskistä ja vakuutusyhtiöstä riippuen työtapaturmavakuutusmaksu on tietty prosenttiosuus palkasta. Tarkista työtapaturmavakuutusmaksun keskimääräinen prosenttiosuus taulukostamme.

3. Sairausvakuutus

Mikä on sairausvakuutus? Sairausvakuutus korvaa nimensä mukaisesti sairaudesta aiheutuvia kuluja. Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu 16–67-vuotiaasta työntekijästä, joka on vakuutettu Suomessa sairausvakuutuslain mukaisesti. Sairausvakuutuksella turvataan vakuutetun oikeus saada korvaus sairauden hoidon aiheuttamista kustannuksista sekä lyhytaikaisen työkyvyttömyyden, raskauden tai lapsen hoidon aiheuttamasta ansiomenetyksestä. 
 
Mistä sairausvakuutuksen saa? Sairausvakuutusta ei hankita erikseen, vaan työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksun Verohallinnolle samalla, kun se tilittää palkansaajien ennakonpidätyksen.  
 
Mitä sairausvakuutus maksaa? Työnantajan sairausvakuutusmaksu on tietty prosenttiosuus palkasta. Tarkista ajantasainen sairavakuutusmaksun määrä taulukostamme.

4. Ryhmähenkivakuutus

Mikä on ryhmähenkivakuutus? Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus on henkivakuutus, jonka tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo, jos puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Työnantaja on velvollinen ottamaan ja maksamaan vakuutuksen, jos sitä edellytetään työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai työnantajan alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Lue lisää työehtosopimuksista Finlexin sivuilta

Mistä ryhmähenkivakuutuksen saa? Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä.

Tutustu kumppanimme Ifin ryhmähenkivakuutukseen

Mitä ryhmähenkivakuutus maksaa? Työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksu on tietty prosenttiosuus palkasta. Tarkista ryhmähenkivakuutusmaksun keskimääräinen prosenttiosuus taulukostamme.

5. Työttömyysvakuutus

Mikä on työttömyysvakuutus? Työntekijällä ja työnantajalla on velvollisuus maksaa osansa työttömyysvakuutusmaksusta, kun 18–64-vuotiaalle työntekijälle työnantajan maksama palkkasumma ylittää kalenterivuoden aikana tietyn euromäärän. Työnantaja huolehtii maksun suorittamisesta. Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan muun muassa työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea sekä ansiosidonnaiselta päiväraha-ajalta kertyvää työeläkettä, jonka osuudet tilitetään Eläketurvakeskukselle ja Valtion Eläkerahastolle.

Mistä työttömyysvakuutuksen saa? Työllisyysrahasto seuraa tulorekisteristä työnantajan maksamia palkkoja. Kun maksuvelvollisuuden raja täyttyy, Työllisyysrahasto lähettää työnantajalle laskun työttömyysvakuutusmaksun suorittamista varten. Työnantajan velvollisuus on siis ilmoittaa työntekijän palkkatiedot tulorekisteriin ja maksaa Työllisyysrahaston lähettämät laskut.

Mitä työttömyysvakuutus maksaa? Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun vaikuttaa työnantajan maksaman koko henkilöstön palkkasumman suuruus.

Katso kätevä taulukko: Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Työntekijän palkkaamisen tietopaketti

Kokoaikainen vai osa-aikainen työntekijä? Mitä kuluja työntekijästä aiheutuu? Ja mitä velvoitteita työnantajalle lankeaa? Tutustu työntekijän palkkaamisen tietopakettiin, jossa palkkaamisen prosessi on jaettu kuuteen vaiheeseen ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu palkkaamisen tietopakettiin

Kotitaloustyönantajan muistilista

Mitä kaikkea kotitalouden tai yksityishenkilön tulee työnantajana huomioida? Kokosimme listan tärkeistä muistettavista asioista kotitaloustyönantajalle.

Katso kotitaloustyönantajan muistilista

Voisit olla kiinnostunut myös näistä